O Vrhovnom sudu

Javne sjednice

Kada odlučuje u povodu žalbi, Vrhovni sud izvijestit ce o sjednici vijeća (čl. 475. ZKP) onoga optuženika i njegovog branitelja, oštećenika kao tužitelja ili privatnog tužitelja koji u roku predviđenom za žalbu (čl. 463. ZKP) ili odgovoru na žalbu (čl. 473. ZKP) zahtijevaju da budu izvješteni o sjednici ili predlažu održavanje rasprave pred drugostupanjskim sudom.

Ako je optuženik u pritvoru ili na izdržavanju kazne i ima branitelja, osigurat će se nazočnost optuženika samo ako predsjednik vijeća ili vijeće smatraju da je to svrhovito.

Javne sjednice u kaznenim predmetima, u predmetima drugostupanjskog disciplinskog vijeća za javne bilježnike te u povodu priziva na odluke Višeg disciplinskog suda HOK, održat će se prema sljedećem rasporedu:


1. listopada 2014.

 1. I Kž 863/11, KŽ-DO-1661/11 opt. M. B., čl.173. st.2. KZ; 8,30h
 2. I Kž 341/14, KŽ-DO-693/14 opt. A. B. i dr., čl.90. KZ/97 i dr.; 8,30h
 3. I Kž 408/12, KŽ-DO-761/12 opt. D. M. i dr., čl.90. i dr. KZ/97; 10,00h
 4. I Kž 714/13, KŽ-DO-1412/13 opt. N. A., čl. 190. st. 2. KZ/11; 10,30h

7. listopada 2014.

 1. I Kž 294/14, KŽ-DO-611/14 opt. I. M. i dr., čl.91. KZ; 8,30h
 2. I Kž 55/12, KŽ-DO-69/12 opt. I. K., čl.173. st.2. KZ/97; 11,00h

9. listopada 2014.

 1. I Kž 183/12, KŽ-DO-344/12 opt. S. H., čl.173. st.2. KZ/97; 8,30h
 2. I Kž 426/12, KŽ-DO-821/12 opt. R. V. i dr., čl.173. st.2. KZ/97; 9,00h

14. listopada 2014.

 1. I Kž 730/11, KŽ-DO-1334/11 opt. D. Š. i dr., čl. 337. st. 4. i dr. KZ/97; 8,30h
 2. I Kž 403/14, KŽ-DO-823/14 opt. D. P., čl.111. toč.4. u vezi sa čl.34. KZ/11; 8,30h
 3. I Kž 318/12, KŽ-DO-618/12 opt. Z. M. i dr., čl.173. st.2. i dr. KZ/97; 9,45h

15. listopada 2014.

 1. I Kž 947/11, KŽ-DO-1798/11 opt. T. B. i I. Š., čl.173. st.2. KZ; 8,30h
 2. I Kž 128/14, KŽ-DO-282/14 opt. B. Š., čl.111. toč.6. KZ; 10,00h
 3. I Kž 497/14, KŽ-DO-1058/14 opt. M. V., čl.91. toč.5. KZ/97; 10,30h
 4. I Kž 691/12, KŽ-DO-1347/12 opt. S. M. i dr., čl.173. st.2. i dr. KZ/97; 12,00h

16. listopada 2014.

 1. I Kž 329/14, KŽ-DO-669/14 opt. G. S., čl.166. st.1. KZ/11 i dr.; 8,30h
 2. Kžm 38/14, KŽ-DO-908/14 opt. S. L., čl.153. st.1. KZ/11; 9,30h
 3. I Kž Us 21/12, KŽ-DO-437/12 opt. M. P. i dr., čl.337. st.1. KZ/97; 10,30h
 4. I Kž Us 89/12, KŽ-DO-1311/12 opt. V. B. i dr., čl.337. st.4. KZ/97; 12,00h

21. listopada 2014.

