Linkovi

 

 

Hrvatski sudovi


direktan link na www stranicu Ustavni sud Republike Hrvatske

  direktan link na www stranicu Visoki upravni sud Republike Hrvatske

direktan link na www stranicu Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

  direktan link na www stranicu Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

direktan link na www stranicu Županijski sud u Bjelovaru

direktan link na www stranicu Županijski sud u Dubrovniku

direktan link na www stranicu Županijski sud u Karlovcu

  direktan link na www stranicu Županijski sud u Osijeku

direktan link na www stranicu Županijski sud u Puli

  direktan link na www stranicu Županijski sud u Rijeci

direktan link na www stranicu Županijski sud u Sisku

direktan link na www stranicu Županijski sud u Slavonskom Brodu

  direktan link na www stranicu Županijski sud u Splitu

direktan link na www stranicu Županijski sud u Šibeniku

  direktan link na www stranicu Županijski sud u Varaždinu

direktan link na www stranicu Županijski sud u Velikoj Gorici

  direktan link na www stranicu Županijski sud u Vukovaru

direktan link na www stranicu Županijski sud u Zadru

  direktan link na www stranicu Županijski sud u Zagrebu

direktan link na www stranicu Trgovački sud u Bjelovaru
    Trgovački sud u Dubrovniku

direktan link na www stranicu Trgovački sud u Osijeku

direktan link na www stranicu Trgovački sud u Pazinu

direktan link na www stranicu Trgovački sud u Rijeci

direktan link na www stranicu Trgovački sud u Splitu

  direktan link na www stranicu Trgovački sud u Varaždinu

  direktan link na www stranicu Trgovački sud u Zadru

  direktan link na www stranicu Trgovački sud u Zagrebu

direktan link na www stranicu Općinski sud u Bjelovaru
    Općinski sud u Crikvenici

direktan link na www stranicu Općinski sud u Čakovcu

direktan link na www stranicu Općinski sud u Dubrovniku
    Općinski sud u Đakovu

direktan link na www stranicu Općinski sud u Gospiću

direktan link na www stranicu Općinski sud u Karlovcu

  direktan link na www stranicu Općinski sud u Koprivnici
    Općinski sud u Kutini
    Općinski sud u Makarskoj
    Općinski sud u Metkoviću

direktan link na www stranicu Općinski sud u Novom Zagrebu

  direktan link na www stranicu Općinski sud u Osijeku
    Općinski sud u Pazinu

direktan link na www stranicu Općinski sud u Požegi

direktan link na www stranicu Općinski sud u Puli - Pola

direktan link na www stranicu Općinski sud u Rijeci
    Općinski sud u Sesvetama

direktan link na www stranicu Općinski sud u Sisku

  direktan link na www stranicu Općinski sud u Slavonskom Brodu

  direktan link na www stranicu Općinski sud u Splitu

direktan link na www stranicu Općinski sud u Šibeniku

  direktan link na www stranicu Općinski sud u Varaždinu

direktan link na www stranicu Općinski sud u Velikoj Gorici
    Općinski sud u Vinkovcima

direktan link na www stranicu Općinski sud u Virovitici

direktan link na www stranicu Općinski sud u Vukovaru

direktan link na www stranicu Općinski sud u Zadru

  direktan link na www stranicu Općinski sud u Zlataru

  direktan link na www stranicu Općinski građanski sud u Zagrebu

direktan link na www stranicu Općinski kazneni sud u Zagrebu
    Općinski prekršajni sud u Zagrebu
    Općinski prekršajni sud u Splitu

direktan link na www stranicu Općinski radni sud u Zagrebu
Upravni sud u Osijeku

Upravni sud u Rijeci

direktan link na www stranicu Upravni sud u Splitu

direktan link na www stranicu Upravni sud u Zagrebu
   

 

