O Vrhovnom sudu

Javne sjednice

Kada odlučuje u povodu žalbi, Vrhovni sud izvijestit ce o sjednici vijeća (čl. 475. ZKP) onoga optuženika i njegovog branitelja, oštećenika kao tužitelja ili privatnog tužitelja koji u roku predviđenom za žalbu (čl. 463. ZKP) ili odgovoru na žalbu (čl. 473. ZKP) zahtijevaju da budu izvješteni o sjednici ili predlažu održavanje rasprave pred drugostupanjskim sudom.

Ako je optuženik u pritvoru ili na izdržavanju kazne i ima branitelja, osigurat će se nazočnost optuženika samo ako predsjednik vijeća ili vijeće smatraju da je to svrhovito.

Javne sjednice u kaznenim predmetima, u predmetima drugostupanjskog disciplinskog vijeća za javne bilježnike te u povodu priziva na odluke Višeg disciplinskog suda HOK, održat će se prema sljedećem rasporedu:


6. kolovoza 2014.

 1. I Kž 163/13, KŽ-DO-371/13 opt. V. I., čl.190. st.2. KZ; 8,30h

2. rujna 2014.

 1. I Kž 147/14, KŽ-DO-313/14 opt. Z. B., čl.34. st.1. KZRH; 8,30h

3. rujna 2014.

 1. Kž-eun 36/14 opt. R. S., čl. 217 st.1. KZ Republike Slovenije; 8,30h

4. rujna 2014.

 1. I Kž 378/14 opt. S. P., čl.158. st.5. KZ; 8,30h
 2. Kžm 3/14 opt. I. Š., čl.192. st.3. KZ/97; 9,30h

9. rujna 2014.

 1. I Kž Us 51/14, KŽ-DO-525/14 opt. K. S. i dr., čl.190. st.2. KZ/11; 8,30h
 2. I Kž 543/13, KŽ-DO-1051/13 opt. M. Ć., čl.219. st.2. KZ/97; 8,30h
 3. I Kž 735/12, KŽ-DO-1388/12 opt. D. J., čl.90. u vezi sa člankom 33. st. 1 KZ; 10,00h
 

10. rujna 2014.

 1. I Kž 727/12, KŽ-DO-1376/12 opt. F. J. i dr., čl.337. st.4. KZ/97; 8,30h
 2. I Kž 556/12, KŽ-DO-1023/12 opt. S. I., čl.218. st.2. KZ/97; 8,30h
 3. I Kž 430/14, KŽ-DO-930/14 opt. L. K. i dr., čl.218. st.1. i st.2. KZ/97 i dr.; 9,30h
 4. I Kž 285/14, KŽ-DO-630/14 opt. M. Z., čl.111. toč.1. KZ/11; 10,30h
 5. I Kž 195/12, KŽ-DO-347/12 opt. J. P., čl.90. u vezi sa čl.33. KZ/97; 11,15h
 6. I Kž Us 96/14, KŽ-DO-972/14 opt. D. R., čl.293. st.1. KZ/11 i dr.; 11,30h

11. rujna 2014.

 1. I Kž 155/13, KŽ-DO-334/13 opt. R. P., čl.120. st.1. OKZRH; 8,30h
 2. I Kž 334/12, KŽ-DO-639/12 opt. Z. M. i dr., čl.173. st.2. KZ; 8,30h
 3. I Kž 140/13, KŽ-DO-292/13 opt. I. K., čl.192. st.1. KZ; 9,30h
 

16. rujna 2014.

 1. I Kž Us 142/13, KŽ-DO-31/14 opt. M. D. i dr., čl.328. st.1. KZ/11; 8,30h
 2. I Kž 287/12, KŽ-DO-543/12 opt. M. T. i dr., čl.337. st.1., st.3. i st.4. KZ/97; 8,30h
 3. I Kž 339/12, KŽ-DO-575/12 opt. M. K., čl.188. st.1. KZ/97; 9,30h
 4. I Kž 611/12, KŽ-DO-1147/12 opt. S. R. i dr., čl.173. st.2. KZ/97; 10,00h
 5. I Kž 122/11, KŽ-DO-277/11 opt. Ž. K. D., čl. 337. st. 4 i dr. KZ; 10,30h
 6. I Kž 922/11, KŽ-DO-1792/11 opt. Š. K., čl. 188. st. 1. KZ; 11,30h
 

17. rujna 2014.

