Novosti

Priopćenja

15.9.2017.

Rješenje Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj I Kž-Us 116/2017-4 od 5. rujna 2017.

S obzirom na interes javnosti iskazan za kazneni predmet Županijskog suda u Zagrebu protiv optuženog Ivana Gotovca i dr., zbog kaznenog djela iz čl. 337. st. 4. i dr. Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj: 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03 – odluka Ustavnog suda, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 125/11 i 143/12), odlučujući o žalbi državnog odvjetnika - Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta podnesenoj protiv rješenja Županijskog suda u Zagrebu od 19. srpnja 2017. godine, broj K-Us-39/16, Vrhovni sud Republike Hrvatske u navedenom predmetu objavljuje odluku pod brojem I Kž-Us 116/2017-4 donesenu dana 5. rujna 2017. godine, a koja se može pogledati na poveznici:

- I Kž-Us 116/2017-4

Glasnogovornica
Vrhovnog suda Republike Hrvatske
sutkinja Sanja Katušić-Jergović


5.9.2017.

Rješenje Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj I Kž-449/17-4 od 30. kolovoza 2017.

S obzirom na interes javnosti iskazan za kazneni predmet Županijskog suda u Dubrovniku protiv izručenika Ismaila Morinaja zbog kaznenog djela iz čl. 317. st. 3. u vezi sa st. 1. Krivičnog zakonika Republike Srbije pod brojem Kv I-7/17 (Kir-263/17), a koji je dostavljen na odlučivanje Vrhovnom sudu Republike Hrvatske po žalbi izručenika Ismaila Morinaja podnesenoj protiv rješenja Županijskog suda u Dubrovniku od 17. kolovoza 2017., Vrhovni sud Republike Hrvatske u navedenom predmetu objavljuje odluku pod brojem I Kž 449/2017 donesenu dana 30. kolovoza 2017., a koja se može pogledati na poveznici:

- Rješenje VSRH I Kž-449/17

Glasnogovornica
Vrhovnog suda Republike Hrvatske
Sanja Katušić-Jergović

4.9.2017.

Predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Đuro Sessa, o stanju u sudstvu

Predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Đuro Sessa, razgovarao je s novinarkom Biljanom Bašić o stanju u sudstvu, radu Vrhovnog suda RH, najavljenim promjenama zakona i drugim aktualnim pitanjima. Tekst je objavljen u Zagrebačkom listu 1. rujna 2017.

- Intervju

21.7.2017.

Đuro Sessa - Predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske

Novi predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske, sudac Đuro Sessa, nakon što je 14. srpnja 2017. izabran u Hrvatskom saboru na tu funkciju, položio je 20. srpnja prisegu pred predsjednicom Republike Hrvatske, Kolindom Grabar-Kitarović.

Prisegnuvši da će se u obnašanju dužnosti pridržavati Ustava i zakona, štititi cjelovitost, suverenitet i državno ustrojstvo Republike Hrvatske te Ustavom i zakonom utvrđene slobode i prava čovjeka, predsjednik Sessa je naglasio kako su upravo riječi prisege sukus obaveze i položaja svakog suca u Hrvatskoj, a to je dosljedno poštivanje i primjena Ustava i zakona, međunarodnih ugovora, nepristrano, autonomno i neovisno obavljanje dužnosti.

"Moja ambicija je sve suce, nositelje sudbene vlasti u jednoj od tri ravnopravne vlasti u Hrvatskoj, kao prvi među jednakim, poticati i ohrabrivati, pa i na tu obvezu podsjećati. Čvrstog sam uvjerenja da sudstvo samo tako može biti djelotvorno i učinkovito, te time pridonijeti dobrobiti građana i razvoju i prosperitetu naše domovine i njenom ugledu u svijetu", rekao je u svojem obraćanju na svečanosti polaganja prisege u Uredu predsjednice.

Predsjednica Grabar-Kitarović je istaknula kako je Vrhovni sud najviši autoritet sudbene vlasti u zemlji, čije su odluke od iznimnoga značenja za pravnu praksu. "Zadaća je Vrhovnog suda ne samo presudama nego i mišljenjima, zaključcima, očitovanjima i drugim oblicima izjašnjavanja utirati put jedinstvenoj primjeni prava i ravnopravnosti fizičkih i pravnih subjekata pred zakonom. Samim time Vrhovni sud ima velik utjecaj u stvaranju onoga što bismo mogli nazvati ukupnim pravnim ozračjem u Republici Hrvatskoj", ukazala je predsjednica.

Uz suce Vrhovnog suda Republike Hrvatske, polaganju prisege u Uredu predsjednice nazočili su predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković i glavni državni odvjetnik Dinko Cvitan, zamjenica predsjednika i suci Ustavnog suda Republike Hrvatske.

 

 

 

 

Fotografije: Filip Glas, službeni fotograf Ureda predsjednice Republike Hrvatske7. 11. 2016.

Obavijest o lažnoj stranici Vrhovnog suda Republike Hrvatske

Vrhovni sud Republike Hrvatske obavještava javnost, da se početkom listopada 2016. na webu pojavila lažna stranica Vrhovnog suda Republike Hrvatske. Na lažnoj stranici Vrhovnog suda Republike Hrvatske, koja je putem Zavoda za sigurnost informacijskih sustava i po prijavi Vrhovnog suda Republike Hrvatske u međuvremenu "skinuta" s weba, pojavila se lažna informacija o "tzv. povjereničkom računu Vrhovnog suda Republike Hrvatske" u svrhu iznuđivanja novčanih sredstava od strane nepoznatih osoba. Unatoč brzoj reakciji, učestali su mnogobrojni pozivi i dopisi upućeni elektronskom poštom iz SR Njemačke, iz kojih se može zaključiti da se radi o pokušaju prevare, jer je iz dostupne dokumentacije vidljivo da je krivotvoren pečat Vrhovnog suda Republike Hrvatske, potpis i adresa elektronske pošte zamjenice Vrhovnog suda sutkinje Ane Garačić, te potpis predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske suca Branka Hrvatina. O svemu su obaviješteni Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske, Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, te Državno odvjetništvo Republike Hrvatske..

Obavijest HR / EN / DE

Tajnik suda
Vihor KušpilićOvaj projekt podržan je sredstvima Europske unije