O Vrhovnom sudu

Statistika suda

Statistika-PrvoTromjesecje2018

Statističko izvješće o radu Vrhovnog suda RH za 2018. godinu
(broj predmeta)


Razdoblje Odjel Neriješeno iz prethodnog razdoblja Primljeno novo tijekom razdoblja Ukupno u radu Riješeno tijekom razdoblja Ostalo neriješeno + / -
1. tromjesečje (1.1.-31.3.2018.) Građanski 15.518 1.826 17.344 2.373 14.971 -3,5%
Kazneni 625 532 1.157 489 668 +6,9%
Ukp. VSRH 16.143 2.358 18.501 2.862 15.639 -3,1%

Zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku


Razdoblje Odjel Neriješeno iz prethodnog razdoblja Primljeno novo tijekom razdoblja Ukupno u radu Riješeno tijekom razdoblja Ostalo neriješeno + / -
1. tromjesečje (1.1.-31.3.2018.) Građanski 39 50 89 61 28 -28,2%
Kazneni 1 4 5 3 2 100,0%
Ukp. VSRH 40 54 94 64 30 -25,0%

Tromjesečno statističko izvješće
o radu Građanskog odjela VSRH za mjesece siječanj, veljaču i ožujak 2018.


Upisnik Ostalo neriješeno 31.12.2017. Primljeno novo od 1.1.2018. do 31.3.2018. Ukupno u radu Riješeno od 1.1.2018. do 31.3.2018. Ostalo neriješeno 31.3.2018.
Rev 10.123 700 10.823 1.288 9.535
Revt 1.135 166 1.301 109 1.192
Revr 1.707 336 2.043 381 1.662
10 9 19 6 13
Gr 1 208 157 365 262 103
Gr 2 30 73 103 89 14
UZZ 20 1 21 7 14
Ur 7 4 11 3 8
Rev-x 2.173 373 2.546 217 2.329
U-zpz 105 7 112 11 101
Ukupno 15.518 1.826 17.344 2.373 14.971

KAZALO kratica oznaka sudskih spisa u Građanskom odjelu:

Rev upisnik revizija
Revr upisnik revizija iz radnog prava
Revt upisnik revizija iz trgovačkog prava
Gzz upisnik zahtjeva za zaštitu zakonitosti
upisnik žalbenih predmeta
Gr 1 upisnik delegacija i sukoba nadležnosti
Gr 2 upisnik raznih građanskih predmeta
UZZ upisnik zahtjeva za zaštitu zakonitosti u upravnim predmetima
Ur upisnik raznih upravnih predmeta
Jpzg upisnik zahtjeva za jedinstvenu primjenu zakona u građanskim stvarima
Rev-x revizija iz građanskog spora-spisi stariji od 10 g
U-zpz izvanredno preispitivanje zakonitosti pravomoćne presude Upravnog i Visokog Upravnog suda

Zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku


Razdoblje Upisnik Neriješeno iz prethodnog razdoblja Primljeno novo tijekom razdoblja Ukupno u radu Riješeno tijekom razdoblja Ostalo neriješeno
1. tromjesečje (1.1.-31.3.2018.) Uzp 1 - 1 1 -
Gzp 2 - 2 - 2
Gžzp 1 - 1 1 -
Su-Gzp I 9 21 30 21 9
Gzp II 4 3 7 4 3
Su-Gžzp I 7 4 11 8 3
Su-r - 2 2 1 1
Gžzp II 14 18 32 24 8
Gžzp I 1 2 3 1 2
Ukupno 39 50 89 61 28

Uzp Upravni predmeti zahtjeva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku
Gzp Građanski predmeti zahtjeva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku
I Gžzp Upisnik žalbi za građanske predmete zahtjeva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku
II Gžzp Upisnik žalbi za građanske predmete zahtjeva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku
Gžzp Upisnik žalbi za građanske predmete zahtjeva za zaatitu prava na suđenje u razumnom roku
Su-Gzp I Građanski predmeti zahtjeva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku
Gzp II Građanski predmeti zahtjeva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku
Su-Gžzp I Upisnik žalbi za građanske predmete zahtjeva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku
Su-r Razni predmeti sudske uprave za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku
Gžzp II Upisnik žalbi za građanske predmete zahtjeva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku
Gžzp I Upisnik žalbi za građanske predmete zahtjeva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku

Tromjesečno statističko izvješće
o radu Kaznenog odjela VSRH za mjesece siječanj, veljaču i ožujak 2018.


