O Vrhovnom sudu

Javne sjednice

Kada odlučuje u povodu žalbi, Vrhovni sud izvijestit ce o sjednici vijeća (čl. 475. ZKP) onoga optuženika i njegovog branitelja, oštećenika kao tužitelja ili privatnog tužitelja koji u roku predviđenom za žalbu (čl. 463. ZKP) ili odgovoru na žalbu (čl. 473. ZKP) zahtijevaju da budu izvješteni o sjednici ili predlažu održavanje rasprave pred drugostupanjskim sudom.

Ako je optuženik u pritvoru ili na izdržavanju kazne i ima branitelja, osigurat će se nazočnost optuženika samo ako predsjednik vijeća ili vijeće smatraju da je to svrhovito.

Javne sjednice u kaznenim predmetima, u predmetima drugostupanjskog disciplinskog vijeća za javne bilježnike te u povodu priziva na odluke Višeg disciplinskog suda HOK, održat će se prema sljedećem rasporedu:


1. srpnja 2014.

 1. I Kž 772/12, KŽ-DO-1443/12 opt. M. S., čl.90. KZ; 8,30h
 2. I Kž 543/10, KŽ-DO-1146/10 opt. I. E. i dr., čl.337. st.4. KZ; 8,30h
 3. I Kž 32/13, KŽ-DO-95/13 opt. K. P., čl.173. st.2. KZ/97; 9,30h

 2. srpnja 2014. 

 1. I Kž 254/14, KŽ-DO-600/14 opt. A. H., čl.153. st.1. KZ/11; 8,30h
 2. I Kž Us 49/14, KŽ-DO-484/14 opt. M. M. i dr., čl.337. st.1. KZ/97 i dr.; 8,30h
 3. I Kž 252/14, KŽ-DO-561/14 opt. R. K. i dr., čl.190. st.2. KZ/11; 9,30h
 4. I Kž 285/12, KŽ-DO-524/12 opt. N. Š., čl.337. st.1. i st.4. KZ/97; 10,30h
 5. I Kž 99/11, KŽ-DO-266/11 opt. V. S. i I. P., čl.173. st.2. KZ; 12,00h

 3. srpnja 2014. 

 1. I Kž Us 21/13, KŽ-DO-282/13 opt. S. A., čl.333. st.1. u vezi sa čl.217. st.2. KZ/97 i dr.; 8,30h
 2. Kžm 11/14, KŽ-DO-462/14 opt. V. T., čl.188. st.1. i dr. KZ; 9,30h

8. srpnja 2014.

 1. I Kž 595/12, KŽ-DO-1093/12 opt. I. Š., čl.337. st.4. KZ; 8,30h
 2. I Kž 745/10, KŽ-DO-1568/10 opt. J. D. i dr., čl.337. st.4. i dr. KZ; 8,30h
 3. I Kž 296/14, KŽ-DO-644/14 opt. K. L. i dr., čl.190. st.2. KZ/11; 10,00h

9. srpnja 2014.

 1. I Kž 281/14, KŽ-DO-635/14 opt. T. F. M., čl.246. st.2. KZ/11 i dr.; 8,30h
 2. I Kž 74/12, KŽ-DO-201/11 opt. S. C. i dr., čl.337. st.4. KZ/97 i dr.; 8,30h
 3. I Kž 694/11, KŽ-DO-1310/11 opt. F. V. i dr., čl.337. st.4. i dr. KZ/97; 9,30h
 4. I Kž 128/11, KŽ-DO-241/11 opt. M. E. i dr., čl.292. st.2. KZ; 11,00h

10. srpnja 2014.

 1. I Kž 255/12, KŽ-DO-468/12 opt. L. K. i dr., čl.173. st.2. KZ; 8,30h
 

15. srpnja 2014.

 1. I Kž Us 142/13, KŽ-DO-31/14 opt. M. D. i dr., čl.328. st.1. KZ/11; 8,30h (javna sjednica se odgađa za 16. rujna 2014.)
 

16. srpnja 2014.

 1. I Kž 109/12, KŽ-DO-292/12 opt. H. K., čl.92. KZ/97; 8,30h
 2. I Kž 203/11, KŽ-DO-374/11 opt. S. G., čl.173. st.2. KZ; 9,30h
 3. I Kž 351/11, KŽ-DO-618/11 opt. Z. K., čl.173. st.2. KZ; 10,15h
 4. I Kž 664/11, KŽ-DO-1211/11 opt. S. M. i Z. V., čl.173. st.2. KZ; 11,00h
 5. I Kž 337/14, KŽ-DO-692/14 opt. Z. Š. J. i dr., čl.230. st.2. KZ/11; 12,00h

17. srpnja 2014.

 1. I Kž 61/13, KŽ-DO-208/13 opt. S. K., čl.192. st.1. KZ/97; 8,30h
 

30. srpnja 2014.