 1. I Kž 503/14, KŽ-DO-1009/14 opt. A. K., čl.188. st. 4. KZ; 8,30h
 2. I Kž 644/12, KŽ-DO-1201/12 opt. B. N., čl.173. st.2. KZ/97; 8,30h
 3. I Kž 720/10, KŽ-DO-1569/10 opt. S. C. i dr., čl. 337. st. 4. i dr. KZ; 9,30h
 4. I Kž 511/12, KŽ-DO-1047/12 opt. M. Š., čl.173. st.2. KZ/97; 9,30h

22. listopada 2014.

 1. I Kž 702/11, KŽ-DO-1350/11 opt. S. S. i dr., čl.173. st. 2. KZ/97; 8,30h
 2. I Kž 749/11, KŽ-DO-1410/11 opt. I. T., čl.337. st.4. KZ; 8,30h
 3. I Kž Us 34/13, KŽ-DO-445/13 opt. D. V., čl.338. KZ/97; 9,30h (javna sjednica se odgađa)
 4. I Kž 150/13, KŽ-DO-348/13 opt. D. H., čl.173. st.1. KZ/97; 10,00h
 5. I Kž 394/14, KŽ-DO-799/14 opt. D. S., čl.111. toč.1. KZ/11 i dr.; 11,00h

23. listopada 2014.

 1. I Kž 558/12, KŽ-DO-1066/12 opt. G. G., čl.173. st.2. KZ/97 u vezi sa čl.41. ZID KZ; 8,30h
 2. I Kž 736/12, KŽ-DO-1389/12 opt. M. I. i dr., čl.173. st.2. KZ/97 u vezi sa čl.41. ZID KZ; 9,30h
 3. I Kž 510/12, KŽ-DO-993/12 opt. H. M. i dr., čl.173. st.2. KZ/97; 10,15h
 4. I Kž 742/12, KŽ-DO-1393/12 opt. T. T., čl.173. st.2. KZ/97; 11,00h

28. listopada 2014.

 1. I Kž Us 117/11, KŽ-DO-1765/11 opt. D. O. i dr., čl. 298. st. 2. KZ/97 i dr.; 8,30h
 2. III Kž 6/14, KŽ-Do-1081/14 opt. M. M. i dr., čl.91. st.4. KZ/97; 8,30h
 3. III Kž 4/14, KŽ-DO-647/14 opt. J. Š., čl.90. i dr. KZ/97; 10,30h
 4. I Kž 412/14, KŽ-DO-879/14 opt. T. B., čl.153. st.1. KZ/11; 11,00h
 5. I Kž 657/13, KŽ-DO-1322/13 opt. B. K., čl.188. st. 4. KZ; 12,00h

29. listopada 2014.

 1. I Kž 851/11, KŽ-DO-1597/11 opt. D. K., čl.337. st.4. i dr. KZ; 8,30h
 2. I Kž 267/14, KŽ-DO-610/14 opt. B. D., čl.190. st.2. KZ/11; 10,30h
 3. I Kž Us 107/14, KŽ-DO-1088/14 opt. A. P., čl.190. st.2. u vezi sa čl.329. st.1. toč.4. KZ/11; 11,30h
 4. I Kž Us 93/14, KŽ-DO-893/14 opt. M. K., čl.347. st.1. KZ/97; 12,00h
 

30. listopada 2014.

 1. Kžm 41/14, KŽ-DO-1006/14 opt. B. J., čl.118. st. 1. u vezi čl. 34. KZ/11; 8,30h
 2. I Kž 398/14, KŽ-DO-845/14 opt. Z. J., čl.188. st.4. KZ/97; 9,30h
 

4. studenog 2014.

 1. Kžm 45/14, KŽ-DO-1116/14 opt. J. T., čl.158. st. 5. i dr. KZ; 8,30h
 2. I Kž 377/13, KŽ-DO-727/13 opt. T: Č. i dr., čl.190. st.2. KZ/11; 9,30h
 

5. studenog 2014.

