Sudska praksa i propisi

Propisi - građansko pravo

GRAĐANSKO PRAVO

Obiteljski zakon

NN

 br.

75/14

- Izvješće o završnim odredbama (člancima 562. i 563.) Obiteljskog zakona broj: U-X-3239/2014 od 3. srpnja 2014.

NN

 br.

83/14

 

 

 

Obiteljski zakon

NN

 br.

116/03

  -   Zakon o izmjenama i dopunama...   NN br. 17/04
  -   Zakon o izmjeni...   NN br. 136/04
  -   Zakon o izmjenama i dopunama...   NN br. 107/07
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku (čl.52.) NN br. 57/11
- Zakon o izmjeni... NN br. 61/11
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku (čl.100.) NN br. 25/13

 

 

 

Obiteljski zakon

NN

 br.

162/98

 

 

 

Zakon o braku i porodičnim odnosima

NN

br.

11/78

- Ispravak...

NN

br.

27/78

- Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

br.

45/89

- (pročišćeni tekst)

NN

br.

51/89

- Zakon o dopunama...

NN

br.

59/90

 

 

 

Ovršni zakon

NN

br.

112/12

- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku (čl.101.)

NN

br.

25/13

- Zakon o izmjenama i dopunama

NN

br.

93/14

 

 

 

Ovršni zakon

NN

br.

139/10

- Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

br.

150/11

- Uredba o izmjenama...

NN

br.

154/11

- Zakon o izmjenama...

NN

br.

12/12

- Zakon o izmjenama...

NN

br.

70/12

- Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-1988/2011 od 19.6.2012.

NN

br.

80/12

 

 

 

Ovršni zakon

NN

 br.

57/96

- Zakon o izmjenama i dopunama... NN br. 29/99
  -   Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-510/1996, U-I-717/1996, U-I-1025/1999 od 5.4.2000.   NN br. 42/00
  -   Zakon o izmjenama i dopunama...   NN br. 173/03
- Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama...

NN

br.

194/03

  -   Zakon o izmjenama...   NN br. 151/04
- Zakon o izmjenama i dopunama... NN br. 88/05
- Zakon o Upisniku sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima (čl.42.) NN br. 121/05
  -   Zakon o izmjenama i dopunama...   NN br. 67/08

 

 

 

Pomorski zakonik

NN

 br.

181/04

- Zakon o izmjenama i dopunama... NN br. 76/07
- Zakon o izmjenama i dopunama... NN br. 146/08
- Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

br.

61/11

- Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

br.

56/13

 

 

 

Pomorski zakonik

NN

 br.

17/94

- Zakon o izmjenama i dopuni... NN br. 74/94
- Zakon o izmjenama i dopunama... NN br. 43/96
- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl.123.)

NN

br.

158/03

 

 

 

Zakon o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi
(preuzet temeljem čl.1. toč.1. Zakona o preuzimanju saveznih zakona u oblasti pomorske i unutarnje plovidbe koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni)

NN

br.

53/91

- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prijestupe i prekršaje (čl.119.)

NN

br.

26/93

 

 

 

Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi

NN

 br.

108/12

- Zakon o izmjenama i dopunama... NN br. 144/12
- Zakon o izmjenama i dopunama... NN br. 81/13
- Uredba o izmjenama i dopunama...

NN

br.

112/13

 

 

 

Stečajni zakon

NN

 br.

44/96

- Zakon o bankama (čl.122.) NN br. 161/98
- Zakon o izmjenama i dopunama... NN br. 29/99
- Zakon o izmjenama i dopunama... NN br. 129/00
- Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

br.

123/03
- Uredba o izmjeni Zakona o izmjenama i dopunama...

NN

br.

197/03

- Uredba o izmjeni Zakona o izmjenama i dopunama...

NN

br.

187/04
- Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

br.

82/06
- Zakon o dopunama...

NN

br.

116/10

- Zakon o dopuni...

NN

br.

25/12

- Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

br.

133/12

- Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-1457/2013 od 11.4.2013.

NN

br.

45/13

 

 

 

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima

NN

 br.

167/03

- Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

br.

79/07

- Zakon o izmjeni...

NN

br.

80/11

- Kazneni zakon (čl.381. st.1. toč.5.)

NN

br.

125/11

- Zakon o izmjenama i dopunama

NN

br.

141/13

 

 

 

Zakon o autorskom pravu
(preuzet temeljem čl.1. toč.1. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti prosvjete i kulture koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni)

NN

br.

