O Vrhovnom sudu

Javne sjednice

Kada odlučuje u povodu žalbi, Vrhovni sud izvijestit ce o sjednici vijeća (čl. 475. ZKP) onoga optuženika i njegovog branitelja, oštećenika kao tužitelja ili privatnog tužitelja koji u roku predviđenom za žalbu (čl. 463. ZKP) ili odgovoru na žalbu (čl. 473. ZKP) zahtijevaju da budu izviješteni o sjednici ili predlažu održavanje rasprave pred drugostupanjskim sudom.

Ako je optuženik u pritvoru ili na izdržavanju kazne i ima branitelja, osigurat će se nazočnost optuženika samo ako predsjednik vijeća ili vijeće smatraju da je to svrhovito.

Javne sjednice u kaznenim predmetima, u predmetima drugostupanjskog disciplinskog vijeća za javne bilježnike te u povodu priziva na odluke Višeg disciplinskog suda HOK, održat će se prema sljedećem rasporedu:

8. siječnja 2020.

 1. I Kž-Us-13/2017, KŽ-DO-235/2017, opt. Bojan Milković i dr., Zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337. st. 1. i 4. KZ/97. i dr.); 8,30h
 2. I Kž-604/2019, KŽ-DO-1335/2019, opt. Suad Bajraktarević, Izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu (članak 227. stavak 4. u vezi stavka 1. KZ/11.); 11,00h

14. siječnja 2020.

 1. I Kž-532/2018, KŽ-DO-1163/2018, opt. Dubravko Šimić  i dr., Zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju (članak 246. stavak 2. KZ/11. i dr.); 8,30h
 2. I Kž-686/2016, KŽ-DO-35/2017, opt. Goran Primorac, Zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291. stavak 2. KZ/11.); 9,30h
 3. I Kž-Us-66/2016, KŽ-DO-626/2016, opt. Mario Batinović, Davanje mita (članak 294. stavak 1. KZ/11.); 11,00h

15. siječnja 2020.

 1. I Kž-95/2016, KŽ-DO-228/2016, opt. Silvijo Marović i dr., Teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti (članak 271. stavak 2. u vezi s člankom 265. stavkom 2. KZ/97. i dr.); 8,30h

16. siječnja 2020.

 1. I Kž-95/2016, KŽ-DO-228/2016, opt. Silvijo Marović i dr., Teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti (članak 271. stavak 2. u vezi s člankom 265. stavkom 2. KZ/97. i dr.); 8,30h

21. siječnja 2020.

 1. I Kž-291/2016, KŽ-DO-650/2016, opt. Mladen Naletilić, Kazneno djelo protiv života i tijela - poticanjem na ubojstvo - (članak 110. u vezi članka 37. KZ/11.); 8,30h
 2. I Kž-643/2019, KŽ-DO-1348/2019, opt. Frančišek Zakšek,Teška tjelesna ozljeda (članak 99. stavak 3. KZ/97.); 10,30h
 3. I Kž-40/2019, KŽ-DO-120/2019, Tibor Ornik i dr., Zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju  (članak 246. stavak 2. KZ/11. i dr.); 11,30h

22. siječnja 2020.

 1. I Kž-Us-10/2015, KŽ-DO-173/2015, opt. Marin Krstulović i dr., Zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291. stavak 1. i 2. i dr. KZ/11.); 8,30h
 2. I Kž-467/2018, KŽ-DO-979/2018, opt. Anka Sutor i dr., Zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju (članak 246. stavak 1. i 2. KZ/11.); 11,30h

27. siječnja 2020.

 1. I Kž HOK-6/2019, disciplinski okrivljenik Miroslav Vitaljić, Teže povrede dužnosti i ugleda odvjetništva (članak 96. točka 5. Statuta Hrvatske odvjetničke komore); 9,00h

28. siječnja 2020.

 1. I Kž-221/2016, KŽ-DO-536/2016, opt. Damir Đurčinović, Kazneno djelo protiv života i tijela - pokušaj ubojstva (članak 111. točka 1. u vezi članka 34. KZ/11.); 8,30h

29. siječnja 2020.

 1. I Kž-Us-30/2016, KŽ-DO-389/2016, opt. Željko Jurić i dr., Zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337. stavak 1. u vezi s člankom 61. stavkom 2. KZ/97. i dr.); 8,30h
 2. I Kž-424/2019, KŽ-DO-949/2019, opt. Bruno Bajrić, Ubojstvo (članak 110. KZ/11.); 12,00h

30. siječnja 2020.

