O Vrhovnom sudu

Statistika suda

Statistika-TreceTromjesecje2017

Statističko izvješće o radu Vrhovnog suda RH za 2017. godinu
(broj predmeta)


Razdoblje Odjel Neriješeno iz prethodnog razdoblja Primljeno novo tijekom razdoblja Ukupno u radu Riješeno tijekom razdoblja Ostalo neriješeno + / -
1. tromjesečje (1.1.-31.3.2017.) Građanski 16.538 1.807 18.345 2.235 16.110 -2,6%
Kazneni 566 549 1.115 504 611 +8,0%
Ukp. VSRH 17.104 2.356 19.460 2.739 16.721 -2,2%
2. tromjesečje (01.04.-30.06.2017.) Građanski 16.110 1.779 17.889 1.872 16.017 -0,6%
Kazneni 611 515 1.126 484 642 +5,1%
Ukp. VSRH 16.721 2.294 19.015 2.356 16.659 -0,4%
3. tromjesečje (01.07.-30.09.2017.) Građanski 16.017 1.570 17.587 1.406 16.181 +1,0%
Kazneni 642 392 1.034 414 620 -3,4%
Ukp. VSRH 16.659 1.962 18.621 1.820 16.801 +0,9%

Zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku


Razdoblje Odjel Neriješeno iz prethodnog razdoblja Primljeno novo tijekom razdoblja Ukupno u radu Riješeno tijekom razdoblja Ostalo neriješeno + / -
1. tromjesečje (1.1.-31.3.2017.) Građanski 47 77 124 75 49 +4,3%
Kazneni 1 4 5 1 4 +300,0%
Ukp. VSRH 48 81 129 76 53 +10,4%
2. tromjesečje (01.04.-30.06.2017.) Građanski 49 45 94 54 40 -18,4%
Kazneni 4 8 12 8 4 0,0%
Ukp. VSRH 53 53 106 62 44 -17,0%
3. tromjesečje (01.07.-30.09.2017.) Građanski 40 54 94 45 49 +22,5%
Kazneni 4 2 6 3 3 -25,0%
Ukp. VSRH 44 56 100 48 52 +18,2%

Tromjesečno statističko izvješće
o radu Građanskog odjela VSRH za mjesece srpanj, kolovoz i rujan 2017.


Upisnik Ostalo neriješeno 30.6.2017. Primljeno novo od 1.7.2017. do 30.9.2017. Ukupno u radu Riješeno od 1.7.2017. do 30.9.2017. Ostalo neriješeno 30.9.2017.
Rev 10.790 667 11.457 690 10.767
Revt 1.035 161 1.196 75 1.121
Revr 1.823 215 2.038 263 1.775
9 8 17 8 9
Gr 1 212 153 365 115 250
Gr 2 20 59 79 66 13
UZZ 20 13 33 5 28
Ur 7 2 9 - 9
Rev-x 2.006 282 2.288 180 2.108
U-zpz 95 10 105 4 101
Ukupno 16.017 1.570 17.587 1.406 16.181

KAZALO kratica oznaka sudskih spisa u Građanskom odjelu:

Rev upisnik revizija
Revr upisnik revizija iz radnog prava
Revt upisnik revizija iz trgovačkog prava
Gzz upisnik zahtjeva za zaštitu zakonitosti
upisnik žalbenih predmeta
Gr 1 upisnik delegacija i sukoba nadležnosti
Gr 2 upisnik raznih građanskih predmeta
UZZ upisnik zahtjeva za zaštitu zakonitosti u upravnim predmetima
Ur upisnik raznih upravnih predmeta
Jpzg upisnik zahtjeva za jedinstvenu primjenu zakona u građanskim stvarima
Rev-x revizija iz građanskog spora-spisi stariji od 10 g
U-zpz izvanredno preispitivanje zakonitosti pravomoćne presude Upravnog i Visokog Upravnog suda

Zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku


Razdoblje Upisnik Neriješeno iz prethodnog razdoblja Primljeno novo tijekom razdoblja Ukupno u radu Riješeno tijekom razdoblja Ostalo neriješeno
3. tromjesečje (1.7.-30.9.2017.) Uzp 1 - 1 - 1
Gzp 2 - 2 - 2
Gžzp 1 - 1 - 1
Su-Gzp I 13 26 39 23 16
Gzp II 8 8 16 10 6
Su-Gžzp I 4 7 11 7 4
Su-r 1 3 4 2 2
Gžzp II 9 10 19 3 16
Gžzp I 1 - 1 - 1
Ukupno 40 54 94 45 49

