Novosti

Priopćenja

22.3.2017.

Odluka broj I Kž-Us-28/14 od 07. veljače 2017.

S obzirom na interes javnosti iskazan za kazneni predmet Županijskog suda u Zagrebu protiv opt. Drage Tadića zbog kaznenih djela iz čl. 333. st. 1. i dr. Kaznenog zakona („Narodne novine“ br: 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03 – odluka Ustavnog suda, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08 i 57/11; dalje u tekstu: KZ/97) pod brojem K-Us-27/11, a koji je dostavljen na odlučivanje Vrhovnom sudu Republike Hrvatske po žalbama Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta i opt. Drage Tadića, podnesenima protiv presude Županijskog suda u Zagrebu od 27. veljače 2013., Vrhovni sud Republike Hrvatske u navedenom predmetu objavljuje odluku pod brojem I Kž-Us-28/14 donesenu dana 07. veljače 2017., a koja se može pogledati na poveznici:

- Odluka broj I Kž-Us-28/14

Glasnogovornica
Vrhovnog suda Republike Hrvatske
sutkinja Sanja Katušić-Jergović
9.12.2016.

Odluka broj I Kž-Us-59/16 od 25. listopada 2016.

S obzirom na interes javnosti iskazan za kazneni predmet Županijskog suda u Zagrebu protiv okr. Milana Bandića i dr. zbog kaznenog djela iz čl. 295. st. 1. i 2. Kaznenog zakona („Narodne novine“ br: 125/11, 144/12, 56/15 i 61/15; dalje u tekstu: KZ/11) pod brojem Kov Us-55/15, a koji je dostavljen na odlučivanje Vrhovnom sudu Republike Hrvatske po žalbama USKOK-a i okrivljenika podnesenima protiv rješenja o prijedlozima obrana za izdvajanje pojedinih dokaza Županijskog suda u Zagrebu od 30. ožujka 2016. broj Kv-Us-55/15, Vrhovni sud Republike Hrvatske u navedenom predmetu objavljuje odluku pod brojem I Kž-Us-59/16 donesenu dana 25. listopada 2016., a koja se može pogledati na poveznici:

- Odluka broj I Kž-Us 59/2016-5

Glasnogovornica
Vrhovnog suda Republike Hrvatske
sutkinja Sanja Katušić-Jergović


7. 11. 2016.

Obavijest o lažnoj stranici Vrhovnog suda Republike Hrvatske

Vrhovni sud Republike Hrvatske obavještava javnost, da se početkom listopada 2016. na webu pojavila lažna stranica Vrhovnog suda Republike Hrvatske. Na lažnoj stranici Vrhovnog suda Republike Hrvatske, koja je putem Zavoda za sigurnost informacijskih sustava i po prijavi Vrhovnog suda Republike Hrvatske u međuvremenu "skinuta" s weba, pojavila se lažna informacija o "tzv. povjereničkom računu Vrhovnog suda Republike Hrvatske" u svrhu iznuđivanja novčanih sredstava od strane nepoznatih osoba. Unatoč brzoj reakciji, učestali su mnogobrojni pozivi i dopisi upućeni elektronskom poštom iz SR Njemačke, iz kojih se može zaključiti da se radi o pokušaju prevare, jer je iz dostupne dokumentacije vidljivo da je krivotvoren pečat Vrhovnog suda Republike Hrvatske, potpis i adresa elektronske pošte zamjenice Vrhovnog suda sutkinje Ane Garačić, te potpis predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske suca Branka Hrvatina. O svemu su obaviješteni Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske, Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, te Državno odvjetništvo Republike Hrvatske..

Obavijest HR / EN / DE

Tajnik suda
Vihor Kušpilić


Ovaj projekt podržan je sredstvima Europske unije