53/91

- Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

br.

58/93

- (pročišćeni tekst)

NN

br.

9/99

- Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

br.

76/99

- Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama...

NN

br.

127/99

- Zakon o izmjeni...

NN

br.

67/01

 

 

 

Zakon o državnim službenicima

NN

 br.

92/05

- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama
ovlaštenih državnih revizora (čl.4.)

NN

 br.

140/05
  -   Uredba o dopuni...  

NN

 br.

142/06
  -   Uredba o izmjenama i dopunama...  

NN

 br.

77/07
  -   Zakon o izmjenama i dopunama...  

NN

 br.

107/07
- Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

br.

27/08

- Zakon o registru zaposlenih u javnom sektoru (čl.10.)

NN

br.

34/11

- Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

br.

49/11

- Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

br.

150/11

- Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

br.

34/12

- (pročišćeni tekst)

NN

br.

49/12

- Zakon o izmjenama...

NN

br.

37/13

- Zakon o izmjeni...

NN

br.

38/13

 

 

 

Zakon o državnim službenicima i namještenicima

NN

 br.

27/01

- Zakon o državnim službenicima i namještenicima (čl.144.)

NN

 br.

92/05

- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (čl.128.)

NN

 br.

86/08

- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (čl.25.)

NN

 br.

28/10

- Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

NN

 br.

74/10

 

 

 

Zakon o državnim službenicima i namještenicima i o plaćama nositelja pravosudnih dužnosti

NN

 br.

74/94

- Ispravak... NN br. 86/94
- Zakon o izmjeni... NN br. 7/95
- Zakon o državnim službenicima i namještenicima (čl.130.)

NN

br.

27/01

- Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (čl.28.)

NN

br.

37/01

 

 

 

Zakon o građevinskoj inspekciji

NN

br.

153/13

 

 

 

Zakon o prostornom uređenju

NN

br.

153/13

 

 

 

Zakon o prostornom uređenju i gradnji

NN

br.

76/07

- Zakon o izmjenama...

NN

br.

38/09

- Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

br.

55/11

- Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

br.

90/11

- Zakon o izmjenama...

NN

br.

50/12

- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (čl.31. st.6.)

NN

br.

55/12

- Zakon o zaštiti okoliša (čl.278. st.2.)

NN

br.

80/13

 

 

 

Zakon o gradnji

NN

br.

153/13

 

 

 

Zakon o gradnji

NN

 br.

175/03

- Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

 br.

100/04

- Zakon prostornom uređenju i gradnji (čl.353. st.2.)

NN

 br.

76/07

- Uredba o određivanju zahvata u prostoru i građevina za koje Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izdaje lokacijsku i/ili građevinsku dozvolu (temeljem odredbe čl.353. st.2. al.3. Zakona o prostornom uređenju i gradnji - NN 76/07, danom stupanja na snagu ukida čl.86. st.1.)

NN

 br.

116/07

- Zakon o građevnim proizvodima (temeljem odredbe čl.353. st.2. al.1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji - NN 76/07, odredba čl.87. ukida članke 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 187., 188., 215., 216. i 217.)

NN

 br.

86/08

- Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (temeljem odredbe čl.353. st.2. al.2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji - NN 76/07, odredba čl.162. ukida čl.36. st.4., čl.37. st.3., st.4., st.5., st.6., st.7. i st.8., čl.41., čl.42., čl.43. st.4., čl.45. st.4., te članke 49., 50., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 59., 60., 181., 185., 186., 203., 204., 205., 206., 207. i 214.)

NN

 br.

152/08

- Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima (temeljem odredbe čl.353. st.2. al.4. Zakona o prostornom uređenju i gradnji - NN 76/07, stupanjem na snagu ukida čl.116. točke 4. i 5.)

NN

 br.

21/09

Zakon o gradnji

NN

 br.

52/99

- Uredba o izmjeni...

NN

 br.

57/99

- Zakon o izmjenama i dopuni...

NN

 br.

75/99

- Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

 br.

117/01

- Zakon o izmjeni...

NN

 br.

47/03

- Zakon o gradnji (čl.225. st.2.)

NN

 br.

175/03

 

 

 

Zakon o građenju

NN

 br.

77/92

- Ispravak...

NN

 br.

82/92

- Zakon o izmjenama i dopunama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prijestupe i prekršaje (čl.68.)

NN

 br.

26/93

- Zakon o dopunama Zakona o izmjenama i dopunama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prijestupe i prekršaje (čl.3. st.1.)

