Novosti

Priopćenja

14.2.2019.

Nekoliko činjenica o SupraNova sustavu i Portalu sudske prakse

Dana 7. veljače 2019. objavili smo priopćenje o olakšanom pretraživanju Portala sudske prakse. Tom prilikom smo naglasili da su sudske odluke javno dobro, zbog čega je pretraživanje Portala besplatno. Istaknuli smo da je široka mogućnost pretraživanja sudske prakse pretpostavka pozicioniranju Vrhovnog suda RH kao najvišeg suda u državi koji osigurava jedinstvenu primjenu prava i ravnopravnost svih u njegovoj primjeni. Naglasili smo da je to posebno važno u svjetlu predstojećih i najavljenih izmjena procesnih zakona (prvenstveno novog uređenja revizije i uvođenja oglednog spora u Zakon o parničnom postupku), kao i uvođenja Visokog kaznenog suda koji redefinira uloga VSRH u toj grani suđenja.

Sada je prilika izvijestiti javnost o osnovnim podatcima o Portalu, a da se radi o važnom sustavu koji omogućuje pronalaženje relevantne sudske prakse, govori podatak da je prošle 2018. godine zabilježeno 1,915.271 pretraživanja.

SupraNova – Portal sudske prakse – je informacijski sustav koji je nastao u sklopu projekta PHARE 2006 "Usklađivanje i objavljivanje sudske prakse" i omogućuje uvid u sudsku praksu Vrhovnog suda Republike Hrvatske te ostalih sudova u Republici Hrvatskoj.

Vrhovni sud Republike Hrvatske objavljuje sve svoje odluke od 1990. pa do danas, dok drugi sudovi objavljuju samo najznačajnije sudske odluke. Trenutno je na Portalu objavljeno, odnosno javno dostupno 203.916 odluka. Uz posebno važne i zanimljive odluke objavljuju se pravna stajališta (tzv. sentence). Svaka odluka u bazi ima cjeloviti tekst, koji se od originalnog razlikuje u dijelu kojim se štiti privatnost stranaka u postupku. Tekstovi odluka objavljuju su u dva oblika: TXT (običan tekst) i PDF.

Uz tekst odluke, navedeni su i osnovni metapodaci (na primjer: naziv suda, sudski odjel, datum odluke, vrsta odluke, ECLI broj itd.) koji su dostupni široj općoj i pravnoj javnosti. Pretraživanje sudskih odluka na Portalu sudske prakse moguće je po riječima iz teksta odluke i/ili po metapodacima (na primjer po: nazivu suda, sudskim odjelima, datumu odluke, vrsti odluke, ECLI broju itd.). Oodluke donesene nakon 1. siječnja 2004. moguće je, uz sve navedeno, pretraživati još i po indeksnim podacima. Indeksni podaci obuhvaćaju pojmove iz Stvarnog kazala i propise iz Zakonskog kazala. Sustav omogućuje i uvid u sudsku praksu objavljenu u tiskanim izdanjima Vrhovnog suda Republike Hrvatske pod nazivom "Izbor odluka".

Na početnoj stranici Portala sudske prakse nalaze se detaljne upute o pretraživanju.

- Portal sudske prakse

Glasnogovornik
Vrhovnog suda Republike Hrvatske
sudac Željko Pajalić


7.2.2019.

Olakšano pretraživanje odluka Vrhovnog suda RH na Portalu sudske prakse

Od 4. veljače 2019. na mrežnim stranicama VSRH, konkretnije na PORTALU SUDSKE PRAKSE, olakšano je otvaranje tekstova i metapodataka objavljenih odluka, bez zaštite sustava provjere autentičnosti, tzv. CAPTCHA kontrolnog koda.

Za naglasiti je da je pregledavanje odluka, kao i dosad besplatno, jer su odluke sudova javno dobro, a široka mogućnost pretraživanja omogućuje pozicioniranje VSRH kao najvišeg suda u državi koji osigurava jedinstvenu primjenu prava i ravnopravnost svih u njegovoj primjeni. Ovo je posebno važno u svjetlu predstojećih i najavljenih izmjena procesnih zakona (prvenstveno novog uređenja revizije i uvođenja oglednog spora u Zakon o parničnom postupku) kao i uvođenje Visokog kaznenog suda koji redefinira uloga VSRH i u toj grani suđenja.

Na početnoj stranici Portala sudske prakse nalaze se detaljne upute o pretraživanju.

 - Portal sudske prakse

Glasnogovornik
Vrhovnog suda Republike Hrvatske
sudac Željko Pajalić


4.2.2019.

Objava Odluke Povjerenstva za izbor članova Državnog sudbenog vijeća

Na temelju članka 28. Zakona o Državnom sudbenom vijeću ("Narodne novine" broj 116/10., 57/11., 130/11. 13/13., 28/13., 82/15. i 67/18.) Povjerenstvo za izbor članova Državnog sudbenog vijeća na mrežnim stranicama VSRH objavljuje ODLUKU O REZULTATIMA ZA IZBOR ČLANOVA DRŽAVNOG SUDBENOG VIJEĆA IZ REDA SUDACA NA IZBORIMA ODRŽANIM 31. SIJEČNJA 2019.