 1. I Kž 388/11, KŽ-DO-754/11 opt. K. Č., čl.90. u vezi sa čl.33. KZ; 8,30h
 2. I Kž 341/14, KŽ-DO-693/14 opt. A. B. i dr., čl.90. KZ/97 i dr.; 8,30h (javna sjednica se odgađa za 1. listopad 2014.)
 3. I Kž 658/11, KŽ-DO-1267/11 opt. Z. R., čl. 337. st. 4. KZ/97 i dr.; 8,30h
 4. I Kž 336/14, KŽ-DO-704/14 opt. A. D., čl. 230. st.2. KZ/11; 10,00h
 5. I Kž 526/11, KŽ-DO-971/11 opt. T. Z. i A. P., čl.173. st.2. KZ; 10,00h
 6. I Kž 726/13, KŽ-DO-1417/13 opt. M. S. i dr., čl.190. st.2. KZ/11 i dr.; 10,30h
 7. I Kž 892/11, KŽ-DO-1669/11 opt. Z. K. i dr., čl.337. st.4. i dr. KZ/97; 11,00h
 8. I Kž 406/12, KŽ-DO-764/12 opt. J. C., čl.337. st.4. KZ/97; 11,15h
 9. I Kž Us 63/14, KŽ-DO-565/14 opt. B. R. i dr., čl.337. st.4. KZ/97; 11,45h

18. rujna 2014.

 1. I Kž 519/13, KŽ-DO-996/13 opt. J. O., čl.153. st.1. KZ/11; 8,30h
 2. I Kž 302/13, KŽ-DO-617/13 opt. I. K., čl.190. st.2. KZ/11; 9,30h
 3. Kžm 33/14, KŽ-DO-820/14 opt. M. G., čl. 154. st. 2. KZ/11 i dr.; 10,00h
 

23. rujna 2014.

 1. I Kž 429/12, KŽ-DO-783/12 opt. J. M. i dr., čl.173. st.2. KZ/97; 8,30h
 2. I Kž 375/13, KŽ-DO-698/13 opt. V. F. i dr., čl.337. st.4. i dr. KZ/97; 8,30h
 3. I Kž-Us 99/14, KŽ-DO-918/14 opt. B. B., čl. 173. st. 3. KZ; 9,30h
 4. I Kž 323/11, KŽ-DO-605/11 opt. Z. B. i M. P., čl. 90. u vezi sa člankom 33. st. 1. KZ; 11,00h
 

24. rujna 2014.

 1. I Kž Us 75/11, KŽ-DO-1093/11 opt. F. A. i K. M., čl.347. st.1. KZ; 8,30h
 2. I Kž 384/14, KŽ-DO-777/14 opt. J. A., čl. 111. st.1. KZ/11; 8,30h
 3. I Kž 300/13, KŽ-DO-620/13 opt. I. Š., čl. 90. u svezi čl. 33. KZ/97; 9,00h
 4. I Kž Us 95/11, KŽ-DO-1408/11 opt. Ž. M. i dr., čl.347. st.1. KZ; 9,30h
 5. I Kž 246/12, KŽ-DO-483/12 opt. D. G. i dr., čl.173. st.2. KZ/97 i dr.; 10,00h
 6. I Kž 308/12, KŽ-DO-570/12 opt. D. Š., čl.173. st.2. KZ/97; 10,45h
 7. I Kž 459/14, KŽ-DO-962/14 opt. S. Č. i dr., čl.190. st.2. KZ/11 i dr.; 11,00h

25. rujna 2014.

 1. I Kž 396/12, KŽ-DO-733/12 opt. D. D., čl. 90. KZ; 8,30h
 2. Kžm 27/13, KŽ-DO-1400/13 opt. H. B., čl. 158. st. 1. i 5. KZ/11; 9,30h
 

30. rujna 2014.

 1. I Kž 790/12 opt. M. M., čl.337. st.4. KZ/97; 8,30h
 2. I Kž 224/12, KŽ-DO-415/12 opt. M. M., čl.337. st.4. KZ/97; 8,30h
 3. I Kž-Us 50/11, KŽ-DO-722/11 opt. J. C. i I. Z., čl. 304. st. 1. KZ; 9,30h
 

1. listopada 2014.

 1. I Kž 863/11, KŽ-DO-1661/11 opt. M. B., čl.173. st.2. KZ; 8,30h
 2. I Kž 341/14, KŽ-DO-693/14 opt. A. B. i dr., čl.90. KZ/97 i dr.; 8,30h
 3. I Kž 408/12, KŽ-DO-761/12 opt. D. M. i dr., čl.90. i dr. KZ/97; 10,00h
 4. I Kž 714/13, KŽ-DO-1412/13 opt. N. A., čl. 190. st. 2. KZ/11; 10,30h
 

7. listopada 2014.

