Sudska praksa i propisi

Na sljedećim stranicama možete naći:

 Odluke Vrhovnog suda Republike Hrvatske

Pravila o anonimizaciji sudskih odluka
Upute o anonimizaciji sudskih odluka

SupraNova - novi informacijski sustav za objavljivanje sudske prakse - Portal sudske prakse

Pravna shvaćanja Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske

Pravna shvaćanja Kaznenog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske

Zaključci sa sastanka Vrhovnog suda Republike Hrvatske (Građanski odjel) s predsjednicima građanskih odjela županijskih sudova (članak 27. stavak 3. Zakona o sudovima)

Zaključci sa sastanka Vrhovnog suda Republike Hrvatske (Kazneni odjel) s predsjednicima kaznenih odjela županijskih sudova (članak 27. stavak 3. Zakona o sudovima)

Novčana kazna - prosječni dnevni dohodak

Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske

Odluke Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu
(European Court of Human Rights - Strasbourg)

Odluke Suda Europske unije u Luxembourgu
(The Court of Justice of the European Union - Luxembourg)

Mreža predsjednika Vrhovnih sudova Europske unije - pretraživač odluka

Zakonodavstvo Europske unije

Pravne propise

Ovaj projekt podržan je sredstvima Europske unije