Novosti

Priopćenja

17.7.2019.

Odbijena žalba osuđenog Z. M. i potvrđena presuda Županijskog suda u Velikoj Gorici

Današnjim danom na Županijski sud u Veliku Goricu otpremljena je naša odluka Kž-eu-5/2019-5 od 19. lipnja 2019. kojom je odbijena žalba osuđenog Z. M. te je potvrđena prvostupanjska presuda Županijskog suda u Velikoj Gorici od 23. travnja 2019. broj Kv-eu-1/2019-18.

Navedenom prvostupanjskom presudom, u bitnom, utvrđeno je da je osuđeni Z. M. osuđen na kaznu doživotnog zatvora presudom Višeg pokrajinskog suda u Munchenu broj 7 St 5/14(2) od 3. kolovoza 2016., pravomoćnom 3. svibnja 2018., zbog kaznenog djela ubojstva iz paragrafa 211., 212. i 25. stavka 1. i 2. Kaznenog zakona Savezne Republike Njemačke, činjenično opisanog u izreci te presude, utvrđeno je da navedeno kazneno djelo odgovara po bitnim obilježjima kaznenom djelu teškog ubojstva iz članka 111. točka 1. i 4. Kaznenog zakona ("Narodne novine" broj 125/11., 144/12., 56/15., 61/15. – ispravak, 101/17. i 118/18. - dalje: KZ/11.) za koje kazneno djelo je propisana kazna zatvora od najmanje deset godina ili kazna dugotrajnog zatvora, te je odlučeno da se na temelju članka 91. stavka 4. ZPSKS-EU, s domaćim pravom usklađuje kazna doživotnog zatvora na način da je osuđenom na temelju članka 111. točaka 1. i 4. KZ/11., izrečena kazna dugotrajnog zatvora u trajanju 40 (četrdeset) godina.

Budući da je VSRH zaključio kako ne postoje razlozi zbog kojih osuđenik pobija prvostupanjsku presudu, te da pri ispitivanju prvostupanjske presude nisu nađene povrede zakona na koje ovaj sud pazi po službenoj dužnosti, to je žalba osuđenog odbijena kao neosnovana.

Odluku možete pročitati na linku objavljenom uz odluku.

- VSRH Kž-eu-5/2019

Glasnogovornik
Vrhovnog suda Republike Hrvatske
sudac Željko Pajalić
14.2.2019.

Nekoliko činjenica o SupraNova sustavu i Portalu sudske prakse

Dana 7. veljače 2019. objavili smo priopćenje o olakšanom pretraživanju Portala sudske prakse. Tom prilikom smo naglasili da su sudske odluke javno dobro, zbog čega je pretraživanje Portala besplatno. Istaknuli smo da je široka mogućnost pretraživanja sudske prakse pretpostavka pozicioniranju Vrhovnog suda RH kao najvišeg suda u državi koji osigurava jedinstvenu primjenu prava i ravnopravnost svih u njegovoj primjeni. Naglasili smo da je to posebno važno u svjetlu predstojećih i najavljenih izmjena procesnih zakona (prvenstveno novog uređenja revizije i uvođenja oglednog spora u Zakon o parničnom postupku), kao i uvođenja Visokog kaznenog suda koji redefinira uloga VSRH u toj grani suđenja.

Sada je prilika izvijestiti javnost o osnovnim podatcima o Portalu, a da se radi o važnom sustavu koji omogućuje pronalaženje relevantne sudske prakse, govori podatak da je prošle 2018. godine zabilježeno 1,915.271 pretraživanja.

SupraNova – Portal sudske prakse – je informacijski sustav koji je nastao u sklopu projekta PHARE 2006 "Usklađivanje i objavljivanje sudske prakse" i omogućuje uvid u sudsku praksu Vrhovnog suda Republike Hrvatske te ostalih sudova u Republici Hrvatskoj.

Vrhovni sud Republike Hrvatske objavljuje sve svoje odluke od 1990. pa do danas, dok drugi sudovi objavljuju samo najznačajnije sudske odluke. Trenutno je na Portalu objavljeno, odnosno javno dostupno 203.916 odluka. Uz posebno važne i zanimljive odluke objavljuju se pravna stajališta (tzv. sentence). Svaka odluka u bazi ima cjeloviti tekst, koji se od originalnog razlikuje u dijelu kojim se štiti privatnost stranaka u postupku. Tekstovi odluka objavljuju su u dva oblika: TXT (običan tekst) i PDF.

Uz tekst odluke, navedeni su i osnovni metapodaci (na primjer: naziv suda, sudski odjel, datum odluke, vrsta odluke, ECLI broj itd.) koji su dostupni široj općoj i pravnoj javnosti. Pretraživanje sudskih odluka na Portalu sudske prakse moguće je po riječima iz teksta odluke i/ili po metapodacima (na primjer po: nazivu suda, sudskim odjelima, datumu odluke, vrsti odluke, ECLI broju itd.). Oodluke donesene nakon 1. siječnja 2004. moguće je, uz sve navedeno, pretraživati još i po indeksnim podacima. Indeksni podaci obuhvaćaju pojmove iz Stvarnog kazala i propise iz Zakonskog kazala. Sustav omogućuje i uvid u sudsku praksu objavljenu u tiskanim izdanjima Vrhovnog suda Republike Hrvatske pod nazivom "Izbor odluka".

Na početnoj stranici Portala sudske prakse nalaze se detaljne upute o pretraživanju.

- Portal sudske prakse

Glasnogovornik
Vrhovnog suda Republike Hrvatske
sudac Željko Pajalić


Ovaj projekt podržan je sredstvima Europske unije