 1. I Kž 294/14, KŽ-DO-611/14 opt. I. M. i dr., čl.91. KZ; 8,30h
 2. I Kž 55/12, KŽ-DO-69/12 opt. I. K., čl.173. st.2. KZ/97; 11,00h
 

14. listopada 2014.

 1. I Kž 730/11, KŽ-DO-1334/11 opt. D. Š. i dr., čl. 337. st. 4. i dr. KZ/97; 8,30h
 

15. listopada 2014.

 1. I Kž 947/11, KŽ-DO-1798/11 opt. T. B. i I. Š., čl.173. st.2. KZ; 8,30h
 2. I Kž 128/14, KŽ-DO-282/14 opt. B. Š., čl.111. toč.6. KZ; 10,00h
 

16. listopada 2014.

 1. I Kž 329/14, KŽ-DO-669/14 opt. G. S., čl.166. st.1. KZ/11 i dr.; 8,30h
 2. Kžm 38/14, KŽ-DO-908/14 opt. S. L., čl.153. st.1. KZ/11; 9,30h
 3. I Kž Us 21/12, KŽ-DO-437/12 opt. M. P. i dr., čl.337. st.1. KZ/97; 10,30h
 4. I Kž Us 89/12, KŽ-DO-1311/12 opt. V. B. i dr., čl.337. st.4. KZ/97; 12,00h
 

21. listopada 2014.

 1. I Kž 644/12, KŽ-DO-1201/12 opt. B. N., čl.173. st.2. KZ/97; 8,30h
 2. I Kž 720/10, KŽ-DO-1569/10 opt. S. C. i dr., čl. 337. st. 4. i dr. KZ; 9,30h
 3. I Kž 511/12, KŽ-DO-1047/12 opt. M. Š., čl.173. st.2. KZ/97; 9,30h

22. listopada 2014.

 1. I Kž 702/11, KŽ-DO-1350/11 opt. S. S. i dr., čl.173. st. 2. KZ/97; 8,30h
 2. I Kž 749/11, KŽ-DO-1410/11 opt. I. T., čl.337. st.4. KZ; 8,30h
 3. I Kž Us 34/13, KŽ-DO-445/13 opt. D. V., čl.338. KZ/97; 9,30h
 4. I Kž 150/13, KŽ-DO-348/13 opt. D. H., čl.173. st.1. KZ/97; 10,00h
 

23. listopada 2014.

 1. I Kž 558/12, KŽ-DO-1066/12 opt. G. G., čl.173. st.2. KZ/97 u vezi sa čl.41. ZID KZ; 8,30h
 2. I Kž 736/12, KŽ-DO-1389/12 opt. M. I. i dr., čl.173. st.2. KZ/97 u vezi sa čl.41. ZID KZ; 9,30h
 

28. listopada 2014.

 1. I Kž Us 117/11, KŽ-DO-1765/11 opt. D. O. i dr., čl. 298. st. 2. KZ/97 i dr.; 8,30h
 

29. listopada 2014.

 1. I Kž 851/11, KŽ-DO-1597/11 opt. D. K., čl.337. st.4. i dr. KZ; 8,30h
 

6. studenog 2014.

 1. I Kž 458/12, KŽ-DO-847/12 opt. S. M., čl.188. st.1. KZ/97; 8,30h
 2. I Kž 465/13, KŽ-DO-876/13 opt. Ž. M. i dr., čl.337. st.4. KZ/97; 9,30h
 

11. studenog 2014.

 1. I Kž 347/14, KŽ-DO-735/14 opt. N. J., čl.110. KZ/11; 8,30h
 
 

12. studenog 2014.

 1. I Kž 25/14, KŽ-DO-104/14 opt. A. Č., čl.153. st.1. i čl.136. st.3. KZ; 8,30h
 
 

13. studenog 2014.

 1. I Kž 45/12, KŽ-DO-116/12 opt. S. K., čl.34. st.2. toč.5. KZRH i dr.; 8,30h
 2. I Kž 474/12, KŽ-DO-951/12 opt. M. V. i dr., čl.90. KZ/97 i dr.; 9,30h
 

_

 
 
 


 


 


Ovaj projekt podržan je sredstvima Europske unije