Odluka se nalazi u privitku ove obavijesti.

 - Odluka

Pomoćnica glasnogovornika
Vrhovnog suda Republike Hrvatske
Buga Mrzljak Stenzel


23.1.2019.

Priopćenje Platforme za neovisno tursko sudstvo

„Predsjednik Udruge neovisnih turskih sudaca YARSAV, sudac Murat Arslan, osuđen je 18. siječnja 2019. na kaznu zatvora deset godina na temelju optužbe da je pripadnik naoružane terorističke organizacije (to jest, da je aktivni član FETÖ/PDY). Platforma za neovisno tursko sudstvo koja okuplja tri najreprezentativnije udruge sudaca Europe (Europska udruga sudaca, Udruga europskih upravnih sudaca i Europska udruga sudaca za demokraciju i slobodu) te nizozemsku udrugu “Suci za suce”, promatrala je progon i postupak koji se vodio. U povodu osude, Platforma je 19. siječnja 2019. izdala priopćenje koje donosimo u izvorniku i prijevodu.”

- Priopćenje

- Prijevod


7.1.2019.

Izvješće o broju primljenih, riješenih i neriješenih predmeta

Uvođenjem eSpisa omogućeno je već na samom početku Nove godine izvijestiti javnost o broju primljenih, riješenih i neriješenih predmeta na Vrhovnom sudu Republike Hrvatske za 2018. Iz izvješća je moguće izvesti općenite zaključke o radu VSRH u prošloj godini, o trendovima, ali i o mogućim mjerama za poboljšanje ostvarenih rezultata rada, kako ovog suda tako i sudbene vlasti u cijelosti, obzirom na ustavnu zadaću VSRH za ujednačavanje sudske prakse.

U građanskoj grani sudovanja početkom 2018. bilo je 16.759 neriješenih predmeta. Tijekom godine riješeno je 9.379 predmeta, međutim, zaprimljeno je 6.839 novih predmeta, tako da se u Novu godinu krenulo sa 14.219 neriješena predmeta. U usporedbi s prošlom godinom, razvidan je trend povećanja broja riješenih predmeta, smanjeni su zaostaci za 2.540 predmeta, ali je nastavljena tendencija povećanja broja novih predmeta. Ipak, broj neriješenih predmeta je u padu. Međutim, obzirom na povećani priljev spisa, pitanje je, može li VSRH u ovoj grani sudovanja, ubuduće, izvršavati svoju ranije spomenutu ustavnu ulogu, bez zakonodavnih intervencija u Zakon o parničnom postupku. Prvenstveno, to bi trebalo biti novo uređenje revizije, te uvođenje oglednog spora. Ovi instituti omogućili bi osiguranje jedinstvene primjene prava i ravnopravnosti svih u njegovoj primjeni i time postavljanje Vrhovnog suda Republike Hrvatske na mjesto koje propisuje Ustav.

Za razliku od građanske grane sudovanja, u kaznenoj grani, situacija je puno stabilnija. Na početku prošle godine u radu je bilo 625 neriješenih predmeta. U prošloj godini riješeno je 1.906 predmeta, međutim, zaprimljeno je 1.923 nova predmeta. U Novu godinu smo ušli sa 642 neriješena predmeta, dakle, sa sličnim rezultatima kao u prošloj godini. Pri tome, u ostvarenju navedenih rezultata odjel je imao manji broj sudaca nego ranije godine. Osnivanjem Visokog kaznenog suda, ostvarile bi se pretpostavke da VSRH i u ovoj grani sudovanja zauzme svoju ustavnu ulogu.

 

Glasnogovornik
Vrhovnog suda Republike Hrvatske
sudac Željko Pajalić


18.12.2018.

Poziv za predlaganje kandidata za dodjelu priznanja Zaklade dr. sc. Jadranko Crnić za 2018.

U privitku objavljujemo poziv Zaklade za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu priznanja Zaklade za ovu godinu

Zaklada čuva uspomenu na Jadranka Crnića, plemenitog čovjeka i iznimnog pravnog znalca, prvog predsjednika Ustavnog suda samostalne i neovisne Republike Hrvatske i jednog od ključnih ljudi hrvatske pravne struke posljednjih desetljeća.

Glavna svrha Zaklade je dodjela nagrade pod nazivom dr.sc. Jadranko Crnić vrsnim pravnicima za njihov cjeloživotni doprinos i iznimna postignuća u pravnoj struci i promociji vladavine prava u Republici Hrvatskoj. Nagrada se dodjeljuje sucima, znanstvenicima, pravnicima u javnoj upravi, odvjetnicima, javnim bilježnicima, pravnicima zaposlenim u gospodarstvu te drugim pravnim stručnjacima koji su dugogodišnjim visokokvalitetnim radom i/ili primjenom njihovih stručnih ili znanstvenih radova u pravnoj praksi stekli visok stručni ugled i imali značajan utjecaj na razvoj pravne struke, a promocijom vladavine prava stekli i ugled u javnom životu Republike Hrvatske.

- Poziv

Glasnogovornik
Vrhovnog suda Republike Hrvatske
sudac Željko Pajalić


Ovaj projekt podržan je sredstvima Europske unije