 1. I Kž-52/2019, KŽ-DO-214/2019, opt. Ante Topić, Zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju (članak 246. stavak 2. u vezi s člankom 1. i 52. KZ/11.); 8,30h
 2. I Kž-165/2017, KŽ-DO-436/2017, opt. Vedran Brljević, Razbojništvo (članak 230. stavak 2. KZ/11.); 9,00h
 3. Kžzd-22/2019, KŽ-DO-678/2019, opt. Kristijan Vuković, Teško kazneno djelo spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta (članak 166. stavak 2. KZ/11.); 9,30h

5. veljače 2020.

 1. I Kž-342/2019, KŽ-DO-738/2019, opt. Vesna Mikšić, Zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291. stavak 2. KZ/11.); 8,30 h
 2. I Kž-52/2016, KŽ-DO-164/2016, opt. Mia Bilić i dr., Zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337. stavak 4. i dr. KZ/97.); 10,00h

6. veljače 2020.

 1. Kžzd-11/2019, KŽ-DO-372/2019, opt. Kristina Grujić Šakušić, Povreda djetetovih prava (članak 177. stavak 4. i dr. KZ/11.); 9,00h
 2. Kžm-29/2018, KŽ-DO-1321/2018, opt. Karlo Bašić, Razbojništvo (članak 230. stavak 2. KZ/11.); 10,00h

12. veljače 2020.

 1. I Kž-302/2015, KŽ-DO-666/2015, opt. Željko Iličić, Teško ubojstvo (članak 111. točka 4. KZ/11); 9,00h
 2. I Kž-Us-18/2016, KŽ-DO-262/2016, opt. Ivan Tomljenović i dr., Nezakonito pogodovanje (članak 292. stavak 2. i dr. KZ/11.); 11,00h
 3. I Kž-128/2016, KŽ-DO-296/2016, opt. Martina Zanze i dr., Zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337. stavak 4. u vezi sa stavkom 1. i drugih KZ/97.); 12,00 sati

13. veljače 2020.

 1. I Kž-551/2017, KŽ-DO-1224/2017, opt. Zoran Gnjidić i dr., Zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337. stavak 1. i 4. KZ/97.); 9,00h
 2. I Kž-Us-7/2018, KŽ-DO-148/2018, opt. Ivan Gotovac i dr., Zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337. stavak 4. KZ/97. i dr.); 10,30h

18. veljače 2020.

 1. I Kž-695/2019, KŽ-DO-73/2020, opt. Vera Begić-Blečić, Zloporaba naprava (članak 272. stavak 4. KZ/11.); 9,00h
 2. I Kž-572/2019, KŽ-DO-1270/2019, opt. Miljenko Golub, Ubojstvo (članak 110. u sv. čl. 34. KZ); 9,30h

19. veljače 2020.

 1. I Kž-Us-49/2018, KŽ-DO-765/2018, opt. Spomenka Vinković i dr., Primanje mita (članak 293. stavak 1. KZ/11. i dr.); 8,30h
 2. I Kž-115/2016, KŽ-DO-292/2016, opt. Željko Čagalj i dr., Zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju (članak 246. stavak 2. KZ/11. i dr.); 11,30h
 3. I Kž-463/2014, KŽ-DO-1035/2014, opt. Stjepan Kurir i dr., Zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju (članak 246. stavak 2. u vezi sa stavkom 1. i članak 38. KZ/11.); 12,00h - odgoda

20. veljače 2020.

 1. III Kž-3/2019, KŽ-DO-467/2019, opt. Elvis Ademi i dr., Teško ubojstvo (članak 111. točka 4. KZ/11.); 9,00h
 2. I Kž-Us-70/2018, KŽ-DO-975/2018, opt. Denis Horvatić i dr., Zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337. stavak 1. KZ/97); 10,30h

25. veljače 2020.

 1. I Kž-360/2019, KŽ-DO-800/2019, opt. Sanda Jagarčec i dr., Zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju (članak 246. stavak 2. KZ/11.); 8,30h

26. veljače 2020.

