O Vrhovnom sudu

Javne sjednice

 1. Kada odlučuje u povodu žalbi, Vrhovni sud izvijestit ce o sjednici vijeća (čl. 475. ZKP) onoga optuženika i njegovog branitelja, oštećenika kao tužitelja ili privatnog tužitelja koji u roku predviđenom za žalbu (čl. 463. ZKP) ili odgovoru na žalbu (čl. 473. ZKP) zahtijevaju da budu izviješteni o sjednici ili predlažu održavanje rasprave pred drugostupanjskim sudom.

Ako je optuženik u pritvoru ili na izdržavanju kazne i ima branitelja, osigurat će se nazočnost optuženika samo ako predsjednik vijeća ili vijeće smatraju da je to svrhovito.

Javne sjednice u kaznenim predmetima, u predmetima drugostupanjskog disciplinskog vijeća za javne bilježnike te u povodu priziva na odluke Višeg disciplinskog suda HOK, održat će se prema sljedećem rasporedu:

22. svibnja 2020.

 1. I Kž HOK-4/2019, disc. okr. Davor Gjurašin, Teža povreda dužnosti i ugleda odvjetništva (članak 96. točka 14. Statuta Hrvatske odvjetničke komore); 9,00h
 2. I Kž HOK-1/2020, disc. okr. Davor Gjurašin, Teža povreda dužnosti i ugleda odvjetništva (članak 96. točka 14. Statuta Hrvatske odvjetničke komore); 9,30h
 3. I Kž-37/2020, KŽ-DO-120/2020, opt. Anonio Sedlić, Razbojništvo (članak 230. stavak 2. KZ/11.); 10,00h 

28. svibnja 2020.

 1. I Kž-447/2019, KŽ-DO-941/2019, opt. Silvia Schneider,  Ubojstvo (članak 110. KZ/11.); 9,00h
 2. I Kž-331/2019, KŽ-DO-658/2019, opt. Zlatko Boras i dr., Zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju (članak 246. stavak 2. i dr. KZ/11.); 10,30h
 3. Kžzd-29/2019, KŽ-DO-1021/2019, opt. Ante Pelivanović i dr., Teška kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta (članak 166. stavak 2. i dr. KZ/11.); 11,00

1. lipnja 2020.

 1. I Kž-Us-14/2020, KŽ-DO-256/2020, opt. Davorka Smoković, Zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337. stavak 1. KZ/97.); 10,00h

4. lipnja 2020.

 1. I Kž-Us-12/2019, KŽ-DO-131/2019, opt. Dinko Mikulić i dr., Primanje mita (članak 347. stavak 1. KZ/97. i dr.); 9,00h
 2. I Kž-516/2017, KŽ-DO-1129/2017, op. Blaž Petrović i dr., Zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju (članak 246. stavak 1. i 2. KZ/11. i dr.); 10,00h
 3. Kžm-2/2020, KŽ-DO-55/2020, opt. Josip Ivčević, Silovanje (članak 153. st. 1. KZ); 11,30h

5. lipnja 2020.

 1. I Kž-128/2020, KŽ-DO-325/2020, opt. Josip Majstorović, Razbojništvo (članak 230. stavak 1. i 2. KZ/11. i dr.); 9,00h
 2. I Kž-Us-27/2020, KŽ-DO-306/2020, opt. Mirjana Jovković i dr., Počinjenje kaznenog djela u sustavu zločinačkog udruženja (članak 329. stavak 21. točka 4. KZ/11.); 10,00h
 3. I Kž-453/2017, KŽ-DO-957/2017, opt. Sandra Vavra, Zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju (članak 246. stavak 2. KZ/11.); 12,00h

12. lipnja 2020.

 1. I Kž-513/2019, KŽ-DO-1130/2019, opt. Romana Karlović, Zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju (članak 246. stavak 2. KZ/11.); 9,00h

15. lipnja 2020.

 1. I Kž-53/2017, KŽ-DO-174/2017, opt . Boro Medvidović, Nesavjesno gospodarsko poslovanje (članak 291. stavak 2. KZ/97. i dr,); 10,00h
 2. I Kž-Us-6/2017, KŽ-DO-168/2017, opt. Vojislav Milivojević i dr., Trgovanje utjecajem (članak 295. stavak 2. KZ/11.); 11,00h

18. lipnja 2020.

 1. I Kž-411/2019, KŽ-DO-929/2019, opr. Jasenka Malosej i dr., Zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337. stavak 4. KZ/97. i dr.); 9,00h
 2. Kžzd-31/2019, KŽ-DO-1207/2019, opt. Vesna Novoselec i dr., Teška kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta (članak 166. st. 1. i dr. KZ/11.); 10,00h
 3. Kžzd-8/2020, KŽ-DO-337/2020, opt. Ivan Hus, Teška kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta (članak 166. st. 2. KZ/11.); 11,30h

19. lipnja 2020.

