O Vrhovnom sudu

Javne sjednice

 1. Kada odlučuje u povodu žalbi, Vrhovni sud izvijestit ce o sjednici vijeća (čl. 475. ZKP) onoga optuženika i njegovog branitelja, oštećenika kao tužitelja ili privatnog tužitelja koji u roku predviđenom za žalbu (čl. 463. ZKP) ili odgovoru na žalbu (čl. 473. ZKP) zahtijevaju da budu izviješteni o sjednici ili predlažu održavanje rasprave pred drugostupanjskim sudom.

Ako je optuženik u pritvoru ili na izdržavanju kazne i ima branitelja, osigurat će se nazočnost optuženika samo ako predsjednik vijeća ili vijeće smatraju da je to svrhovito.

Javne sjednice u kaznenim predmetima, u predmetima drugostupanjskog disciplinskog vijeća za javne bilježnike te u povodu priziva na odluke Višeg disciplinskog suda HOK, održat će se prema sljedećem rasporedu:

5. svibnja 2022.

 1. I Kž-Us-82/2019, KŽ-DO-777/2019, opt. Mario Moharić i dr., Zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337. stavak 1. i 3. KZ/97.); 9,00h

10. svibnja 2022.

 1. I Kž-Us-62/2018, KŽ-DO-914/2018, opt. Milan Ćevid i dr., Udruživanje za počinjenje kaznenog djela (članak 333. stavak 1. KZ/97.); 8,30h - ODGODA

11. svibnja 2022.

 1. I Kž-91/2021, KŽ-DO-357/2021, opt. Boris Pilčić idr., Razbojništvo (članak 218. stavak 2 u vezi sa stavkom 1. KZ/97.); 10,00h

12. svibnja 2022.

 1. I Kž-602/2020, KŽ-DO-1300/2020, opt. Stipe Opačak, Zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju (članak 246. stavak 2. KZ/11.); 9,00

17. svibnja 2022.

 1. I Kž-Us-62/2018, KŽ-DO-914/2018, opt. Milan Ćevid i dr., Udruživanje za počinjenje kaznenog djela (članak 333. stavak 1. KZ/97.); 8,30h

18. svibnja 2022.

 1. I Kž-Us-123/2020, KŽ-DO-1497/2020, opt. Matija Tušek i dr., Zločinačko udruženje (članak 328. stavak 2. i dr. KZ/11.); 9,15h

19. svibnja 2022.

 1. I Kž-104/2020, KŽ-DO-269/2020, opt. Ivan Dujmović i dr., Zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju (članak 246. stavak 2. KZ/11. i dr.); 9,00h

24. svibnja 2022.

 1. I Kž-Us-15/2021, KŽ-DO-246/2021, opt. Franjo Lucić, Davanje mita (članak 294. stavak 1. KZ/11.); 8,30h

25. svibnja 2022.

 1. I Kž-537/2019, KŽ-DO-1205/2019, opt. Milan Paravinja, Zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju (članak 246. stavak 2. u vezi sa stavkom 1. KZ/11.); 9,30h

26. svibnja 2022.

 1. I Kž-Us-119/2020, KŽ-DO-1460/2020, opt. Leo Bolješić, Zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291. stavak 1. KZ/11.); 9,00h
 2. I Kž-Us-2/2021, KŽ-DO-64/2021, opt. Adolf Krizmanić, Protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak u Republici Hrvatskoj (članak 326. stavak 1. u vezi članka 329. stavka 1. točke 3. i dr. KZ/11.). 10,00h

1. lipnja 2022.

 1. I Kž-133/2019, KŽ-DO-327/2019, opt. Damir Juretić i dr., Zlouporaba ovlasti u gospodarskom poslovanju (članak 292. stavak 2. KZ/97.); 9,30h

2. lipnja 2022.

 1. I Kž-50/2021, KŽ-DO-135/2021, opt. Ante Barin, Neovlašteno posjedovanje, proizvodnja i  trgovanje drogama i tvarima zabranjenim u športu (članak 190. stavak 2. KZ/11.); 9,00h

7. lipnja 2022.

 1. Kž-rz-31/2020, Kž-DO-1557/2020, opt. Mirko Šašo, Ratni zločin protiv civilnog stanovništva (članak 120. stavak 1. OKZ RH); 8,30h
 2. I Kž-606/2019, KŽ-DO-1338/2019, opt. Izet Kurtić i dr., Zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju (članak 246. stavak 2. u vezi sa stavkom 1. KZ/11.); 9,30h
 3. III Kž-2/2022, KŽ-DO-479/2022, opt. Andrija Drežnjak, Teško ubojstvo (članak 111. točka 4. KZ/11.); 11,30h

9. lipnja 2022.

 1. I Kž-172/2020, KŽ-DO-571/2020, opt. Marijo Keglević, Zlouporaba opojnih droga (članak 173. stava, 2. i dr. KZ/97.); 9,00h

23. lipnja 2022.

 1. I Kž-24/2021, Kž-DO-68/2021, opt. Goran Crnčević i dr., Zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337. stavak 1.,  3. i 4. i dr.  KZ/97.); 9,00h - ODGODA

 28. lipnja 2022.

 1. I Kž-128/2021, KŽ-DO-1113/2021, opt. Jurica Kuna, Zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju (članak 246. stavak 2. i dr. KZ/11.); 8,30h - ODGODA
 2. I Kž-Us-34/2019, KŽ-DO-395/2019, opt. Nenad Kovačević i dr., Primanje mita (članak 293. stavak 2. i dr. KZ/11.); 9,30h - ODGODA

30. lipnja 2022.

 1. I Kž-24/2021, Kž-DO-68/2021, opt. Goran Crnčević i dr., Zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337. stavak 1.,  3. i 4. i dr.  KZ/97.); 9,00h

5. srpnja 2022.

 1. I Kž-Us-104/2020, KŽ-DO-1286/2020, opt. Božidar Kalmeta i dr., Primanje mita (članak 347. stavak 1. KZ/97.); 8,30h

6. srpnja 2022.

 1. I Kž-Us-105/2019, KŽ-DO-1037/2019, opt. Svetislav Damnjanović i dr., Počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačnog udruženja (članak 329. stavak 1. točka 4. u vezi s člankom 190. stavkom 2. KZ/11.); 10,30h

13. srpnja 2022.

 1. I Kž-70/2021, Kž-DO-198/2021, opt. Franc Krašovec i dr., Zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju (članak 246. stavak 1. i 2. KZ/11.); 9,30h

13. rujna 2022.

 1. I Kž-128/2021, KŽ-DO-1113/2021, opt. Jurica Kuna, Zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju (članak 246. stavak 2. i dr. KZ/11.); 8,30h
 2. I Kž-Us-34/2019, KŽ-DO-395/2019, opt. Nenad Kovačević i dr., Primanje mita (članak 293. stavak 2. i dr. KZ/11.); 9,30h

 

 

  

 

 

  

Ovaj projekt podržan je sredstvima Europske unije