NN

 br.

29/94
- Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

 br.

33/95
Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (čl.394. st.4.)

NN

 br.

91/96

 

 

 

Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola

NN

br.

92/14

 

 

 

Zakon o istospolnim zajednicama

NN

br.

116/03

 

 

 

Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade

NN

br.

74/14

 

 

 

Zakon o izvlaštenju

NN

br.

9/94

- Ispravak...

NN

br.

35/94

- Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske br. U-I-745/99 od 8. studenoga 2000.

NN

br.

112/00

- Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

br.

114/01

- Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

br.

79/06

- Zakon o izmjenama...

NN

br.

45/11

- Zakon o izmjenama i dopuni...

NN

br.

34/12

 

 

 

Zakon o medijima

NN

br.

59/04

- Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

br.

84/11

- Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

br.

81/13

 

 

 

Zakon o javnom priopćavanju

NN

 br.

83/96

- Ispravak...

NN

br. 143/98
- Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-131/1998 od 3.2.2000.

NN

br. 20/00
- Zakon o izmjenama i dopunama... NN br. 96/01
  -   (pročišćeni tekst)   NN br. 69/03

 

 

 

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

NN

 br.

33/01

- Vjerodostojno tumačenje čl.31. st.1., čl.46. st.1. i st.2., čl.53. st.4. i čl.90. st.1...

NN

 br.

60/01

- Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

 br.

129/05

- Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

 br.

109/07

- Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

 br.

125/08

- Zakon o izmjeni Zakona o izmjenama i dopunama... (NN 109/07)

NN

 br.

36/09

- Zakon o izmjeni Zakona o izmjenama i dopunama... (NN 125/08)

NN

 br.

36/09

- Zakon o izmjeni...

NN

 br.

150/11

- Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

 br.

144/12

- (pročišćeni tekst)

NN

 br.

19/13

 

 

 

Zakon o lokalnoj samoupravi i upravi

NN

 br.

90/92

- Zakon o izmjenama...

NN

br. 94/93
- Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

br. 117/93
- Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-503/1993 od 4.12.1996.

NN

 br.

5/97
- Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-317/1996 od 3.2.1999.

NN

 br.

17/99
- Zakon o izmjenama i dopunama... NN br. 128/99

 

 

 

Zakon o mirovinskom osiguranju

NN

br.

157/13

 

 

 

Zakon o mirovinskom osiguranju

NN

 br.

102/98

- Zakon o dopunama Zakona o plaćanju doprinosa za mirovinsko osiguranje u 1999. godini (čl.3.) NN br. 71/99
  -   Zakon o izmjeni...   NN br. 127/00
  -   Zakon o izmjeni...   NN br. 59/01
  -   Zakon o dopunama...   NN br. 109/01
  -   Zakon o izmjenama i dopunama...   NN br. 147/02
  -   Zakon o izmjenama i dopunama...   NN br. 117/03
  -   Zakon o izmjenama i dopunama...   NN br. 30/04
  -   Zakon o izmjenama i dopunama...   NN br. 177/04
  -   Zakon o izmjenama i dopunama...   NN br. 92/05
- Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-1152/2000 i dr. od 18.4.2007. i Obrazloženje suprotnog glasa NN br. 43/07
  -   Zakon o izmjenama i dopunama...   NN br. 79/07
  -   Zakon o izmjenama i dopunama...   NN br. 35/08
- Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke (čl.12.)

NN

br.

94/09

- Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-1988/1998 i dr. od 17.3.2010.

NN

br.

40/10

- Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

br.

121/10

- (pročišćeni tekst)

NN

br.

130/10

- Zakon o odgodi usklađivanja mirovina u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2011. godine (čl.1.)

NN

br.

139/10

- Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

br.

61/11

- Zakon o dopuni...

NN

br.

114/11

- Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

br.

76/12

- Uredba o dopunama...

NN

br.

112/13

- Zakon o dopunama... NN br. 133/13

 

 

 

Zakon o mjenici

NN

 br.

74/94

Zakon o izmjeni...

NN

 br.

92/10

 

 

 

Zakon o mjenici
(preuzet temeljem odredbe čl.1. toč.29. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti financija koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni)

NN

 br.

53/91

 

 

 

Zakon o najmu stanova

NN

 br.

91/96

- Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-892/1994 od 20.11.1996.

NN

 br.

99/96

- Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-130/1995 od 20.11.1996.

NN

 br.

99/96

- Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-762/1996, ... U-I-353/1997 od 31.3.1998.

