Novosti

Priopćenja

10.11.2017.

Predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske Đuro Sessa izabran za Predsjednika Savjetodavnog vijeća europskih sudaca (CCJE)

Na plenarnoj sjednici Savjetodavnog vijeća europskih sudaca koja je održana 9. studenoga 2017. u Strasbourgu, predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske sudac Đuro Sessa izabran je za predsjednika ovog tijela.

Savjetodavno vijeće europskih sudaca je tijelo vijeća Europe za pitanja neovisnosti, nepristranosti i kompetencije sudaca. Ovo tijelo, osnovano 2000., je sastavljeno isključivo od sudaca iz država članica Vijeća Europe, i kao takvo je jedinstveno u Europi ali i u svijetu.

Njegovim osnivanjem Vijeće Europe je istaklo važnost statusa sudaca i njihove kompetencije kao temeljnih pretpostavki za ostvarivanje ciljeva vladavine prava, promicanja i zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Postizanje ovih ciljeva ovise o snazi i neovisnosti sudbene vlasti, međusobnog poštivanja zakonodavne, izvršne i sudske vlasti i povjerenja građana Europe u sudbenu vlast.

 

Glasnogovornik
Vrhovnog suda Republike Hrvatske
sudac Željko Pajalić


25.10.2017.

Vrhovni sud Republike Hrvatske donio odluku u predmetu "Franak"

U svojoj sjednici održanoj 3. listopada 2017. vijeće Vrhovnog suda Republike Hrvatske u pobijanom dijelu ukinulo je presudu Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske i u tom dijelu predmet je vraćen tom sudu na ponovno suđenje.

Iz odluke proizlazi pravno shvaćanje Vrhovnog suda Republike Hrvatske da nije osnovan prijedlog tužitelja za upućivanje zahtjeva sudu Europske unije za pokretanje postupka za tumačenje odredaba čl. 4. st. 2. Direktive 93/13 EEZ o nepoštenim odredbama u potrošačkim ugovorima, obzirom da su sporni pravni odnosi nastali prije 1. srpnja 2013., dana kada je Republika Hrvatska postala članicom Europske unije.

Također, zauzeto je shvaćanje da je odredba navedene Direktive, u procesu pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji potpuno implementirana u nacionalno zakonodavstvo, međutim na navedene odnose primijenjeno je domaće pravo koje je vrijedilo u trenutku nastanka odnosa koji su predmet spora, a to je razdoblje od 2004. do 2008.

Međutim u skladu sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa svim tadašnjim članicama Europske unije, domaće zakonodavstvo, tumačeno je prilikom njegove primjene na način da to bude što je moguće bliže duhu prava Europske unije, što uključuje i praksu suda Europske unije.

Cjelovita odluka objavljena je na mrežnim stranicama ovog suda.

- Revt 575/2016-5

Glasnogovornik
Vrhovnog suda Republike Hrvatske
sudac Željko Pajalić


9.10.2017.

Zagovornik sudačke neovisnosti Murat Arslan nagrađen nagradom Vaclav Havel za promicanje ljudskih prava za 2017.

Peta nagrada Vaclav Havel za promicanje ljudskih prava, dodijeljena je 9. listopada 2017. na svečanoj ceremoniji u Strasbourgu, u Palači Europe, prvog dana zasjedanja Parlamentarne skupštine Vijeća Europe, turskom zagovorniku sudačke neovisnosti Muratu Arslanu koji je sada zatočen u turskom zatvoru.

Murat Arslan je bivši sudac i izvjestitelj Ustavnog suda Turske, predsjednik raspuštene Udruge sudaca i državnih odvjetnika Turske (Yarsav) koji se nalazi u pritvoru još od 2016. godine.

Nagrada je dodijeljena za hrabru borbu za sudačku neovisnost u njegovoj zemlji, a na prijedlog Međunarodne udruge sudaca čiji je član i Udruga hrvatskih sudaca.

Nagrada se dodjeljuje u spomen na Vaclava Havela, pisca, protivnika totalitarizma, stvaratelja Baršunaste revolucije, predsjednika Čehoslovačke i predsjednika Češke Republike i trajnog simbola borbe protiv despotizma.

 

Glasnogovornik
Vrhovnog suda Republike Hrvatske
sudac Željko Pajalić


5.10.2017.

Opća sjednica Vrhovnog suda Republike Hrvatske održana 4. listopada 2017.

Opća sjednica Vrhovnog suda Republike Hrvatske održana je 4. listopada 2017. na kojoj je jednoglasno podržan prijedlog izmjene Godišnjeg rasporeda poslova za 2017.

Izmjena Godišnjeg rasporeda poslova stupa na snagu 15.listopada 2017.

