O Vrhovnom sudu

Javne sjednice

Kada odlučuje u povodu žalbi, Vrhovni sud izvijestit ce o sjednici vijeća (čl. 475. ZKP) onoga optuženika i njegovog branitelja, oštećenika kao tužitelja ili privatnog tužitelja koji u roku predviđenom za žalbu (čl. 463. ZKP) ili odgovoru na žalbu (čl. 473. ZKP) zahtijevaju da budu izvješteni o sjednici ili predlažu održavanje rasprave pred drugostupanjskim sudom.

Ako je optuženik u pritvoru ili na izdržavanju kazne i ima branitelja, osigurat će se nazočnost optuženika samo ako predsjednik vijeća ili vijeće smatraju da je to svrhovito.

Javne sjednice u kaznenim predmetima, u predmetima drugostupanjskog disciplinskog vijeća za javne bilježnike te u povodu priziva na odluke Višeg disciplinskog suda HOK, održat će se prema sljedećem rasporedu:


1. srpnja 2015.

 1. Kž 257/15, KŽ-DO-604/15 opt. N Ć. K. i dr., čl.230. st.2. u vezi sa st.1. KZ/11 i dr.; 8,30h
 2. I Kž 94/12, KŽ-DO-255/12 opt. A. P., čl.337. st.4. KZ/97; 10,00h (javna sjednica se odgađa na neodređeno vrijeme)

2. srpnja 2015.

 1. Kžm 5/15, KŽ-DO-213/15 opt. M. R. čl. 160. st. 1. KZ/11 i dr; 8,30h
 2. I Kž 703/14, KŽ-DO-37/15 opt. S. B., čl. 175. st. 2. KZ/97; 9,30h
 3. I Kž 64/15, KŽ-DO-142/15 opt. M. L. i dr., čl. 230. st. 2. KZ/11 i dr; 11,30h

7. srpnja 2015.

 1. I Kž 106/15, KŽ-DO-253/15 opt. D. P., čl.154. st.2. i dr. KZ/11; 8,30h

8. srpnja 2015.

 1. I Kž 596/13, KŽ-DO-1205/13 opt. S: B. i dr., čl.291. st.1. i dr. KZ/11; 8,30h
 2. III Kž 1/15, KŽ-DO-215/15 opt. I. F., čl.173. st.6. KZ/97; 11,00h
 3. I Kž Us 70/15, KŽ-DO-623/15 opt. V: N. i dr., čl.244. st.1. KZ/11 i dr.; 12,00h
 4. I Kž 187/15, KŽ-DO-466/15 opt. S. B., čl.246. st.2. KZ/11; 12,30h

9. srpnja 2015.

 1. I Kž 167/15, KŽ-DO-407/15 opt. J. J. i dr., čl. 106. st. 3. u svezi st. 1. KZ/11 i dr; 8,30h

14. srpnja 2015.

 1. I Kž 227/15, KŽ-DO-485/15 opt. R. A., čl.230. st.2. KZ/11; 8,30h
 2. I Kž 280/15, KŽ-DO-578/15 opt. T. J., čl.110. KZ/11; 9,30h
 

15. srpnja 2015.

 1. I Kž 327/14, KŽ-DO-696/14 opt. T. K. i dr., čl.190. st.2. KZ/11; 8,30h
 

16. srpnja 2015.

 1. I Kž-Us 57/15, KŽ-DO-519/15 opt. B. K. i dr., čl. 329. st. 1. toč. 4. KZ/11 i dr; 8,30h
 

22. srpnja 2015.

 1. I Kž Us 1/14, KŽ-DO-71/14 opt. A. G. i dr., čl.347. st.1. KZ/97; 8,30h
 

25. kolovoza 2015.

 1. I Kž 351/15, KŽ-DO-712/15 opt. M. G., čl.230. st.2. KZ/11; 8,30h
 

26. kolovoza 2015.

 1. I Kž 755/13, KŽ-DO-16/14 opt. D. Š. i dr., čl.218. st.1. KZ/97; 8,30h
 2. I Kž 235/15, KŽ-DO-574/15 opt. R. M., čl.230. st.2. KZ/11; 9,30h

1. rujna 2015.

 1. I Kž 228/12, KŽ-DO-419/12 opt. H. F. i dr., čl.218. st.2. KZ/97; 8,30h
 2. I Kž 262/15, KŽ-DO-575/15 opt. A. K., čl.188. st.4. KZ; 8,30h
 3. III Kž 2/15, KŽ-DO-633/15 opt. M. S., čl.111. toč.2., toč.3. i toč.4. KZ/11; 9,30h
 

8. rujna 2015.

 1. I Kž 288/12, KŽ-DO-523/12 opt. T. R. i dr., čl.337. st.4. KZ/97; 8,30h
 2. I Kž 450/14, KŽ-DO-943/14 opt. F. J. i dr., čl.190. st.2. KZ; 8,30h
 3. I Kž 91/14, KŽ-DO-261/14 opt. D. T., čl.291. st.2. KZ/11; 10,00h
 

9. rujna 2015.

 1. I Kž 388/15, KŽ-DO-806/15 opt. R. N. i dr., čl.246. st.2. KZ/11 i dr.; 8,30h
 

15. rujna 2015.

 1. I Kž 191/15, KŽ-DO-447/15 opt. S. J. i dr., čl. 111. toč. 4. KZ/11; 8,30h
 

22. rujna 2015.

 1. I Kž 548/12, KŽ-DO-1057/12 opt. T. B. i dr., čl.337. st.4. KZ/97 i dr.; 8,30h
 

28. rujna 2015.

 1. I Kž Us 130/14, KŽ-DO-1250/14 opt. I. S. i dr., čl.333. st.1. i st.3. KZ; 9,00h
 

29. rujna 2015.

 1. I Kž 274/15, KŽ-DO-589/15 opt. G. B. i dr., čl.229. st.1. KZ/11 i dr.; 8,30h
 2. I Kž Us 130/14, KŽ-DO-1250/14 opt. I. S. i dr., čl.333. st.1. i st.3. KZ; 9,00h
 

30. rujna 2015.

 1. I Kž Us 130/14, KŽ-DO-1250/14 opt. I. S. i dr., čl.333. st.1. i st.3. KZ; 9,00h
 

27. listopada 2015.

 1. I Kž 495/12, KŽ-DO-922/12 opt. B. Ž. i dr., čl.337. st.4. KZ/97 i dr.; 8,30h
 

_

 
 


 


 


Ovaj projekt podržan je sredstvima Europske unije