Sudska praksa i propisi
naslovnica
 
 
Odluke Europskog suda za ljudska prava
 
  pretraživanje:  
 

 

Cjelokupna praksa Europskog suda za ljudska prava dostupna je putem baze podataka HUDOC na službenim stranicama tog suda. Odluke i presude dostupne su na engleskom i francuskom jeziku.

Prijevodi presuda i odluka Europskog suda za ljudska prava donesenih u odnosu na Republiku Hrvatsku, na hrvatskom jeziku, mogu se pretraživati putem web stranice Ureda zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava.

Prijevodi presuda i odluka Europskog suda na ljudska prava donesenih u odnosu na Republiku Hrvatsku, na hrvatskom jeziku, dostupni su i putem web stranice Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske.


Ovaj projekt
podržan je sredstvima
Europske unije