NN

 br.

48/98

- Ispravak Odluke i Rješenja Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-762/1996, ... U-I-353/1997.

NN

 br.

66/98

- Zakon o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade (čl.20.)

NN

 br.

22/06

 

 

 

Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine

NN

 br.

92/96

- Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-673/1996 i dr. od 21.4.1999.

NN

 br.

39/99

- Ispravak...

NN

 br.

92/99
- Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-673/1996 i dr. od 20.4.2000.

NN

 br.

43/00

- Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-673/1996 i dr. od 20.12.2000.

NN

 br.

131/00

- Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-673/1996 i dr. od 28.3.2001.

NN

 br.

27/01

- Ispravak Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-673/1996 i dr.

NN

 br.

34/01

- Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-673/1996 i dr. od 12.7.2001.

NN

 br.

65/01

- Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-673/1996 i dr. od 19.12.2001.

NN

 br.

118/01

  -   Zakon o izmjenama i dopunama...   NN br. 80/02
  -   Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama...   NN br. 81/02
 

 

 

 

Zakon o nasljeđivanju

NN

 br.

48/03

- Zakon o izmjeni... NN br. 163/03
- Zakon o obveznim odnosima (čl.1164. st.1.)

NN

 br.

35/05
- Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

 br.

127/13

 

 

 

Zakon o nasljeđivanju
(preuzet kao republički zakon temeljem odredbe čl.1. toč.72. Zakona o preuzimanju saveznih zakona kojima se uređuju odnosi o kojima po Ustavnim amandmanima XX do XLI na Ustav SFRJ odlučuju republike; nisu preuzete odredbe čl.187. i čl.188. koje su i dalje ostale u nadležnosti tadašnje Federacije te su ukinute stupanjem na snagu saveznog Zakona o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima 1.1.1983.)

NN

 br.

52/71

- izmjene i dopune NN br. 47/78
  -   Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-11/1993, U-I-904/1995 od 24.5.2000.   NN br. 56/00

 

 

 

Zakon o obveznim odnosima

NN

 br.

35/05

- Zakon o izmjenama i dopunama... NN br.

41/08

- Zakon o rokovima ispunjenja novčanih obveza (čl.9.) NN br.

125/11

 

 

 

Zakon o obveznim odnosima
(preuzet u pravni sustav Republike Hrvatske posebnim Zakonom o preuzimanju)

NN

 br.

53/91

- Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o preuzimanju... NN br.

73/91

- Zakon o trgovačkim društvima (čl.646. toč.5.)

NN

 br.

111/93
- Zakon o izmjenama i dopunama... NN br.

3/94

  -   Zakon o izmjeni...   NN br. 7/96
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (čl.394. st.4.)

NN

 br.

91/96
- Zakon o dopunama... NN br.

112/99

  -   Zakon o arbitraži (čl.50.)  

NN

 br.

88/01

 

 

 

Zakon o osiguranju

NN

 br.

151/05

- Zakon o izmjenama i dopunama... NN br.

87/08

- Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

 br.

82/09

- Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

 br.

54/13

- Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

 br.

94/14

 

 

 

Zakon o osiguranju

NN

 br.

9/94

- Zakon o izmjenama i dopunama... NN br.

20/97

- (pročišćeni tekst) NN br.

46/97

- Uredba o dopuni Zakona o izmjenama i dopunama... NN br. 50/99
- Zakon o izmjenama i dopunama... NN br.

116/99

  -   Zakon o izmjenama i dopunama...   NN br. 11/02
- Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (čl.25. st.4.) NN br. 140/05

 

 

 

Zakon o osnovama sistema osiguranja imovine i osoba
(preuzet temeljem odredbe čl.1. toč.21. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti financija koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni)

NN

 br.

53/91

 

 

 

Zakon o osiguranju imovine i osoba

NN

 br.

53/77

 

 

 

Zakon o parničnom postupku
(preuzet u pravni sustav Republike Hrvatske posebnim Zakonom o preuzimanju)

NN

 br.

53/91

- Zakon o izmjenama... NN br.

91/92

-   Zakon o izmjenama i dopunama... NN br.

112/99

-   Zakon o izmjenama i dopunama... NN br. 117/03
- Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (čl.129.)

NN

 br.

88/05
- Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-1569/2004, ... U-I-2677/2004 od 20.12.2006.

NN

 br.

2/07
  -   Zakon o izmjenama i dopunama...   NN br. 84/08
- Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-1569/2004, ...U-I-2677/2004 od 9.7.2008.