Uzp Upravni predmeti zahtjeva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku
Gzp Građanski predmeti zahtjeva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku
I Gžzp Upisnik žalbi za građanske predmete zahtjeva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku
II Gžzp Upisnik žalbi za građanske predmete zahtjeva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku
Gžzp Upisnik žalbi za građanske predmete zahtjeva za zaatitu prava na suđenje u razumnom roku
Su-Gzp I Građanski predmeti zahtjeva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku
Gzp II Građanski predmeti zahtjeva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku
Su-Gžzp I Upisnik žalbi za građanske predmete zahtjeva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku
Su-r Razni predmeti sudske uprave za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku
Gžzp II Upisnik žalbi za građanske predmete zahtjeva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku
Gžzp I Upisnik žalbi za građanske predmete zahtjeva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku

Tromjesečno statističko izvješće
o radu Kaznenog odjela VSRH za mjesece srpanj, kolovoz i rujan 2017.


Upisnik Ostalo neriješeno 30.6.2017. Primljeno novo od 1.7.2017. do 30.9.2017. Ukupno u radu Riješeno od 1.7.2017. do 30.9.2017. Ostalo neriješeno 30.9.2017.
I Kž 419 132 551 137 414
I Kž-Us 115 31 146 31 115
Kž-rz 4 2 6 - 6
Kžzd 5 5 10 2 8
III Kž 2 - 2 1 1
Kžm 20 9 29 8 21
Kž-eu 1 8 9 8 1
Kž-eun 1 4 5 5 -
II Kž 15 107 122 111 11
I Kr 1 - 1 - 1
III Kr 28 13 41 16 25
Kzz 13 4 17 11 6
II-3 Kr 3 52 55 54 1
II-4 Kr 14 24 38 28 10
II-8 Kr 1 1 2 2 -
Ukupno 642 392 1.034 414 620

KAZALO kratica oznaka sudskih spisa u Kaznenome odjelu :

I Kž Upisnik za drugostupanjske kaznene predmete
I Kž-Us Upisnik za drugostupanjske kaznene predmete-Uskok
Kž-rz Kazneni - upisnik za drugostupanjske kaznene predmete ratnih zločina
Kž-eun Žalbe protiv rješenja u predmetima europskog uhidbenog naloga
Kž-eu Kazneni - upisnik za predmete po ostalim oblicima pravosudne suradnje u kaznenim stvarima s državama članica EU
II Kž Upisnik za pritvore
III Kž Upisnik za trećestupanjske kaznene predmete
Kžm Upisnik za predmete prema Zakonu o sudovima za mladež
IV Kž Upisnik žalbi protiv rješenja istražnoga suca o neslaganju sa zahtjevom državnoga odvjetnika za provođenje istrage
Kzz Upisnik zahtjeva za zaštitu zakonitosti
I Kr Upisnik zahtjeva za izvanredno ublažavanje kazne
I Kž Disc Upisnik odluka drugostupanjskog disciplinskog vijeća za javne bilježnike
Kž Disc Upisnik priziva na odluke Višeg disciplinskog suda HOK
II-3 Kr Zamolnice i razni kazneni predmeti
II-4 Kr Prenošenje mjesne nadležnosti
II-5 Kr Produljenje pritvora
II-8 Kr Izručenje okrivljenih i osuđenih osoba
III Kr Zahtjev za izvanredno preispitivanje pravomoćne presude
Jpzk Upisnik zahtjeva za jedinstvenu primjenu zakona u kaznenim stvarima

Zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku


Razdoblje Upisnik Neriješeno iz prethodnog razdoblja Primljeno novo tijekom razdoblja Ukupno u radu Riješeno tijekom razdoblja Ostalo neriješeno
3. tromjesečje (1.7.-30.9.2017.) Kzp - - - - -
I Kžzp - - - - -
II Kžzp - - - - -
Kžzp - - - - -
Su-Kzp I 1 1 2 1 1
Kžzp I - - - - -
Su-Kžzp I 1 - 1 1 -
Sur-k - - - - -
Kžzp II 1 1 2 1 1
Kzp II 1 - 1 - 1
Ukupno 4 2 6 3 3

Kzp Kazneni predmeti zahtjeva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku
Kžzp Upisnik žalbi za kaznene predmete zahtjeva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku
I Kžzp Upisnik žalbi za kaznene predmete zahtjeva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku
II Kžzp Upisnik žalbi za kaznene predmete zahtjeva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku
Su Kzp I Kazneni predmeti zahtjeva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku
Kžzp I Upisnik žalbi za kaznene predmete zahtjeva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku
Su Kžzp I Upisnik žalbi za kaznene predmete zahtjeva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku
Sur-k Razni predmeti sudske uprave za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku
Kžzp II Upisnik žalbi za kaznene predmete zahtjeva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku
Kzp II Kazneni predmeti zahtjeva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku
Ovaj projekt podržan je sredstvima Europske unije