Sudska praksa i propisi

Propisi - Ustav RH

USTAV REPUBLIKE HRVATSKE

NN

br.

56/90 

- Ustavni zakon o izmjenama i dopunama... NN br. 135/97
- (pročišćeni tekst) NN br. 8/98
- Promjena... NN br. 113/00
- (pročišćeni tekst)

NN

br.

124/00

- Promjena...

NN

br. 28/01
- (pročišćeni tekst) NN br. 41/01
- Ispravak Ustava Republike Hrvatske (pročišćeni tekst) NN br. 55/01
- Promjena...

NN

br.

76/10

- (pročišćeni tekst)

NN

br.

85/10

  -   Odluka u povodu okončanja postupka nadzora nad ustavnošću i zakonitošću provođenja držanog referenduma održanog 1. prosinca 2013., na kojem je članak 62. Ustava Republike Hrvatske dopunjen novim stavkom 2., broj: SuP-O-1/2014. od 14. siječnja 2014.   NN
br.
5/14

 

 

 

 

Odluka
(Hrvatskog sabora o raskidu državnopravnih sveza na temelju kojih je Republika Hrvatska zajedno sa ostalim republikama i pokrajinama tvorila dotadašnju SFRJ)

NN

br.

53/91

 

 

 

Ustavni zakon za provedbu Ustava Republike Hrvatske

NN

br. 

56/90

  -   Ustavni zakon o dopunama...   NN br. 8/91
  -   Ustavni zakon o izmjeni i dopuni...   NN br. 31/91
  -   Ispravak Ustavnog zakona o izmjeni i dopuni...   NN br. 33/91
  -   Ustavni zakon o izmjenama...   NN br. 59/91
  -   Odluka o izmjenama i dopunama...   NN br. 27/92
  -   (pročišćeni tekst)...   NN br. 34/92
  -   Ustavni zakon o izmjenama...   NN br. 91/92
  -   Ustavni zakon o izmjenama...   NN br. 62/93
  -   Ustavni zakon o izmjenama...   NN br. 50/94
  -   Ustavni zakon o izmjenama...   NN br. 105/95
- Ustavni zakon o izmjenama... NN br. 110/96
 
Ustavni zakon za provedbu Ustava Republike Hrvatske

NN

br.

28/01

 

 

 

Ustavni zakon za provedbu Ustava Republike Hrvatske

NN

br.

121/10

 

 

 

Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske

NN

 br.

13/91

Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske

NN

 br.

99/99

- Ustavni zakon o izmjenama i dopunama...

NN

br. 29/02
- (pročišćeni tekst) NN br. 49/02

 

 

 

Poslovnik Ustavnog suda Republike Hrvatske

NN

 br.

29/83

- Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske
(čl.43.: na dan stupanja na snagu Ustavnog zakona (21.3.1991.) prestaju važiti odredbe Poslovnika koje su suprotne Ustavu ili Ustavnom zakonu)

NN

 br.

13/91

- Poslovnik Ustavnog suda Republike Hrvatske
(čl.73.: na dan stupanja na snagu ovog Poslovnika prestaje vrijediti Poslovnik Ustavnog suda Hrvatske u dijelu koji je ostao na snazi nakon stupanja na snagu Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske)

NN

 br.

29/94

 

 

 

Poslovnik Ustavnog suda Republike Hrvatske

NN

 br.

29/94

-   Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (čl.93.; na dan stupanja na snagu Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (24.9.1999.) prestaju važiti odredbe Poslovnika koje nisu usklađene s navedenim Ustavnim zakonom ili su u suprotnosti s njime)  

NN

 br.

99/99
- Odluka o prestanku važenja treće glave...

NN

 br.

140/99

 

 

 

Poslovnik Ustavnog suda Republike Hrvatske

NN

 br.

181/03

- Poslovnička odluka o dopuni... NN br. 30/08
- Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama...

NN

 br.

123/09

- Poslovnička odluka o izmjeni...

NN

 br.

63/10

- Poslovnička odluka o izmjenama i dopuni...

NN

 br.

121/10

- Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama...

NN

 br.

19/13

- Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama...

NN

 br.

37/14

- pročišćeni tekst

NN

 br.

83/14

 

 

 

/Posljednja izmjena: 15.09.2014./

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovaj projekt podržan je sredstvima Europske unije