NN

 br.

96/08
  -   Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama...   NN br. 123/08
- Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

 br.

57/11

- (pročišćeni tekst)

NN

 br.

148/11

- Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

 br.

25/13

- Zakon o sudovima (čl.145.)

NN

 br.

28/13

- Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-885/2013 od 11. srpnja 2014.

NN

 br.

89/14

 

 

 

Zakon o područjima od posebne državne skrbi

NN

 br.

86/08

- Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

 br.

57/11

- Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

 br.

51A/13

- Zakon o izmjenama... NN br. 148/13
- Zakon o izmjenama i dopunama... NN br. 76/14
- Zakon o izmjenama... NN br. 148/13

 

 

 

Zakon o područjima od posebne državne skrbi

NN

 br.

44/96

  -   Ispravak...   NN br. 57/96
- Zakon o izmjenama i dopunama... NN br.

124/97

- Carinski zakon (čl.264. st.1. toč.3.) NN br. 78/99
- Zakon o izmjenama i dopunama... NN br.

73/00

  -   Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama...   NN br. 87/00
- Zakon o porezu na dohodak (čl.54. st.2. toč.4.) NN br. 127/00
- Zakon o porezu na dobit (čl.28. st.6.) NN br. 127/00
  -   Uredba o izmjeni...   NN br. 69/01
  -   Zakon o izmjeni...   NN br. 94/01
  -   Zakon o izmjenama i dopunama...   NN br. 88/02
  -   (pročišćeni tekst)   NN br. 26/03
  -   Zakon o izmjeni...   NN br. 42/05
  -   Zakon o dopuni...   NN br. 90/05

Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

NN

br.

174/04

- Zakon o izmjeni i dopuni...

NN

br.

92/05

  -   Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-4585/2005, U-I-4799/2005, U-I-2446/2006,U-I-3502/2006 od 20.12.2006.   NN br. 2/07
  -   Zakon o izmjeni i dopuni...   NN br. 107/07
- Zakon o izmjeni...

NN

br.

65/09

- Zakon o izmjenama i dopuni...

NN

br.

137/09

- Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-4042/2005 i dr. od 15.12.2010.

NN

br.

146/10

- Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

br.

55/11

- Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

br.

140/12

- (pročišćeni tekst)

NN

br.

19/13

- Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama... (NN 140/12)

NN

br.

33/13

- Zakon o izmjenama i dopunama... NN br. 148/13
- Zakon o dopunama... NN br. 92/14

Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

NN

br.

94/01

  -   Zakon o izmjeni...   NN br. 122/02
  -   Zakon o dopuni...   NN br. 122/02
- Zakon o izmjenama i dopuni...

NN

br.

17/04

- Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

br.

48/04

 

 

 

Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

NN

br.

108/96

- Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

br.

23/01

 

 

 

Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata

NN

br.

2/94

- Zakon o izmjeni...

NN

br.

52/94

- Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

br.

36/95

Zakon o privremenom uzdržavanju

NN

 br.

92/14

 

 

 

Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske

NN

br.

94/13

Zakon o upravljanju državnom imovinom

NN

br.

145/10

- Zakon o izmjeni...

NN

br.

70/12

 

 

 

Zakon o pretvorbi društvenih poduzeća

NN

br.

19/91

- Uredba o izmjeni i dopuni... NN br. 45/92
- Zakon o izmjenama i dopunama... NN br. 83/92
- Zakon o hrvatskom fondu za privatizaciju (čl.18.) NN br. 84/92
- Uredba o dopuni... NN br. 16/93
- Zakon o dopuni... NN br. 94/93
- Odluka o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama... NN br.  2/94
- Odluka o proglašenju Zakona o dopuni... NN br.  9/95
- Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-472/1996, U-I-26/1998 od 27.10.1999. NN br. 118/99

Zakon o radu

NN

 br.

93/14

Zakon o radu

NN

 br.

149/09

- Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

 br.

61/11

- Zakon o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje (čl.26. st.2. i čl.27. st.4.)

NN

 br.

82/12

- Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

 br.

73/13

- Zakon o mirovinskom osiguranju

NN

 br.

157/13

Zakon o radu

NN

 br.

38/95

- Ispravak... NN br.

54/95

- Ispravak... NN br.

65/95

- Zakon o izmjenama i dopunama... NN br.

