O Vrhovnom sudu

Javne sjednice

 1. Kada odluuje u povodu albi, Vrhovni sud izvijestit ce o sjednici vijea (l. 475. ZKP) onoga optuenika i njegovog branitelja, oteenika kao tuitelja ili privatnog tuitelja koji u roku predvienom za albu (l. 463. ZKP) ili odgovoru na albu (l. 473. ZKP) zahtijevaju da budu izvijeteni o sjednici ili predlau odravanje rasprave pred drugostupanjskim sudom.

Ako je optuenik u pritvoru ili na izdravanju kazne i ima branitelja, osigurat e se nazonost optuenika samo ako predsjednik vijea ili vijee smatraju da je to svrhovito.

Javne sjednice u kaznenim predmetima, u predmetima drugostupanjskog disciplinskog vijea za javne biljenike te u povodu priziva na odluke Vieg disciplinskog suda HOK, odrat e se prema sljedeem rasporedu:

5. lipnja 2019.

 1. I K-572/2015, K-DO-1215/2015, opt. Lj. M., D.. i M.., l. 337. st. 4. u vezi sa st. 1. i dr. KZ; 8,30h
 2. I K-62/2019, K-DO-239/2019, opt. S.J., l. 159. st. 2. KZ/11; 12,00h

6. lipnja 2019.

 1. I K-286/2018,  K-DO-691/2018, okr. M.F. i dr., l. 91. to. 6. i dr. KZ/97; 8,30h

11. lipnja 2019.

 1. I K-Us-45/2017, K-DO-391/2017, opt. S.P., l. 337. st. 1. KZ/97; 8,30h
 2. I K-23/2018, K-DO-75/2018, opt. J.K., l. 246. st. 2. KZ/11; 10,00h

12. lipnja 2019.

 1. I K-613/2015, K-DO-1273/2015, opt. A.T. i P.M., l. 34. st. 1. KZ RH; 8,30h
 2. I K-16/2016, K-DO-112/2016, opt. M.., l. 120. st. 1. OKZRH; 12,00h

18. lipnja 2019.

 1. I K-539/2014, K-DO-1126/2014, opt. D.M. i dr., l. 337. st. 4. u vezi st. 1 KZ; 8,30h
  (javna sjednica odgoena za 24. rujna 2019. godine)
 2. I K-Us-63/2016, K-DO-598/2016, opt. Z.I. i dr., l. 347. st. 1. KZ/97; 8,30h

19. lipnja 2019.

 1. I K-694/2016, K-DO-72/2017, opt. D.H., l. 222. st. 4. KZ/11; 8,30h

2. srpnja 2019.

 1. I K-131/2018, K-DO-318/2018, opt. M.. i dr., l. 292. st. 2. KZ/97 i dr.; 8,30h
 2. K-rz-11/2019, K-DO-420/2019, opt. H.M., l. 120 st. 1. OKZRH; 11,00h

3. srpnja 2019.

 1. I K-527/2017, K-DO-1153/2017, opt. J.P., l. 291. st. 1. i 2. KZ/11 i dr.; 8,30h
 2. I K-288/2019, K-DO-558/2019, opt. A.A., l. 230. st. 1. i dr. KZ; 10,00h

4. srpnja 2019.

 1. Kzd-3/2019, K-DO-95/2019, opt. K.K., l. 111. to. 6. u vezi s l. 34. i dr. KZ; 8,30h
  (javna sjednica se odgaa za 5. rujna 2019. u 8,30 sati) 

10. srpnja 2019.

 1. I K-32/2019, K-DO-124/2019, opt. S.V., l. 291. st. 2. KZ/11; 8,30h
 2. I K-153/2016, K-DO-305/2016, opt. J.T. i dr., l. 337. st. 4. KZ/97; 10,00h

11. srpnja 2019.

 1. Kzd-2/2019, K-DO-28/2019, opt. Z.V., l. 110. KZ i dr.; 8,30h

27. kolovoza 2019.

 1. I K-411/2015, K-DO-857/2015, opt. D.M.K., l. 246. st. 2. KZ/11 i dr.; 8,30h
 2. I K-258/2019, K-DO-535/2019, opt. .V. i dr., l. 230. st. 2. i dr. KZ/11; 10,30h

3. rujna 2019.

 1. I K-358/2015, K-DO-765/2015, opt. V.G., l. 111. to. 4. KZ/11; 8,30h

5. rujna 2019.

 1. Kzd-3/2019, K-DO-95/2019, opt. K.K., l. 111. to. 6. u vezi s l. 34. i dr. KZ; 8,30h
 2. I K-360/2017, K-DO-766/2017, opt. P.B. i dr., l. 246. st. 2. KZ/11; 10,30h

17. rujna 2019.

 1. I K-616/2018, K-DO-1287/2018, opt. T.M., l. 91. to. 3. i 6. KZ/97; 8,30h

19. rujna 2019.

 1. I K-11/2017, K-DO-157/2017, opt. F.D. i dr., l. 120. OKZRH i dr.; 8,30h

24. rujna 2019.

 1. I K-539/2014, K-DO-1126/2014, opt. D.M. i dr., l. 337. st. 4. u vezi st. 1. KZ; 8,30h

25. rujna 2019.

 1. I K-548/2013, K-DO-1072/2013, opt. B.D. i dr., l. 120. st. 1. OKZ RH; 8,30h

26. rujna 2019.

 1. I K-548/2013, K-DO-1072/2013, opt. B.D. i dr., l. 120. st. 1. OKZ RH; 8,30h

27. rujna 2019.

 1. I K-548/2013, K-DO-1072/2013, opt. B.D. i dr., l. 120. st. 1. OKZ RH; 8,30h
Ovaj projekt podran je sredstvima Europske unije