Europski sudovi


direktan link na www stranicu Europski sud za ljudska prava (Strasbourg)

direktan link na www stranicu Europski sud pravde (Luxembourg)

direktan link na www stranicu Medunarodni sud pravde (Haag)

direktan link na www stranicu Medunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju

direktan link na www stranicu Vrhovni sud Albanije

  direktan link na www stranicu Vrhovni sud Austrije

  direktan link na www stranicu Vrhovni sud Belgije

  direktan link na www stranicu Vrhovni sud Cipra

direktan link na www stranicu Vrhovni sud Crne Gore

  direktan link na www stranicu Vrhovni sud Estonije

  direktan link na www stranicu Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine

  direktan link na www stranicu Vrhovni sud Finske

  direktan link na www stranicu Vrhovni sud Francuske

  direktan link na www stranicu Vrhovni sud Irske

  direktan link na www stranicu Vrhovni sud Islanda

  direktan link na www stranicu Vrhovni sud Italije

  direktan link na www stranicu Vrhovni sud Litve

  direktan link na www stranicu Vrhovni sud Madarske

  direktan link na www stranicu Vrhovni sud Nizozemske

  direktan link na www stranicu Vrhovni sud Njemacke

  direktan link na www stranicu Vrhovni sud Norveške

  direktan link na www stranicu Vrhovni sud Poljske

  direktan link na www stranicu Vrhovni sud Rumunjske

direktan link na www stranicu Vrhovni sud Slovenije

  direktan link na www stranicu Vrhovni sud Švedske

  direktan link na www stranicu Vrhovni sud Švicarske

direktan link na www stranicu Sud Bosne i Hercegovine

  direktan link na www stranicu Sudstvo Velike Britanije
   

 

Državna tijela vlasti


Hrvatski sabor

direktan link na www stranicu Vlada Republike Hrvatske

direktan link na www stranicu Ministarstvo pravosuđa

   

direktan link na www stranicu Sudski registar Republike Hrvatske pri trgovačkim sudovima

  direktan link na www stranicu Digitalne zemljišne knjige

  direktan link na www stranicu Pravosudna akademija

  direktan link na www stranicu Pravosudna tijela Republike Hrvatske

  direktan link na www stranicu Katastar
   

 

Pravni fakulteti


direktan link na www stranicu Pravni fakultet u Osijeku

direktan link na www stranicu Pravni fakultet u Rijeci

direktan link na www stranicu Pravni fakultet u Splitu

direktan link na www stranicu Pravni fakultet u Zagrebu

direktan link na www stranicu Pravni fakultet Cambridge (UK)

direktan link na www stranicu Pravni fakultet Sveučilišta Pittsburg (SAD)

direktan link na www stranicu Sveučilište Yale (SAD) - pravna knjižnica
   

 

Udruge sudaca


direktan link na www stranicu Udruga hrvatskih sudaca

direktan link na www stranicu Međunarodna komisija pravnika

direktan link na www stranicu Međunarodna udruga sudaca

direktan link na www stranicu Udruga svjetski pravnik

direktan link na www stranicu Udruga američkih sudaca

direktan link na www stranicu Američko sudačko društvo
   

 

Komore


direktan link na www stranicu Hrvatska odvjetnička komora

direktan link na www stranicu Hrvatska gospodarska komora

direktan link na www stranicu Hrvatska javnobilježnička komora

direktan link na www stranicu Američka odvjetnička komora
   

 

Informacijsko-dokumentacijske stranice


direktan link na www stranicu Narodne novine d.d.

direktan link na www stranicu Nacionalna i sveučilišna knjižnica

direktan link na www stranicu Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija (HIDRA)

direktan link na www stranicu Novi Informator d.o.o. za novinsku, nakladničku i trgovačku djelatnost

direktan link na www stranicu Inženjerski biro d.d.

  direktan link na www stranicu Državni zavod za statistiku
   

 

Medunarodne stranice


direktan link na www stranicu Vijeće Europe

direktan link na www stranicu Savjetodavno vijeće europskih sudaca (CCJE)

direktan link na www stranicu Europska unija

direktan link na www stranicu Organizacija za sigurnost i suradnju u Europi

direktan link na www stranicu Ujedinjeni narodi

direktan link na www stranicu Međunarodno alternativno rješavanje sporova

direktan link na www stranicu Lexadin - svjetski pravni vodic

direktan link na www stranicu Findlaw (stranica za pravno istraživanje)

direktan link na www stranicu Nacionalni centar za sudove američkih saveznih država (NCSC)

direktan link na www stranicu Euroexpert

  direktan link na www stranicu Nacionalni sudski college

direktan link na www stranicu Projekt sudskog obrazovanja iz podrucja referenci, informacija i tehnickog transfera (JERITT)

direktan link na www stranicu Mreža predsjednika Vrhovnih sudova Europske unije
   

 

Ovaj projekt podržan je sredstvima Europske unije