17/01

  -   Zakon o izmjenama i dopuni...   NN br. 82/01
- Zakon o izmjenama i dopunama... NN br. 114/03
- Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama... NN br. 142/03
  -   Zakon o izmjenama i dopuni...   NN br. 30/04
- (pročišćeni tekst) NN br. 137/04
- Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-2766/2003 i dr. od 24.5.2005. NN br.

68/05

- Zakon o potpori za očuvanje radnih mjesta NN br.

94/09

Zakon o osnovnim pravima iz radnog odnosa
(preuzet temeljem čl. 1. toč. 1. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti radnih odnosa i zapošljavanja koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni)

NN

br.

34/91

- Zakon o izmjenama i dopunama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prijestupe i prekršaje (čl.33.)

NN

br.

26/93

- Zakon o dopunama Zakona o izmjenama i dopunama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prijestupe i prekršaje (čl.3. st.1.)

NN

br.

29/94

Zakon o radnim odnosima

NN

br.

19/90

- Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

br.

19/92

- (pročišćeni tekst)

NN

br.

25/92

- Zakon o izmjenama i dopunama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prijestupe i prekršaje (čl.36.)

NN

br.

26/93

- Zakon o dopunama Zakona o izmjenama i dopunama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prijestupe i prekršaje (čl.3. st.1.)

NN

br.

29/94

Zakon o ravnopravnosti spolova

NN

br.

82/08

 

 

 

Zakon o ravnopravnosti spolova

NN

br.

116/03

- Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-2696/2003 od 16.1.2008.

NN

br.

14/08

 

 

 

Zakon o sanaciji određenih poduzeća

NN

 br.

56/95

  -   Uredba o dopuni...   NN br. 109/95
  -   Ispravak Uredbe o dopuni...   NN br. 1/96
- Uredba o dopuni... NN br. 33/97
  -   Uredba o dopunama...   NN br. 44/98
  -   Uredba o dopunama...   NN br. 30/99
  -   Ispravak Uredbe o dopunama...   NN br. 33/99
  -   Uredba o dopunama...   NN br. 106/99
  -   Zakon o dopunama...   NN br. 97/00

 

 

 

Zakon o službi u oružanim snagama Republike Hrvatske

NN

 br.

73/13

Zakon o službi u oružanim snagama Republike Hrvatske

NN

 br.

33/02

- Ispravak... NN br.

58/02

  -   Zakon o izmjenama i dopunama...   NN br. 175/03
  -   Zakon o dopunama...   NN br. 136/04
  -   Zakon o izmjenama i dopunama...   NN br. 76/07
- Zakon o izmjenama i dopunama... NN br.

88/09

- Zakon o izmjenama i dopuni... NN br.

124/09

Zakon o službi u oružanim snagama Republike Hrvatske

NN

 br.

23/95

- Ispravak... NN br.

33/95

  -   Odluka o proglašenju Zakona o izmjeni...   NN br. 33/95
  -   Zakon o izmjenama i dopunama...   NN br. 105/99
- Zakon o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba (čl.18. toč.2.)

NN

 br.

128/99

 

 

 

Zakon o stambenim odnosima

NN

 br.

51/85

- izmjene i dopune NN br.

42/86

- Zakon o izmjenama i dopunama... NN br.

22/92

- Zakon o dopunama... NN br.

70/93

 

 

 

Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima
(preuzet u pravni sustav Republike Hrvatske temeljem posebnog Zakona o preuzimanju)

NN

 br.

53/91

- Zakon o arbitraži (čl.50.)

NN

 br.

88/01

 

 

 

Zakon o rudarstvu

NN

 br.

56/13

Zakon o izmjenama...

NN

br.

14/14

 

 

 

Zakon o rudarstvu

NN

 br.

75/09

- Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

 br.

49/11

 

 

 

Zakon o rudarstvu

NN

br.

27/91

- Zakon o izmjenama i dopunama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prijestupe i prekršaje (čl.65.)

NN

br.

26/93

- Zakon o dopunama Zakona o izmjenama i dopunama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prijestupe i prekršaje (čl.3. st.1.)

NN

br.

29/94

- Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

br.

92/94

- (pročišćeni tekst)

NN

br.

35/95

- Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

br.

114/01

- (pročišćeni tekst)

NN

br.

190/03

- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji (čl.82. st.1. al.16.)

NN

br.

100/04

 

 

 

Zakon o rudarstvu

NN

br.

19/83

- Ispravak...

NN

br.

23/83

- Zakon o izmjenama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prijestupe i prekršaje (čl.35.)

NN

br.

31/86

- Zakon o izmjenama i dopunama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prijestupe i prekršaje (čl.41.)

