O Vrhovnom sudu

Predsjednik suda

  Djuro_Sessa

Đuro Sessa, mag.iur.

Predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske

Osobni podaci:

Datum rođenja: 26. prosinca 1957.
Mjesto rođenja: Rijeka, Republika Hrvatska

Obrazovanje i kvalifikacije:

1984.  Pravosudni ispit 
1976. - 1980.  Diplomirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 
1964. - 1976. Osnovna škola i gimnazija u Dubrovniku

Radno iskustvo u pravosuđu:

od 20.7.2017. Predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske
od 15.9.2008. Sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
2004. - 2008. Predsjednik Građanskog odjela Županijskog suda u Zagrebu
2002. - 2008. Sudac Županijskog suda u Zagrebu
1996. - 2004. Predsjednik Općinskog suda u Zagrebu
1993. - 1996. Konzul savjetnik u Generalnom konzulatu Republike Hrvatske u Perthu, Australija
1991. - 1993. Predsjednik Parničnog odjela Općinskog suda u Zagrebu
1988. - 1993. Sudac Općinskog suda u Zagrebu
1986. - 1988. Sudac Općinskog suda u Sisku
1984. - 1986. Sudac Općinskog suda u Petrinji
1982. - 1984. Sudački vježbenik Županijskog suda u Sisku
1981. Pravni referent u trgovačkom poduzeću "Dubrovkinja" Dubrovnik

Sudjelovanje u pravnim tijelima i društvima:

2009. - 2010. Član Državnog sudbenog vijeća
od 2005. - 2009.  Zamjenik predsjednika Državnog sudbenog vijeća 
od 2005.   Član Udruge hrvatskih sudaca i Predsjednik Udruge hrvatskih sudaca  
- Član Hrvatskog društva za građansko pravne znanosti, te član Predsjedništva tog društva

Ostalo:

Potpredsjednik Međunarodne udruge sudaca
Član Izvršnog odbora Europske udruge sudaca
Zamjenik predsjednika Savjetodavnog vijeća europskih sudaca pri Vijeću Europe (CCJE)
Predstavnik RH u Savjetodavnom vijeću europskih sudaca pri Vijeću Europe
Član pregovaračkog tima RH za pristupe EU za poglavlje 23. "Pravosuđe i temeljna ljudska prava"

Publikacije i ostali radovi:

Hrvatska pravna revija:
 • Povjerenje u sudstvo, ponašanje sudaca i kodeksi sudačke etike kao sredstvo za suzbijanje korupcije i dojma o njenom postojanju (br. 2/07) 
 • Savjetodavno vijeće sudaca Europe – Mišljenje o pravičnom suđenju unutar razumnog roka i ulozi suca u postupku (br. 1/05) 
 • Demokratska legitimacija sudstva u sustavu trodiobe vlasti (br. 5/05) 
 • Sudstvo i (tro)dioba vlasti (br. 5/04) 
 • Ovrha i stečaj (odgovori na pitanja) (br. 4/03) 
 • Privremene mjere u parnicama zbog smetanja posjeda (br. 5/03) 
 • Rasterećenje sudova prenošenjem nadležnosti iz Zakona o nasljeđivanju na javne bilježnike (br. 2/02) 
 • Ovrha radi naplate novčanog potraživanja prodajom nekretnina (br.6/02) 
 • Zajednička pričuva (obveze, prava i položaj upravitelja i suvlasnika) (br.2/01) 
 • Dostignuća vijeća Europe u neovisnosti sudstva (br. 3/01) 
 • Ukidanje ovršnosti javnobilježničkog akta (br. 5/01)
 • Načela prava Europske zajednice (br. 9/01) 
 • Obnavljanje i ispravljanje međe (br. 10/01)
Zbornici radova:
 • Ugovor o darovanju nekretnina (Zbornik radova Nekretnine u pravnom prometu – Aktualna pitanja zakonodavstva i pravne prakse – 2007., Inženjerski biro d.d., 2007.) 
 • Ovrha na motornom vozilu (Zbornik radova Ovrha i stečaj – Aktualnosti zakonodavstva i sudske prakse, Inženjerski biro d.d., 2007.) 
 • Vraćanje konfisciranih nekretnina bivšim vlasnicima (Zbornik radova Nekretnine u pravnom prometu, Inženjerski biro d.d., 2006. i Hrvatska pravna revija br. 4/07) 
 • Odgovornost za drugog (Zbornik radova Odgovornost za štetu, Inženjerski biro d.d., 2006.) 
 • Pravni lijekovi u ovršnom postupku (Zbornik radova Ovrha i stečaj – Aktualnosti zakonodavstva i sudske prakse – 2006., Inženjerski biro d.d., 2006.) 
 • Novine u ZOO o odgovornosti za štetu uzrokovanim motornim vozilom (Zbornik radova Ugovor o osiguranju prema novom ZOO, Inženjerski biro d.d., 2005.) 
 • Ugovor o darovanju (Zbornik radova Zakon o obveznim odnosima – najznačajnije izmjene i novi instituti, Inženjerski biro d.d., 2005.) 
 • Odgovornost banke za štetu (Zbornik radova Ovrha i stečaj – Aktualnosti zakonodavstva i sudske prakse, Inženjerski biro d.d., 2005.) 
 • Razvrgnuće suvlasničke zajednice (Zbornik radova Nekretnine u pravnom prometu, Inženjerski biro d.d., 2004.) 
 • Ovrha na nekretnini radi naplate novčane tražbine (Zbornik radova Ovrha i stečaj – Aktualnosti zakonodavstva i sudske prakse, Inženjerski biro d.d., 2004.) 
 • Dostava u parničnom postupku (Zbornik radova Novine u parničnom postupku, Inženjerski biro d.d., 2003.) 
 • Zaštita imovine u praksi Europskog suda za ljudska prava (Zbornik radova Nekretnine u pravnom prometu, Inženjerski biro d.d., 2003.) 
 • Nekretnina kao predmet sudskog postupka (Zbornik radova Nekretnine u pravnom prometu, Inženjerski biro d.d., 2002.) 
 • Obnavljanje i ispravljanje međe (Zbornik radova Nekretnine u pravnom prometu, Inženjerski biro d.d., 2000.) 
 • Razgraničenje stvarne nadležnosti između općinskih i trgovačkih sudova (Zbornik radova Stečaj i ovrha u gospodarskoj i sudskoj praksi) 
Članci "Narodne novine":
 • "Odštetna odgovornost poslodavca radniku" - Zbornik radova - Zagreb 2. listopad 2008. 
 • "Dostava po noveli Zakona o parničnom postupku" - Zbornik radova - Zagreb 14. listopad 2008.
Članci "Novi informator":
 • Ovrha na nekretnini (I.) 4788/6 2000 
 • Građanska odgovornost medija (I.) 4820/7 2000 
 • Građanska odgovornost medija 4821/19 2000 
 • Razgraničenje stvarne nadležnosti između općinskih i trgovačkih sudova 4854/5 2000 
 • Zabrana nezakonite industrijske akcije - nadležnost suda 4857/8 2000

Priznanja:

1997.  Nositelj "Reda Hrvatskog pletera"  
Ovaj projekt podržan je sredstvima Europske unije