O Vrhovnom sudu

Javne sjednice

Kada odluuje u povodu albi, Vrhovni sud izvijestit ce o sjednici vijea (l. 475. ZKP) onoga optuenika i njegovog branitelja, oteenika kao tuitelja ili privatnog tuitelja koji u roku predvienom za albu (l. 463. ZKP) ili odgovoru na albu (l. 473. ZKP) zahtijevaju da budu izvjeteni o sjednici ili predlau odravanje rasprave pred drugostupanjskim sudom.

Ako je optuenik u pritvoru ili na izdravanju kazne i ima branitelja, osigurat e se nazonost optuenika samo ako predsjednik vijea ili vijee smatraju da je to svrhovito.

Javne sjednice u kaznenim predmetima, u predmetima drugostupanjskog disciplinskog vijea za javne biljenike te u povodu priziva na odluke Vieg disciplinskog suda HOK, odrat e se prema sljedeem rasporedu:

5. prosinca 2017.

 1. I K-411/2017, K-DO-455/2013, opt. S.B. i dr., l. 91. to. 4. i dr. KZ/97; 8,30h
 2. I K-273/2015, K-DO-653/2015, opt. K.D., l. 153. st. 1. KZ/11 i dr.; 10,30h
 3. I K-484/2015, K-DO-1002/2015, opt. M.I. i dr., l. 154. st. 2. KZ/11; 11,00h

7. prosinca 2017.

 1. I K-19/2016, K-DO-150/2016, opt. M.M. i dr., l. 91. t. 8. u vezi l. 15. KZ/97; 8,30h

12. prosinca 2017.

 1. K-eu-15/2017, K-DO-1257/2017, opt. A.., l.28. st.2. i dr.Zakona o opojnim sredstvima Republike Austrije; 8,30h

14. prosinca 2017.

 1. I K-264/2017, K-DO-544/2017, opt. Z.S., l. 111. i dr. KZ/11; 8,30h

20. prosinca 2017.

 1. I K-369/2014, K-DO-787/2014, opt. M.N., l. 91. t. 4. i dr. KZ/97; 8,30h

21. prosinca 2017.

 1. I K-513/2017, K-DO-1073/2017, opt. D.L., l. 192. st. 2. KZ/97; 8,30h
 2. K-eu-16/2017, K-DO-1319/2017, opt. M.., l. 628. st. 1. i 3. KZ Republike Italije; 11,00h

27. prosinca 2017.

 1. I K-571/2017, K-DO-1254/2017, opt. M.M., l. 154. st. 2. KZ/11; 8,30h

10. sijenja 2018.

 1. I K-Us-156/2017, K-DO-1339/2017, opt. I.K., l. 291. st. 1. KZ/11; 8,30h
 2. I K-571/2017, K-DO-1254/2017, opt. M.M., l. 154. st. 2. KZ/11; 10,00h

23. sijenja 2018.

 1. I K-216/2016, K-DO-519/2016, opt. I.D., l. 256. st. 1. i dr. KZ/11; 8,30h
 2. I K-618/2017, K-DO-1381/2017, opt. S.B., l. 166. st. 1. KZ FBiH; 9,30h
 3. I K-647/2016, K-DO-1307/2016,  opt. D.L., l. 246. st. 2. KZ/11; 10,15h
 4. I K-632/2017, K-DO-1393/2017, opt. R.S., l. 154. st. 2. KZ/11 i dr.; 11,15h

24. sijenja 2018.

 1. I K-623/2017, K-DO-2/2018, opt. N.., l. 120. u vezi l. 118. st. 1. KZ/11; 8,30h

31. sijenja 2018.

 1. I K-Us-168/2017, K-DO-8/2018, opt. M.L. i dr., l. 328. st. 1. KZ/11 i dr.; 8,30h

1. veljae 2018.

 1. I K-313/2016, K-DO-664/2016, opt. R.M., l. 246. st. 2. KZ/11; 8,30h
 2. I K-170/2016, K-DO-360/2016, opt. B.K., l. 153. st. 1. i dr. KZ/11; 8,30h

6. veljae 2018.