 1. I Kž 501/12, KŽ-DO-944/12 opt. V. P. i dr., čl.337. st.4. KZ/97; 8,30h
 2. I Kž 349/14, KŽ-DO-734/14 opt. M. F., čl.110. KZ/11 i dr.; 10,00h
 3. I Kž-Us 60/14, KŽ-DO-570/11 opt. V. P., čl.329. st. 1. toč. 4. u vezi čl. 190. st. 2. KZ/11; 11,30h
 

6. studenog 2014.

 1. I Kž 458/12, KŽ-DO-847/12 opt. S. M., čl.188. st.1. KZ/97; 8,30h
 2. I Kž 465/13, KŽ-DO-876/13 opt. Ž. M. i dr., čl.337. st.4. KZ/97; 9,30h
 

11. studenog 2014.

 1. I Kž 347/14, KŽ-DO-735/14 opt. N. J., čl.110. KZ/11; 8,30h
 2. I Kž 885/12, KŽ-DO-68/13 opt. P. C. i dr., čl.173. st. 2 KZ; 8,30h
 3. I Kž 553/13, KŽ-DO-1069/13 opt. D. D., čl.110. u svezi čl. 34. KZ/11; 10,00h
 4. I Kž 747/13, KŽ-DO-1494/13 opt. D. B. i dr., čl.190. st. 2. KZ/11; 11,00h
 

12. studenog 2014.

 1. I Kž 25/14, KŽ-DO-104/14 opt. A. Č., čl.153. st.1. i čl.136. st.3. KZ; 8,30h
 2. I Kž 401/14, KŽ-DO-844/14 opt. G. K. i dr., čl.337. st.4. KZ/97; 10,00h
 3. I Kž 435/14, KŽ-DO-891/14 opt. D. B., čl.230. st.1. i st.2. KZ/11; 11,00h
 4. I Kž 189/13, KŽ-DO-434/13 opt. D: M., čl.152. st.1. KZ/11; 12,00h
 

13. studenog 2014.

 1. I Kž 45/12, KŽ-DO-116/12 opt. S. K., čl.34. st.2. toč.5. KZRH i dr.; 8,30h
 2. I Kž 474/12, KŽ-DO-951/12 opt. M. V. i dr., čl.90. KZ/97 i dr.; 9,30h
 3. I Kž 849/12, KŽ-DO-28/13 opt. G. M., čl.173. st.2. KZ/97; 10,30h
 4. I Kž 384/14, KŽ-DO-777/14 opt. J. A., čl.111. st.1. KZ/11; 11,00h

18. studenog 2014.

 1. Kžm 42/14, KŽ-DO-1024/14 opt. D. D. i dr., čl.153. st.1. KZ; 8,30h
 
 

25. studenog 2014.

 1. I Kž Us 74/10, KŽ-DO-973/10 opt. G. S. i dr., čl.177. st.1. i st.3. KZ; 8,30h
 

26. studenog 2014.

 1. I Kž 369/12, KŽ-DO-675/12 opt. Z. P., čl.337. st.4. KZ/97; 8,30h
 
 

27. studenog 2014.

 1. I Kž 60/12, KŽ-DO-129/12 opt. K. V. i dr., čl.173. st.2. KZ/97 i dr.; 8,30h
 
 

3. prosinca 2014.

 1. I Kž 733/13, KŽ-DO-1431/13 opt. Lj. R. i dr., čl.120. st.1. OKZRH; 8,30h
 
 

10. prosinca 2014.

 1. I Kž 846/12, KŽ-DO-65/13 opt. Ž. K., čl.337. st.4. KZ/97; 8,30h
 
 

23. prosinca 2014.

 1. I Kž 1005/11, KŽ-DO-1882/11 opt. U. Đ. i dr., čl.337. st.4. KZ; 8,30h
 
 

_

 
 
 


 


 


Ovaj projekt podržan je sredstvima Europske unije