Upisnik Ostalo neriješeno 31.12.2017. Primljeno novo od 1.1.2018. do 31.3.2018. Ukupno u radu Riješeno od 1.1.2018. do 31.3.2018. Ostalo neriješeno 31.3.2018.
I Kž 413 188 601 170 431
I Kž HOK 1 3 4 - 4
I Kž-Us 110 29 139 21 118
Kž-rz 9 5 14 4 10
Kžzd 7 6 13 2 11
III Kž - - - - -
Kžm 17 11 28 9 19
Kž-eu 1 11 12 8 4
Kž-eun - 9 9 8 1
II Kž 16 157 173 154 19
I Kr - - - - -
III Kr 26 25 51 25 26
Kzz 13 13 26 10 16
II-3 Kr 1 49 50 50 -
II-4 Kr 11 26 37 28 9
II-8 Kr - - - - -
Ukupno 625 532 1.157 489 668

KAZALO kratica oznaka sudskih spisa u Kaznenome odjelu :

I Kž Upisnik za drugostupanjske kaznene predmete
I Kž-Us Upisnik za drugostupanjske kaznene predmete-Uskok
Kž-rz Kazneni - upisnik za drugostupanjske kaznene predmete ratnih zločina
Kž-eun Žalbe protiv rješenja u predmetima europskog uhidbenog naloga
Kž-eu Kazneni - upisnik za predmete po ostalim oblicima pravosudne suradnje u kaznenim stvarima s državama članica EU
II Kž Upisnik za pritvore
III Kž Upisnik za trećestupanjske kaznene predmete
Kžm Upisnik za predmete prema Zakonu o sudovima za mladež
IV Kž Upisnik žalbi protiv rješenja istražnoga suca o neslaganju sa zahtjevom državnoga odvjetnika za provođenje istrage
Kzz Upisnik zahtjeva za zaštitu zakonitosti
I Kr Upisnik zahtjeva za izvanredno ublažavanje kazne
I Kž Disc Upisnik odluka drugostupanjskog disciplinskog vijeća za javne bilježnike
Kž Disc Upisnik priziva na odluke Višeg disciplinskog suda HOK
II-3 Kr Zamolnice i razni kazneni predmeti
II-4 Kr Prenošenje mjesne nadležnosti
II-5 Kr Produljenje pritvora
II-8 Kr Izručenje okrivljenih i osuđenih osoba
III Kr Zahtjev za izvanredno preispitivanje pravomoćne presude
Jpzk Upisnik zahtjeva za jedinstvenu primjenu zakona u kaznenim stvarima

Zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku


Razdoblje Upisnik Neriješeno iz prethodnog razdoblja Primljeno novo tijekom razdoblja Ukupno u radu Riješeno tijekom razdoblja Ostalo neriješeno
1. tromjesečje (1.1.-31.3.2018.) Kzp - - - - -
I Kžzp - - - - -
II Kžzp - - - - -
Kžzp - - - - -
Su-Kzp I - - - - -
Kžzp I - - - - -
Su-Kžzp I - 1 1 1 -
Sur-k - 2 2 1 1
Kžzp II 1 1 2 1 1
Kzp II - - - - -
Ukupno 1 4 5 3 2

Kzp Kazneni predmeti zahtjeva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku
Kžzp Upisnik žalbi za kaznene predmete zahtjeva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku
I Kžzp Upisnik žalbi za kaznene predmete zahtjeva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku
II Kžzp Upisnik žalbi za kaznene predmete zahtjeva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku
Su Kzp I Kazneni predmeti zahtjeva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku
Kžzp I Upisnik žalbi za kaznene predmete zahtjeva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku
Su Kžzp I Upisnik žalbi za kaznene predmete zahtjeva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku
Sur-k Razni predmeti sudske uprave za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku
Kžzp II Upisnik žalbi za kaznene predmete zahtjeva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku
Kzp II Kazneni predmeti zahtjeva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku
Ovaj projekt podržan je sredstvima Europske unije