 1. I Kž-53/2019, KŽ-DO-174/2019, opt. Vinko Mladineo, Zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337. stavak 1. i 4. KZ/97.); 9,30h
 2. Kž-rz-32/2019, KŽ-DO-1113/2019, Milorad Božić i dr., Ratni zločin protiv civilnog stanovništva (članak 120. stavak 1. OKZRH); 11,00h
 3. I Kž-103/2020, KŽ-DO-232/2020, opt. Petar Dukarić, Ubojstvo (članak 110. u vezi s člankom 34. stavak 1. KZ/11.); 12,30h

26. lipnja 2020.

 1. I Kž-67/2020, KŽ-DO-271/2019, opt. Davor Legčević, Izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu (članak 227. stavak 4. u vezi sa stavkom 1. KZ/11.); 9,00h
 2. I Kž-19/2020, KŽ-DO-88/2020, opt. Antonio Bala, Izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu (članak 227. stavak 4. u vezi sa stavkom 1. KZ/11.); 10,00h
 3. I Kž-113/2020, KŽ-DO-310/2020, opt. Nikola Ivančić i dr., Zlouporaba povjerenja u gospodarstvu (članak 246. stavak 2. u vezi stavka 1. KZ/11. i dr.); 11,30h

29. lipnja 2020.

 1. I Kž-231/2020, KŽ-DO-507/2020, opt.  Ivan Tomljanović, Teško ubojstvo (članak 111. KZ/11.); 8,30h
 2. I Kž-Us-1/2017, KŽ-DO-169/2017, opt. Vinko Brnas, Zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291. stavak 1. KZ/11 i dr.); 10,00h
 3. I Kž-201/2017, KŽ-DO-509/2017, opt. Ivka Kos i dr., Zlouporaba povjerenja u gospodarstvu (članak 246. stavak 2. u vezi stavka 1. KZ/11.); 11,00h

30. lipnja 2020.

 1. I Kž-2/2016, Kž-DO-72/2016, opt. Josip Gucić i dr., Zlouporaba povjerenja u gospodarstvu (članak 246. stavak 2. u vezi stavka 1. i 2. KZ/11. i dr.); 8,30h
 2. I Kž-218/2018, KŽ-DO-501/2018, opt. Denis Dominić i dr., Zlouporaba povjerenja u gospodarstvu (članak 246. stavak 2. KZ/11. i dr.); 11,00h

2. srpnja 2020.

 1. I Kž-263/2018, KŽ-DO-624/2018, opt. Daria Drpić, Ubojstvo (članak 110. u svezi s člankom 34. KZ/11.); 9,00h
 2. Kžzd-37/2019, KŽ-DO-1371/2019, opt. Predrag Džanija, Teška kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta (članak 166. stavak 1. KZ/11. i dr.); 10,00h
 3. Kžzd-1/2020, KŽ-DO-52/2020, opt. Ivan Karas, Spolna zlouporaba djeteta mlađeg od petnaest godina (članak 158. stavak 1. i dr. KZ); 11,30h

3. srpnja 2020.

 1. I Kž-Us-143/2017, KŽ-DO-1190/2017, opt. Ivica Brajković i dr., Trgovanje utjecajem (članak 295. stavak 2 i dr. KZ/11.); 9,30h​
 2. I Kž-480/2019, KŽ-DO-1031/2019, opt. Radomir Ivković i dr., Razbojništvo (članak 230.l stavak 2. KZ/11.); 12,00h

6. srpnja 2020.

 1. I Kž-Us-35/2020, KŽ-DO-570/2020, opt. Zvonimir Lončarić, Zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337. stavak 1. u vezi članka 38. KZ/97.); 8,30h 

9. srpnja 2020.

 1. I Kž-642/2017, KŽ-DO-11/2018, opt. Ante Komazin i dr., Utaja poreza ili carine (članak 256. st. 3. u vezi st. 1. i dr. KZ/11.); 9,00h
 2. I Kž-Us-9/2019, KŽ-DO-150/2019, opt. Miroslav Marković i dr., Zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291. stavak 1. i dr. KZ/11.); 10,30h
 3. I Kž-458/2019, KŽ-DO-974/2019, opt. Domobran Hrvoje Knežević, Teško ubojstvo (članak 111. točka 1. KZ/11.); 11,30h

13. srpnja 2020.

 1. I Kž-596/2016, KŽ-DO-1292/2016, opt. Natalija Žetko i dr., Zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337. stavak 4. i dr. KZ/97.); 10,00h

 

 

 

Ovaj projekt podržan je sredstvima Europske unije