Stručni radovi i izlaganja

Na ovoj stranici možete naći:

  • stručne radove sudaca Vrhovnog suda Republike Hrvatske iz područja građanskoga prava, kaznenoga prava, ustavnoga prava i ostalih grana prava, koji su objavljeni u stručnoj pravnoj literaturi,
  • izlaganja predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske i sudaca s različitih skupova i seminara.
Ovaj projekt podržan je sredstvima Europske unije