Novosti

Opatija, 14. i 15. svibnja 2020.

 

Vrhovni sud Republike Hrvatske

u suradnji sa Pravosudnom akademijom

organizira XXII. redovni seminar 

NOVINE U KAZNENOM ZAKONODAVSTVU - 2020. 

četvrtak i petak, 14. i 15. svibnja 2020.

Milenij Grand Hotel 4 opatijska cvijeta
Opatija

 

Dražen Tripalo
Teška povreda prava na pravično suđenje i njen odnos s drugim apsolutno bitnim i relativno bitnim povredama odredaba kaznenog postupka u praksi Vrhovnog suda Republike Hrvatske

Sanja Katušić-Jergović, Igor Periša
Kaznena djela protiv gospodarstva - kazneni i građanski aspekt

Marin Mrčela
Kaznenopravni aspekti novijih odluka sudova Vijeća Europe i Europske unije

Marijan Bitanga
Zastara kaznenog progona i zastara izvršenja kazne u sudskoj praksi

Goran Miličević
Povreda dužnosti uzdržavanja u praksi sudova

Damir Kos
Što nam je novo donijela VIII. Novela ZKP/08

dr. sc . Laura Valković i Ana-Marija Gospočić
Potreba mijenjanja prakse sporazumijevanja? - u povodu presude Europskog suda u predmetu C-377/18

Maja Munivrana Vajda i Andrea Šurina Marton
Zločin iz mržnje u kaznenim i prekršajnim predmetima

Lana Petö Kujundžić
Postupci prema mlađim punoljetnicima

Gordana Križanić, Željka Mostečak i Mirta Kuharić
Odbačaj kaznene prijave - državnoodvjetnička "presuda" - praktični aspekti

Željko Karas
Ispitivanje osumnjičenika pred policijom nakon VII. Novele ZKP/08

 

četvrtak 14. svibnja 2020. od 17,30 do 19,30 sati 

OKRUGLI STOL
Mehanizmi za ujednačavanje sudske prakse, kao zalog jednakosti građana pred zakonom de lete lata - de lege ferenda

 
Ovaj projekt podržan je sredstvima Europske unije