O Vrhovnom sudu

Javne sjednice

 1. Kada odlučuje u povodu žalbi, Vrhovni sud izvijestit ce o sjednici vijeća (čl. 475. ZKP) onoga optuženika i njegovog branitelja, oštećenika kao tužitelja ili privatnog tužitelja koji u roku predviđenom za žalbu (čl. 463. ZKP) ili odgovoru na žalbu (čl. 473. ZKP) zahtijevaju da budu izviješteni o sjednici ili predlažu održavanje rasprave pred drugostupanjskim sudom.

Ako je optuženik u pritvoru ili na izdržavanju kazne i ima branitelja, osigurat će se nazočnost optuženika samo ako predsjednik vijeća ili vijeće smatraju da je to svrhovito.

Javne sjednice u kaznenim predmetima, u predmetima drugostupanjskog disciplinskog vijeća za javne bilježnike te u povodu priziva na odluke Višeg disciplinskog suda HOK, održat će se prema sljedećem rasporedu:

8. siječnja 2019.

 1. I Kž-355/2017, KŽ-DO-756/2017, opt. B.S., čl. 153. st. 1. u svezi čl. 152. st. 1. KZ/11; 8,30h
 2. I Kž-626/2017, KŽ-DO-1403/2017, opt. T.J., čl. 246. st. 2. KZ; 9,45h

15. siječnja 2019.

 1. III Kž-5/2018, KŽ-DO-1224/2018, opt. S.R., čl. 166. st. 2. KZ/11; 8,30h

22. siječnja 2019.

 1. I Kž-163/2014, KŽ-DO-433/2014, opt. I.M. i dr., čl. 271. st. 2. u svezi čl. 263. st. 3. i 2. KZ/97; 8,30h
 2. I Kž-92/2014, KŽ-DO-248/2014, opt. H.K. i dr., čl. 337. st. 4. KZ/97 i dr.; 8,30h
 3. I Kž-640/2017, KŽ-DO-22/2018, opt. M.M. i dr., čl. 153. st. 1. KZ; 10,00h

23. siječnja 2019.

 1. I Kž-163/2014, KŽ-DO-433/2014, opt. I.M. i dr., čl. 271. st. 2. u svezi čl. 263. st. 3. i 2. KZ/97; 8,30h

24. siječnja 2019.

 1. I Kž-163/2014, KŽ-DO-433/2014, opt. I.M. i dr., čl. 271. st. 2. u svezi čl 263. st. 3. i 2. KZ/97; 8,30h
 2. I Kž-343/2016, KŽ-DO-772/2016, opt. Z.B., čl. 246. st. 1. i 2. KZ/11; 8,30h

29. siječnja 2019.

 1. I Kž-Us-137/2017, KŽ-DO-1133/2017, opt. S.L., čl. 291. st. 1. KZ/11; 8,30h
 2. I Kž-165/2018, KŽ-DO-477/2018, opt. A.M. i dr., čl. 337. st. 4. KZ/97; 9,15h

30. siječnja 2019.

 1. I Kž-375/2015, KŽ-DO-772/2015, opt. V.P. i dr., čl. 337. st. 4. KZ/97; 8,30h

31. siječnja 2019.

 1. Kžm-44/2017, KŽ-DO-1401/2017, opt. S.R., čl. 110. u vezi čl. 34. st. 1. i 2. KZ/11; 8,30h
 2. I Kž-375/2015, KŽ-DO-772/2015, opt. V.P. i dr., čl. 337. st. 4. KZ/97; 8,30h
 3. I Kž-427/2018, KŽ-DO-866/2018, opt. D.K., čl. 154. KZ/11; 9,30h

5. veljače 2019.

 1. I Kž-60/2018, KŽ-DO-139/2018, E.A. i dr., čl. 111. toč. 4. KZ/11; 8,30h

6. veljače 2019.

 1. I Kž-Us-41/2017, KŽ-DO-397/2017, opt. D.N. i dr., čl. 347. st. 1. KZ/97; 8,30h
 2. I Kž-198/2017, KŽ-DO-503/2017, opt. M.R., čl. 246. st. 1. i 2. KZ/11 i dr.; 10,00h

7. veljače 2019.