 1. I Kž 727/12, KŽ-DO-1376/12 opt. F. J. i dr., čl.337. st.4. KZ/97; 8,30h (javna sjednica se odgađa za 10. rujna 2014.)
 

6. kolovoza 2014.

 1. I Kž 163/13, KŽ-DO-371/13 opt. V. I., čl.190. st.2. KZ; 8,30h
 

2. rujna 2014.

 1. I Kž 147/14, KŽ-DO-313/14 opt. Z. B., čl.34. st.1. KZRH; 8,30h
 

4. rujna 2014.

 1. I Kž 378/14 opt. S. P., čl.158. st.5. KZ; 8,30h
 

9. rujna 2014.

 1. I Kž Us 51/14, KŽ-DO-525/14 opt. K. S. i dr., čl.190. st.2. KZ/11; 8,30h
 2. I Kž 543/13, KŽ-DO-1051/13 opt. M. Ć., čl.219. st.2. KZ/97; 8,30h
 

10. rujna 2014.

 1. I Kž 727/12, KŽ-DO-1376/12 opt. F. J. i dr., čl.337. st.4. KZ/97; 8,30h
 2. I Kž 556/12, KŽ-DO-1023/12 opt. S. I., čl.218. st.2. KZ/97; 8,30h
 

11. rujna 2014.

 1. I Kž 155/13, KŽ-DO-334/13 opt. R. P., čl.120. st.1. OKZRH; 8,30h
 2. I Kž 140/13, KŽ-DO-292/13 opt. I. K., čl.192. st.1. KZ; 9,30h
 

16. rujna 2014.

 1. I Kž Us 142/13, KŽ-DO-31/14 opt. M. D. i dr., čl.328. st.1. KZ/11; 8,30h
 2. I Kž 287/12, KŽ-DO-543/12 opt. M. T. i dr., čl.337. st.1., st.3. i st.4. KZ/97; 8,30h
 3. I Kž 339/12, KŽ-DO-575/12 opt. M. K., čl.188. st.1. KZ/97; 9,30h
 

17. rujna 2014.

 1. I Kž 388/11, KŽ-DO-754/11 opt. K. Č., čl.90. u vezi sa čl.33. KZ; 8,30h
 2. I Kž 341/14, KŽ-DO-693/14 opt. A. B. i dr., čl.90. KZ/97 i dr.; 8,30h (javna sjednica se odgađa za 1. listopad 2014.)
 3. I Kž 526/11, KŽ-DO-971/11 opt. T. Z. i A. P., čl.173. st.2. KZ; 10,00h
 4. I Kž 892/11, KŽ-DO-1669/11 opt. Z. K. i dr., čl.337. st.4. i dr. KZ/97; 11,00h
 

23. rujna 2014.

 1. I Kž 429/12, KŽ-DO-783/12 opt. J. M. i dr., čl.173. st.2. KZ/97; 8,30h
 2. I Kž 375/13, KŽ-DO-698/13 opt. V. F. i dr., čl.337. st.4. i dr. KZ/97; 8,30h
 

24. rujna 2014.

 1. I Kž Us 75/11, KŽ-DO-1093/11 opt. F. A. i K. M., čl.347. st.1. KZ; 8,30h
 2. I Kž Us 95/11, KŽ-DO-1408/11 opt. Ž. M. i dr., čl.347. st.1. KZ; 9,30h
 

30. rujna 2014.

 1. I Kž 790/12 opt. M. M., čl.337. st.4. KZ/97; 8,30h
 

1. listopada 2014.

 1. I Kž 863/11, KŽ-DO-1661/11 opt. M. B., čl.173. st.2. KZ; 8,30h
 2. I Kž 341/14, KŽ-DO-693/14 opt. A. B. i dr., čl.90. KZ/97 i dr.; 8,30h
 3. I Kž 408/12, KŽ-DO-761/12 opt. D. M. i dr., čl.90. i dr. KZ/97; 10,00h
 

15. listopada 2014.

 1. I Kž 947/11, KŽ-DO-1798/11 opt. T. B. i I. Š., čl.173. st.2. KZ; 8,30h
 2. I Kž 128/14, KŽ-DO-282/14 opt. B. Š., čl.111. toč.6. KZ; 10,00h
 

22. listopada 2014.

 1. I Kž 749/11, KŽ-DO-1410/11 opt. I. T., čl.337. st.4. KZ; 8,30h
 2. I Kž Us 34/13, KŽ-DO-445/13 opt. D. V., čl.338. KZ/97; 9,30h
 

29. listopada 2014.

 1. I Kž 851/11, KŽ-DO-1597/11 opt. D. K., čl.337. st.4. i dr. KZ; 8,30h
 

12. studenog 2014.

 1. I Kž 25/14, KŽ-DO-104/14 opt. A. Č., čl.153. st.1. i čl.136. st.3. KZ; 8,30h
 
 

_

 
 
 


 


 


Ovaj projekt podržan je sredstvima Europske unije