NN

br.

47/89

 

 

 

Zakon o trgovačkim društvima

NN

 br.

111/93

- Zakon o izmjenama i dopunama... NN br.

34/99

  -   Vjerodostojno tumačenje članaka 2., 7. i 8. Zakona o izmjenama i dopunama...   NN br. 121/99
- Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-646/1999, U-I-945/1999 od 10.5.2000. NN br. 52/00
- Zakon o izmjenama i dopunama... NN br.

118/03

Zakon o izmjenama i dopunama... 107/07
  -   Zakon o izmjenama...   NN br. 146/08
- Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

 br.

137/09

- Kazneni zakon (čl.381. st.1. toč.8.)

NN

 br.

125/11

- (pročišćeni tekst)

NN

 br.

152/11

- Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

 br.

111/12

- Zakon o izmjeni...

NN

 br.

68/13

 

 

 

Zakon o trgovini

NN

 br.

87/08

  -   Uredba o izmjeni i dopuni...   NN br. 96/08
  -   Zakon o izmjeni i dopuni...   NN br. 116/08
- Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-642/2009 i dr. od 19.6.2009. NN br.

76/09

- Zakon o izmjenama i dopunama... NN br.

114/11

- Zakon o izmjenama i dopunama... NN br.

68/13

-

 

 

 

Zakon o trgovini

NN

br.

11/96

- Uredba o izmjenama i dopunama...

NN

br.

101/98

- Uredba o izmjenama i dopunama...

NN

br.

30/99

- Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

br.

75/99

- Zakon o izmjeni i dopunama...

NN

br.

62/01

- Zakon o izmjeni i dopunama...

NN

br.

109/01

- (pročišćeni tekst)

NN

br.

49/03

- Zakon o deviznom poslovanju (čl.79. st.2.)

NN

br.

96/03

- Zakon o zaštiti potrošača (čl.114.)

NN

br.

96/03

- Zakon o dopunama...

NN

br.

103/03

- Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

br.

170/03

- Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-3824/2003, U-I-4094/2003, U-I-418/2004 od 28.4.2004.

NN

br.

55/04

 

 

 

Zakon o trgovini
(preuzet temeljem odredbe čl.1. toč.1. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz područja trgovine, tržišta i cijena koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni)

NN

br.

53/91

- Zakon o dopuni...

NN

br.

77/92

- Zakon o izmjenama i dopunama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prijestupe i prekršaje (čl.16.)

NN

br.

26/93

- Zakon o dopunama Zakona o izmjenama i dopunama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prijestupe i prekršaje (čl.3. st.1.)

NN

br.

29/94

- Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja (čl.45. ukida odredbe čl.20.-29.)

NN

br.

48/95

- Zakon o trgovini (čl.77. ukida sve osim čl.10.-19., čl.32. i odgovarajućih kaznenih odredaba)

NN

br.

11/96

- Zakon o zaštiti potrošača (čl.14. ukida čl.10.-19., čl.32. i odgovarajuće kaznene odredbe)

NN

br.

96/93

 

 

 

Zakon o udrugama

NN

 br.

88/01

  -   Ispravak...   NN br. 11/02
 

 

 

 

Zakon o udrugama

NN

 br.

70/97

- Ispravak...

NN

 br.

106/97

- Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-884/1997, U-I-920/1997, U-I-929/1997, U-I-956/1997, U-I-453/1998, U-I-149/1999 od 3.2.2000.

NN

 br.

20/00

 

 

 

Zakon o sustavu državne uprave

NN

 br.

150/11

- Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-3845/2006 i U-I-5348/2012 od 23.1.2013.

NN

 br.

12/13

 

 

 

Zakon o sustavu državne uprave

NN

 br.

75/93

- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija (čl.31.)

NN

 br.

92/96

- Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

 br.

48/99

- Zakon o izmjenama...

NN

 br.

15/00

- Vjerodostojno tumačenje čl.2. st.2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu državne uprave (NN 48/99)

NN

 br.

127/00

- Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

 br.

59/01

- (pročišćeni tekst)

NN

 br.

190/03

- Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

 br.

199/03

- Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

 br.

79/07

 

 

 

Zakon o upravi

NN

 br.

16/78

- Zakon o izmjenama... NN br.

50/78

- Zakon o izmjenama i dopunama... NN br.

29/85

- Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama... NN br.

48/85

- Zakon o izmjenama i dopunama... NN br.

41/90

- Zakon o izmjenama i dopunama... NN br.

