Sudska praksa i propisi

Odluke Vrhovnog suda Republike Hrvatske

Odluka o objavi i anonimizaciji sudskih odluka (primjena od 1.4.2018.) - novo
Upute o anonimizaciji sudskih odluka

SupraNova - novi informacijski sustav za objavljivanje sudske prakse - Portal sudske prakse

Pravna shvaćanja i zaključci sa sastanaka...

Novčana kazna - prosječni dnevni dohodak

Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske

Odluke Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu
(European Court of Human Rights - Strasbourg)

Odluke Suda Europske unije u Luxembourgu
(The Court of Justice of the European Union - Luxembourg)

Mreža predsjednika Vrhovnih sudova Europske unije - pretraživač odluka

Zakonodavstvo Europske unije

Pravni propisi

Ovaj projekt podržan je sredstvima Europske unije