Novosti

Zagreb, 4.6.2019.

 

Novi informator d. o. o. Zagreb

priređuje seminar na temu  

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA U TIJELIMA JAVNE VLASTI

utorak, 4. lipnja 2019.
s početkom u 9,30 sati

Sheraton Zagreb Hotel
Zagreb, Kneza Borne 2

 

Seminar je namijenjen tijelima državne uprave i drugim državnim tijelima, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, javnim ustanovama, javnim tvrtkama i drugim pravnim osobama s javnim ovlastima, ovlaštenicima prava na pristup informacijama i prava na zaštitu osobnih podataka, odvjetnicima, službenicima za informiranje u tijelima javne vlasti, službenicima za zaštitu osobnih podataka i drugim profesionalcima na području informacijskoga upravnog prava.

 

1.) Nenad Šimunec, odvjetnik u Zagrebu

1. PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

 • tijela javne vlasti kao obveznici primjene Zakona o pravu na pristup informacijama
 • osnovna načela prava na pristup informacijama
 • što sve tijelo javne vlasti mora objaviti na internetskim stranicama
 • Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske, tko sve mora dostavljati dokumente
 • što tijela javne vlasti moraju objaviti u Središnjem katalogu
 • objavljivanje u svrhu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću
 • imenovanje službenika za informiranje, zadaci i odgovornost
 • poslovna, profesionalna i porezna tajna i pravo na pristup informaciji
 

2. NAČINI OSTVARIVANJA PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

 • kako se podnosi zahtjev i tko je obveznik
 • tko je dužan rješavati zahtjev i kako se po zahtjevu postupa u tijelu javne vlasti
 • kako se daje informacija i koje informacije tijelo javne vlasti može uskratiti
 • test razmjernosti javnog interesa, kada se provodi i kako se provodi
 • kako sastaviti rješenja o odbijanju zahtjeva za pristup informacijama
 • naknada za davanje informacije
 • žalba na rješenje, postupak po žalbi i tužba Visokom upravnom sudu RH
 • ponovna uporaba informacija
 • inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona
 • obveze i rokovi izvješćivanja tijela javne vlasti
 • praksa i mišljenja Povjerenika za informiranje u vezi s primjenom Zakona o pravu na pristup informacijama
 

2.) Tajana Zlabnik, odvjetnica u Zagrebu

3. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

 • primjena Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka u tijelima javne vlasti
 • kako provesti usklađenje svoje organizacije i postupanja sa zahtjevima Opće uredbe o zaštiti podataka
 • nužni akti i dokumenti za primjenu Opće uredbe, što treba propisati politikom zaštite osobnih podataka
 • što se sve smatra osobnim podatkom
 • prava građana/ispitanika (pravo na pristup, ispravak, brisanje i prenosivost osobnih podataka, pravo na prigovor i dr.)
 • informiranje ispitanika
 • transparentan pristup osobnim podatcima ispitanika
 • službenik za zaštitu osobnih podataka, zadaci i odgovornost (primjer odluke o imenovanju)
 • odnos između voditelja i izvršitelja obrade osobnih podataka
 • obveze voditelja obrade prema Agenciji za zaštiti osobnih podataka
 • zaštita privatnosti radnika prema Zakonu o radu
 

4. OBRADA OSOBNIH PODATAKA

 • pravna osnova za obradu osobnih podataka
 • kada je za obradu podataka nužan pristanak ispitanika
 • obrada posebnih kategorija osobnih podataka
 • obrada podataka u svrhu zaposlenja (natječaji, objava rezultata natječaja i sl.)
 • obrada osobnih podataka putem video nadzora
 • praksa i mišljenja Agencije za zaštitu osobnih podataka
 
Ovaj projekt podržan je sredstvima Europske unije