47/90

- Zakon o izmjenama i dopunama... NN br.

53A/91

 

 

 

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

NN

 br.

91/96

- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (čl.12.)

NN

 br.

68/98

- Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-58/1997, U-I-235/1997, U-I-237/1997, U-I-1053/1997, U-I-1054/1997 od 17.11.1999.

NN

 br.

137/99

- Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-1094/1999 od 9.2.2000.

NN

 br.

22/00

- Zakon o dopuni...

NN

 br.

73/00

- Zakon o izmjeni i dopuni...

NN

 br.

114/01

- Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

 br.

79/06

- Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

 br.

141/06

- Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

 br.

146/08

- Zakon o izmjenama...

NN

 br.

38/09

- Zakon o izmjeni i dopuni...

NN

 br.

153/09

- Zakon o izmjeni... (Zakona o izmjeni i dopuni u NN 153/09)

NN

 br.

143/12

 

 

 

Zakon o osnovnim vlasničkopravnim odnosima
(preuzet u pravni sustav Republike Hrvatske temeljem posebnog Zakona o preuzimanju)

NN

 br.

53/91

- Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-46/1994 od 30.11.1994.

NN

 br.

92/94

 

 

 

Zakon o zastari potraživanja
(na snazi 1953.-1978. kao zakon tadašnje Federacije; ukinut temeljem čl.1108. Zakona o obveznim odnosima u SL SFRJ 29/78)

SL SFRJ

br.

40/53

- Zakon o izmjenama i dopunama... SL SFRJ br.

57/54

 

 

 

Zakon o zaštiti na radu

NN

 br.

59/96

- Ispravak NN br.

94/96

- Zakon o izmjenama i dopunama... NN br. 114/03
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji (čl.82. st.1. al.4.) NN br. 100/04
  -   Zakon o izmjenama i dopunama...   NN br. 86/08
- Zakon o Državnom inspektoratu (čl.70. st.3.)

NN

 br.

116/08

- Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

 br.

75/09

- Zakon o izmjenama...

NN

 br.

143/12

 

 

 

Zakon o zaštiti na radu

NN

 br.

19/83

- Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

 br.

17/86

- Zakon o izmjenama i dopunama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prijestupe i prekršaje (čl.52.)

NN

 br.

47/89

- Uredba o izmjenama i dopunama...

NN

 br.

46/92

- Zakon o izmjenama i dopunama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prijestupe i prekršaje (čl.44.)

NN

 br.

26/93

- Zakon o dopunama Zakona o izmjenama i dopunama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prijestupe i prekršaje (čl.3. st.1.)

NN

 br.

29/94

 

 

 

Zakon o zemljišnim knjigama

NN

 br.

91/96

- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (čl.12.)

NN

 br.

68/98

- Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-58/1997, U-I-235/1997, U-I-237/1997, U-I-1053/1997, U-I-1054/1997 od 17.11.1999.

NN

 br.

137/99

- Zakon o izmjenama...

NN

 br.

114/01

- Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

 br.

100/04

- Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

 br.

107/07

- Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

 br.

152/08

- Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-831/2006 od 3.11.2010.

NN

 br.

126/10

- Zakon o izmjenama i dopunama...

NN

 br.

55/13

- Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama...

NN

 br.

60/13

 

 

 

Zakon o željeznici

NN

 br.

94/13

- Zakon o izmjeni i dopuni... NN br. 148/13

 

 

 

Zakon o željeznici

NN

br.

123/03

  -   Uredba o izmjeni...   NN br. 194/03
  -   Zakon o izmjenama...   NN br. 30/04
  -   Zakon o podjeli trgovačkog društva HŽ - Hrvatske željeznice d.o.o.   NN br. 153/05
- Zakon o izmjenama i dopunama... NN br. 79/07
- Zakon o Agenciji za sigurnost željezničkog prometa (čl.34. st.1.) NN br.

120/08

- Zakon o izmjenama i dopunama... NN br.

75/09

 

 

 

Zakon o Hrvatskim željeznicama

NN

br.

53/94

- Odluka Vlade Republike Hrvatske Klasa: 341-01/93-01/04 Urbroj: 5030116-97-1 od 18.12.1997. o prestanku primjene odredaba st.1. čl.32. Zakona o Hrvatskim željeznicama NN br.

139/97

- Zakon o izmjenama i dopunama... NN br.

162/98

 

 

 

/Posljednja izmjena: 12.09.2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovaj projekt podržan je sredstvima Europske unije