O Vrhovnom sudu

Predsjednik suda

  Djuro_Sessa

Đuro Sessa, mag.iur.

Predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske

Osobni podaci:

Datum rođenja: 26. prosinca 1957.
Mjesto rođenja: Rijeka, Republika Hrvatska

Obrazovanje i kvalifikacije:

1984.  Pravosudni ispit 
1976. - 1980.  Diplomirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 
1964. - 1976. Osnovna škola i gimnazija u Dubrovniku

Radno iskustvo u pravosuđu:

od 20.7.2017. Predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske
od 15.9.2008. Sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
2004. - 2008. Predsjednik Građanskog odjela Županijskog suda u Zagrebu
2002. - 2008. Sudac Županijskog suda u Zagrebu
1996. - 2004. Predsjednik Općinskog suda u Zagrebu
1993. - 1996. Konzul savjetnik u Generalnom konzulatu Republike Hrvatske u Perthu, Australija
1991. - 1993. Predsjednik Parničnog odjela Općinskog suda u Zagrebu
1988. - 1993. Sudac Općinskog suda u Zagrebu
1986. - 1988. Sudac Općinskog suda u Sisku
1984. - 1986. Sudac Općinskog suda u Petrinji
1982. - 1984. Sudački vježbenik Županijskog suda u Sisku
1981. Pravni referent u trgovačkom poduzeću "Dubrovkinja" Dubrovnik

Sudjelovanje u pravnim tijelima i društvima:

2009. - 2010. Član Državnog sudbenog vijeća
od 2005. - 2009.  Zamjenik predsjednika Državnog sudbenog vijeća 
od 2005. do 2017. Predsjednik Udruge hrvatskih sudaca  
Član Hrvatskog društva za građansko pravne znanosti, te član Predsjedništva tog društva

Ostalo:

Potpredsjednik Međunarodne udruge sudaca
Član Izvršnog odbora Europske udruge sudaca
Predsjednik Savjetodavnog vijeća europskih sudaca pri Vijeću Europe (Consultative Council of European Judges) od 2017.
Član Savjetodavnog odbora Globalne mreže za promicanje i zaštitu integriteta sudstva (Advisory Board of Global Judicial Integrity Network) od 2018.
Član pregovaračkog tima RH za pristupe EU za poglavlje 23. "Pravosuđe i temeljna ljudska prava"

Publikacije i ostali radovi:

Hrvatska pravna revija:
 • Povjerenje u sudstvo, ponašanje sudaca i kodeksi sudačke etike kao sredstvo za suzbijanje korupcije i dojma o njenom postojanju (br. 2/07) 
 • Savjetodavno vijeće sudaca Europe – Mišljenje o pravičnom suđenju unutar razumnog roka i ulozi suca u postupku (br. 1/05) 
 • Demokratska legitimacija sudstva u sustavu trodiobe vlasti (br. 5/05) 
 • Sudstvo i (tro)dioba vlasti (br. 5/04) 
 • Ovrha i stečaj (odgovori na pitanja) (br. 4/03) 
 • Privremene mjere u parnicama zbog smetanja posjeda (br. 5/03) 
 • Rasterećenje sudova prenošenjem nadležnosti iz Zakona o nasljeđivanju na javne bilježnike (br. 2/02) 
 • Ovrha radi naplate novčanog potraživanja prodajom nekretnina (br.6/02) 
 • Zajednička pričuva (obveze, prava i položaj upravitelja i suvlasnika) (br.2/01) 
 • Dostignuća vijeća Europe u neovisnosti sudstva (br. 3/01) 
 • Ukidanje ovršnosti javnobilježničkog akta (br. 5/01)
 • Načela prava Europske zajednice (br. 9/01) 
 • Obnavljanje i ispravljanje međe (br. 10/01)
Zbornici radova:
 • Ugovor o darovanju nekretnina (Zbornik radova Nekretnine u pravnom prometu – Aktualna pitanja zakonodavstva i pravne prakse – 2007., Inženjerski biro d.d., 2007.) 
 • Ovrha na motornom vozilu (Zbornik radova Ovrha i stečaj – Aktualnosti zakonodavstva i sudske prakse, Inženjerski biro d.d., 2007.) 
 • Vraćanje konfisciranih nekretnina bivšim vlasnicima (Zbornik radova Nekretnine u pravnom prometu, Inženjerski biro d.d., 2006. i Hrvatska pravna revija br. 4/07) 
 • Odgovornost za drugog (Zbornik radova Odgovornost za štetu, Inženjerski biro d.d., 2006.) 
 • Pravni lijekovi u ovršnom postupku (Zbornik radova Ovrha i stečaj – Aktualnosti zakonodavstva i sudske prakse – 2006., Inženjerski biro d.d., 2006.) 
 • Novine u ZOO o odgovornosti za štetu uzrokovanim motornim vozilom (Zbornik radova Ugovor o osiguranju prema novom ZOO, Inženjerski biro d.d., 2005.) 
 • Ugovor o darovanju (Zbornik radova Zakon o obveznim odnosima – najznačajnije izmjene i novi instituti, Inženjerski biro d.d., 2005.) 
 • Odgovornost banke za štetu (Zbornik radova Ovrha i stečaj – Aktualnosti zakonodavstva i sudske prakse, Inženjerski biro d.d., 2005.) 
 • Razvrgnuće suvlasničke zajednice (Zbornik radova Nekretnine u pravnom prometu, Inženjerski biro d.d., 2004.) 
 • Ovrha na nekretnini radi naplate novčane tražbine (Zbornik radova Ovrha i stečaj – Aktualnosti zakonodavstva i sudske prakse, Inženjerski biro d.d., 2004.) 
 • Dostava u parničnom postupku (Zbornik radova Novine u parničnom postupku, Inženjerski biro d.d., 2003.) 
 • Zaštita imovine u praksi Europskog suda za ljudska prava (Zbornik radova Nekretnine u pravnom prometu, Inženjerski biro d.d., 2003.) 
 • Nekretnina kao predmet sudskog postupka (Zbornik radova Nekretnine u pravnom prometu, Inženjerski biro d.d., 2002.) 
 • Obnavljanje i ispravljanje međe (Zbornik radova Nekretnine u pravnom prometu, Inženjerski biro d.d., 2000.) 
 • Razgraničenje stvarne nadležnosti između općinskih i trgovačkih sudova (Zbornik radova Stečaj i ovrha u gospodarskoj i sudskoj praksi) 
Članci "Narodne novine":
 • "Odštetna odgovornost poslodavca radniku" - Zbornik radova - Zagreb 2. listopad 2008. 
 • "Dostava po noveli Zakona o parničnom postupku" - Zbornik radova - Zagreb 14. listopad 2008.
Članci "Novi informator":
 • Ovrha na nekretnini (I.) 4788/6 2000 
 • Građanska odgovornost medija (I.) 4820/7 2000 
 • Građanska odgovornost medija 4821/19 2000 
 • Razgraničenje stvarne nadležnosti između općinskih i trgovačkih sudova 4854/5 2000 
 • Zabrana nezakonite industrijske akcije - nadležnost suda 4857/8 2000

Priznanja:

1997.  Nositelj "Reda Hrvatskog pletera"  
Ovaj projekt podržan je sredstvima Europske unije