Novosti

Zagreb, 1.4.2020.

ORGANIZATOR d. o. o.

održava radionicu na temu  

VLASNIŠTVO I ZEMLJIŠNE KNJIGE - AKTUALNI PROBLEMI I SUDSKA PRAKSA

srijeda, 1. travnja 2020.
s početkom u 10,00 sati

Zagreb, Hotel International,
Miramarska cesta 24

Predavači:
dr. sc. JADRANKO JUG, dipl. iur.
DAMIR KONTREC, dipl. iur.

 

SPORNA PITANJA  ZAKONA O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA

 • stjecanje prava vlasništva dosjelošću (kada moraju biti ispunjene pretpostavke za dosjelost, rok za stjecanje prava vlasništva dosjelošću, računanje roka za dosjelost dok je nekretnina bila u društvenom vlasništvu)
 • stjecanje prava vlasništva građenjem na zemljištu u društvenom vlasništvu
 • stjecanje prava vlasništva javne ceste kao javnog dobra u općoj uporabi
 • imenovanje zajedničkog upravitelja etažirane zgrade
 • razvrgnuće suvlasničke zajednice uspostavom vlasništva posebnog dijela (etažnog vlasništva) u postupku diobe
 • stjecanje prava vlasništva prenamjenom zajedničke prostorije u zgradi u društvenom vlasništvu (pasivna legitimacija)
 • otuđenje stvari ili prava tijekom parnice od strane tuženika
 • zastarni rok u slučaju restitucijskog zahtjeva kod ništetnosti ugovora
 • pravo jednog od više suvlasnika nekretnine na podnošenje tužbe protiv drugog suvlasnika radi utvrđenja i predaje dijela nekretnine
 • zaštita povjerenja u zemljišne knjige (pretpostavljeno vlasništvo i ovrha na nekretnini, dobra vjera, višestruko otuđenje nekretnina)

dr. sc. JADRANKO JUG, dipl. iur.
sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske

 

NOVI ZAKON O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA - PROBLEMI U PRIMJENI

 • razlozi donošenja novog Zakona o zemljišnim knjigama
 • problemi u elektroničkoj komunikaciji
 • dileme vezane uz novu zabilježbu izvanrednog pravnog lijeka
 • revizija u zemljišnoknjižnom postupku i novo uređenje revizije u parničnom postupku
 • problemi u postupcima osnivanja, obnove i dopune zemljišne knjige
 • problemi u pojedinačnom ispravnom postupku
 • sporna pitanja sudske prakse u zemljišnoknjižnom pravu

DAMIR KONTREC, dipl. iur.
predsjednik Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske

 
Ovaj projekt podržan je sredstvima Europske unije