 1. I Kž-500/2019, KŽ-DO-1061/2019, opt. Nikola Gusić Janjić, Ubojstvo (članak 110. KZ/11.); 8,30h
 2. I Kž-540/2019, KŽ-DO-1241/2019, opt. Marko Miloš i dr., Teško ubojstvo (članak 91. toč. 8. u vezi članka 33. stavka 1. i 2. KZ/97.); 12,00h

27. veljače 2020.

 1. Kžm-34/2019, KŽ-DO-1294/2019, opt. Jurica Deak, Izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu (članak 227. stavak 1. i 4. KZ/97.); 9,00h
 2. Kžzd-35/2019. KŽ-DO-1321/2019, opt. Danijel Pavlović, Zanemarivanje i zlouporaba djetetovih prava (članak 177. stavak 2. KZ/11.); 9,30h

28. veljače 2020.

 1. I Kž-Us-104/2016, KŽ-DO-899/2016, opt. Nevia Butković i dr., Udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333. stavak 3. KZ/97. i dr.); 8,30h
 2. I Kž-218/2018, KŽ-DO-501/2018, opt. Denis Dominić i dr., Zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju (članak 246. stavak 2. KZ/11. i dr.); 12,00h

3. ožujka 2020.

 1. Kž-rz-41/2019, KŽ-DO-87/2020, opt. Milan Španović, Ratni zločin protiv civilnog stanovništva (članak 120. stavak 1. OKZ RH); 8,30h

4. ožujka 2020.

 1. I Kž-480/2014, opt. Rade Trbojević, Ubojstvo (članak 34. stavak 1. KZ RH); 9,00h
 2. I Kž-285/2018, KŽ-DO-682/2018, opt. Željko Gmižić, Ubojstvo (članak 110. i dr. KZ/11.); 11,00h
 3. I KŽ-Us-5/2020, KŽ-DO-142/2020, opt. Predrag Babojelić, Zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291. stavak 1. KZ/11.); 12,00h

5. ožujka 2020.

 1. I Kž-697/2016, KŽ-DO-73/2017, opt. Josip Krmpotić, Ratni zločin protiv civilnog stanovništva (članak 120. stavak 1. OKZRH); 9,00h
 2. Kž-rz-17/2019, KŽ-DO-663/2019, opt. Stevan Budač, Ratni zločin protiv civilnog stanovništva (članak 120. stavak 1. OKZRH); 10,15h

10. ožujka 2020.

 1. I Kž-Us-161/2017, KŽ-DO-1350/2017, opt. Ivica Batinić i dr., Zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337. stavak 4. KZ/97.); 10,00h

11. ožujka 2020.

 1. I Kž-Us-153/2016, KŽ-DO-1328/2016, opt. Danijel Klasić i dr., Zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291. stavak 1. i dr. KZ/11.); 9,30h
 2. I Kž-680/2019, KŽ-DO-62/2020, opt. Ivan Miličević, Neovlaštena proizvodnja i promet drogama (članak 190. stavak 1. i 3. KZ/11), 12,00h

12. ožujka 2020.

 1. Kžzd-27/2019, KŽ-DO-975/2019, opt. Gordan Bubek, Spolna zlouporaba djeteta mlađeg od petnaest godina (članak 158. stavak 1. i 5. i dr. KZ/11.); 9,00h
 2. I Kž-190/2017, KŽ-DO-457/2017, opt. Zvonimir RIlović i dr., Zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju (članak 246. stavak 2. KZ/11.); 10,30h

18. ožujka 2020.

 1. I Kž-393/2019, KŽ-DO-860/2019, opt. Ivan Španić , Teško ubojstvo (članak 111. točka 2. i 4. KZ/11.); 9,30h

19. ožujka 2020.

 1. I Kž-447/2019, KŽ-DO-941/2019, opt. Silvia Schneider, Ubojstvo (članak 110. KZ/11.); 9,00h

25. ožujka 2020.

 1. I Kž-480/2019, KŽ-DO-1031/2019, opt. Radomir Ivković i dr., Razbojništvo (članak 230. stavak 2. KZ/11.); 9,30h

1. travanj 2020.

 1. I Kž-290/2019, KŽ-DO-556/2019, opt. Dejan Stanković i dr., Razbojništvo (članak 230. stavak 2. KZ/11.); 9,30h

2. travnja 2020.

 1. I Kž-263/2018, KŽ-DO-624/2018, opt. Daria Drpić, Ubojstvo (članak 110. u svezi s člankom 34. KZ/11); 9,00 h

 

 

 

Ovaj projekt podržan je sredstvima Europske unije