 1. I K-646/2015, K-DO-1334/2015, opt. H.K., l. 92. KZ/97; 8,30h
  (javna sjednica se odgaa za 20. veljae 2018.) 

8. veljae 2018.

 1. I K-579/2017, K-DO-1280/2017, opt. D.M., l. 111. to. 3. KZ/11 i dr.; 8,30h

13. veljae 2018.

 1. I K-595/2017, K-DO-922/2012, opt. B.. i dr., l. 337. st. 4. KZ/97 i dr.; 8,30h

14. veljae 2018.

 1. I K-Us-133/2014, K-DO-1257/2014, opt. V.I. i dr., l. 333. st. 3. i dr. KZ/97; 8,30h

15. veljae 2018.

 1. Kzd-2/2017, K-DO-568/2017, opt. K.K., l. 111. to. 6. u vezi s l. 34. i dr. KZ; 8,30h

20. veljae 2018.

 1. I K-242/2014, K-DO-586/2014, opt. S.R., l. 91. to. 8. KZ/97; 8,30h
 2. I K-646/2015, K-DO-1334/2015, opt. H.K., l. 92. KZ/97; 10,00h

21. veljae 2018.

 1. I K-599/2017, K-DO-1353/2017, opt. R.D., l. 246. st. 2. KZ/11; 8,30h

22. veljae 2018.

 1. I K-114/2016, K-DO-291/2016, opt. P.B., l. 246. st. 2. KZ/11; 8,30h
  (javna sjednica se odgaa) 

27. veljae 2018.

 1. I K-Us-76/2016, K-DO-731/2016, opt. Z.P. i dr., l. 347. st. 1. i dr. KZ; 8,30h
 2. I K-163/2015, K-DO-395/2015, opt. D.K., l. 110. KZ/11 i dr.; 11,30h
  (javna sjednica se odgaa za 6. oujka 2018. u 8,30h) 

28. veljae 2018.

 1. I K-586/2017, K-DO-1284/2017, opt. I.G., l. 230. st. 2. KZ/11; 8,30h
 2. I K-212/2014, K-DO-505/2014, opt. J.K., l. 188. st. 1. KZ/97; 9,30h

6. oujka 2018.

 1. I K-Us-8/2017, K-DO-171/2017, opt. M.E., l. 173. st. 2. i 3. KZ/97; 8,30h
  (javna sjednica se odgaa)
 2. I K-163/2015, K-DO-395/2015, opt. D.K., l. 110. KZ/11 i dr.; 8,30h

7. oujka 2018.

 1. I K-244/2014, K-DO-582/2014, opt. I.M. i M.B., l. 246. st. 2. KZ/11; 8,30h
 2. I K-48/2018, K-DO-122/2018, opt. S.., l. 110. u vezi s l. 34. st. 1. KZ/11; 10,00h

13. oujka 2018.

 1. I K-633/2015, K-DO-1321/2015, opt. D.F., l. 190. st. 3. KZ/11; 8,30h
 2. I K-16/2015, K-DO-102/2015, opt. S.Z., l. 230. st. 2. KZ/11; 9,30h

15. oujka 2018.

 1. I K-438/2017, K-DO-917/2017, opt. D.H.K, l. 111. to. 1. KZ/11; 8,30h

20. oujka 2018.

 1. I K-Us-95/2016, K-DO-881/2016, opt. M.A. i dr., l. 329. st. 1. i dr. KZ; 8,30h

22. oujka 2018.

 1. I K-645/2017, K-DO-1413/2017, opt. I.., l. 230. KZ/11; 8,30h

10. travnja 2018.

    1. I K-566/2017, K-DO-1237/2017, opt. S.B., l. 110. u vezi l. 34. KZ/11; 8,30h

 17. travnja 2018.

 1. I K-648/2016, K-DO-1306/2016,  opt. K.S., l. 91. KZ/11; 8,30h

 

Ovaj projekt podran je sredstvima Europske unije