Tim aktom sudske uprave kojeg donosi Predsjednik suda za zamjenika predsjednika suda određen je sudac dr.sc. Marin Mrčela, predsjednica Kaznenog odjela je sutkinja Ana Garačić, a predsjednik Građanskog odjela je sudac Damir Kontrec.

Osnovan je Odjel za praćenje i proučavanje sudske prakse sudova pri Vijeću Europe i Europske unije kojem je na čelu sudac dr.sc. Marin Mrčela.

Također osnovan je Centar sudske prakse kojim rukovodi sutkinja Ana Garačić.

Za glasnogovornika suda određen je sudac Željko Pajalić (zeljko.pajalic@vsrh.hr)


Glasnogovornica
Vrhovnog suda Republike Hrvatske
Sanja Katušić-Jergović


2.10.2017.

S obzirom na zanimanje javnosti nakon objave odluke Vrhovnog suda Republike Hrvatske u predmetu I Kž-Us 102/2017 ...

S obzirom na zanimanje javnosti nakon objave odluke Vrhovnog suda Republike Hrvatske u predmetu I Kž-Us 102/2017. (tzv. "slučaj INA – MOL protiv Ive Sanadera i Zsolta Hernadija") navodimo i ovo.

Prvostupanjskim rješenjem Županijski je sud u Zagrebu prekinuo postupak nakon što je Sudu Europske unije postavio tzv. prethodno pitanje o tumačenju prava Unije. Pitanja je bilo više, a riječ je prihvatljivosti tumačenja nadležnih tijela Republike Mađarske o nepostupanju po Europskom uhidbenom nalogu koji je izdao Županijski sud u Zagrebu u odnosu na traženu osobu Zsolta Hernadija.

Prema Zakonu o kaznenom postupku, postupak se može prekinuti ako primjena kaznenog zakona zavisi od prethodnog rješenja pravnog pitanja (tzv. prethodno pitanje, članak 18. ZKP/08.).

Pitanja koja je postavio prvostupanjski sud odnose se izvršavanje izdanog Europskog uhidbenog naloga. O odgovorima na ta pitanja ovisi hoće li se kazneni postupak voditi u prisutnosti optuženog Zsolta Hernadija ili u njegovoj odsutnosti (tzv. suđenje in absenta). No, pitanje suđenja u prisutnosti ili u odsutnosti optuženika nije pravno pitanje o kojem ovisi primjena kaznenog zakona nego pitanje o tome kako će postupak biti vođen (u prisutnosti ili u odsutnosti optuženika). Dakle, postavljenja pitanja ne odnose se na primjenu kaznenog zakona nego na primjenu odredbi vezanih uz europski uhidbeni nalog, a potom možebitno i na primjenu odredbi Zakona o kaznenom postupku.

Zato su žalbe obje stranke prihvaćene, a navedeno rješenje Županijskog suda u Zagrebu je ukinuto.

 

Glasnogovornica
Vrhovnog suda Republike Hrvatske
Sanja Katušić-Jergović


2.10.2017.

Rješenje Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj I Kž-Us 102/2017-4 od 19. rujna 2017.

S obzirom na interes javnosti iskazan za kazneni predmet Županijskog suda u Zagrebu protiv opt. Ive Sanadera i opt. Zsolta Tamasa Hernadija zbog kaznenog djela iz čl. 337. st. 1. i 4. Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 110/97., 27/98., 50/00. 129/00., 51/01., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07. i 152/08.– dalje u tekstu: KZ/97) i dr. pod brojem K-Us-29/15, a koji je dostavljen na odlučivanje Vrhovnom sudu Republike Hrvatske po žalbama USKOK-a i braniteljice opt. Zsolta Tamasa Hernadija, podnesenima protiv rješenja o prekidu kaznenog postupka Županijskog suda u Zagrebu od od 30. svibnja 2017. broj K-Us-29/15, Vrhovni sud Republike Hrvatske u navedenom predmetu objavljuje odluku pod brojem I Kž-Us-102/17 donesenu dana 19. rujna 2017., a koja se može pogledati na poveznici:

- I Kž-Us 102/2017-4

Glasnogovornica
Vrhovnog suda Republike Hrvatske
Sanja Katušić-Jergović


4.9.2017.

Predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Đuro Sessa, o stanju u sudstvu

Predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Đuro Sessa, razgovarao je s novinarkom Biljanom Bašić o stanju u sudstvu, radu Vrhovnog suda RH, najavljenim promjenama zakona i drugim aktualnim pitanjima. Tekst je objavljen u Zagrebačkom listu 1. rujna 2017.

- Intervju

Ovaj projekt podržan je sredstvima Europske unije