 1. Kžzd-13/2018, KŽ-DO-694/2018, opt. D.Š. i opt. I.D., čl. 154. st. 2. i dr. KZ/11; 8,30h
 2. I Kž-510/2018, KŽ-DO-1063/2018, opt. B.K., čl. 154. KZ/11; 9,30h

12. veljače 2019.

 1. I Kž-478/2017,  KŽ-DO-1033/2017, opt. A.M., čl. 110. u svezi čl. 34. KZ/11 i dr.; 8,30h
 2. I Kž-Us-87/2014, KŽ-DO-796/2014, opt. I.G. i dr., čl. 347. st. 1. KZ/97; 9,30h

13. veljače 2019.

 1. I Kž-544/2016, KŽ-DO-1119/2016, opt. M.T., čl. 337. st. 4. u vezi st. 1. i 3. KZ/97; 8,30h

14. veljače 2019.

 1. I Kž-423/2016, KŽ-DO-875/2016, opt. J.B., čl. 246. st. 2. KZ/11 i dr.; 8,30h
 2. I Kž-Us-1/2018, KŽ-DO-105/2018, opt. M.G. i dr., čl. 347. KZ/97; 10,00h

19. veljače 2019.

 1. I Kž-147/2018, KŽ-DO-412/2018, opt. T.K., čl. 225. st. 1. i 4. KZ/11; 8,30h
 2. I Kž-645/2015, KŽ-DO-1333/2015, opt. A.G. i dr., čl. 222. st. 2. KZ/11; 9,15h

20. veljače 2019.

 1. Kž-rz-24/2018, KŽ-DO-1439/2018, opt. M.J., čl. 120. st. 1. OKZ RH; 8,30h

21. veljače 2019.

 1. Kžzd-16/2018, KŽ-DO-839/2018, opt. P.Dž., čl. 166. st. 1. u vezi čl. 158. st. 1. KZ/11; 8,30h 
 2. I Kž-570/2018, KŽ-DO-1157/2018, opt. V.T., čl. 111. toč. 4. KZ/11; 9,30h

26. veljače 2019.

 1. I Kž-Us-36/2015, KŽ-DO-297/2015, opt. M.S. i dr., čl. 293. st. 1. KZ/11; 8,30h

27. veljače 2019.

 1. I Kž-390/2017, KŽ-DO-854/2017, opt. A.V. i dr., čl. 246. st. 1. i 2. KZ/11 i dr.; 8,30h

5. ožujka 2019.

 1. Kž-rz-7/2018, KŽ-DO-582/2018, opt. M.Š., čl. 120. st. 1. OKZ RH; 8,30h
 2. I Kž-500/2017, KŽ-DO-1102/2017, opt. V.Z. i dr., čl. 337. st. 4. KZ/97; 9,30h

12. ožujka 2019.

 1. I Kž-Us-30/2018, KŽ-DO-521/2018, opt. B.C. i dr., čl. 291. st. 1. i dr. KZ/11; 8,30h
 2. I Kž-533/2018, KŽ-DO-1100/2018, opt. J.K., čl. 153. st. 1. KZ/11; 9,30h

19. ožujka 2019.

 1. I Kž-Us-88/2017, KŽ-DO-680/2017, opt. I.G. i dr., čl. 173. st. 3. KZ/97 i dr.; 8,30h

20. ožujka 2019.

 1. I Kž-110/2016, KŽ-DO-293/2016, opt. M.M., čl. 246. st. 1. i 2. KZ/11; 8,30h

26. ožujka 2019.

 1. I Kž-704/2018, KŽ-DO-1443/2018, opt. T.T. i dr., čl. 110. u svezi čl. 34. KZ/11; 8,30h
 2. I Kž-24/2019, KŽ-DO-48/2019, opt. F.V., čl. 110. u svezi čl. 34. KZ/11; 9,30h

27. ožujka 2019.

 1. I Kž-450/2017, KŽ-DO-947/2017, opt. K.M. i dr., čl. 246. st. 1. i 2. KZ/11 i dr.; 8,30h

 

Ovaj projekt podržan je sredstvima Europske unije