Novosti

Priopćenja

26.6.2019.

Europski sud presudio: Poljska novim zakonom u kojem je snižena dobna granica za odlazak u mirovinu sudaca Vrhovnog suda – povrijedila pravo Unije

U svojoj odluci od 24. lipnja 2019., Europski sud presudio je da mjera snižavanja dobne granice za odlazak u mirovinu sudaca Vrhovnog suda koji se već nalaze u aktivnoj službi na tom sudu, propisana novim poljskim Zakonom o Vrhovnom sudu od 3. travnja 2018., kao i odredbe tog Zakona kojim se Predsjedniku Republike Poljske daje diskreciona odluka produljiti mandat tim sucima, nisu opravdani legitimnim ciljem i ugrožavaju načelo nesmjenjivosti sudaca koje je svojstveno njihovoj neovisnosti.

Novim poljskim zakonom o Vrhovnom sudu, dobna granica za odlazak u mirovinu sudaca Vrhovnog suda snižena je na 65 godina, i primjenjivala se počevši od trenutka stupanja na snagu Zakona. Bilo je problematično, što se ta odredba primjenjivala i na suce tog Suda imenovane do njegovog stupanja na snagu. Osim toga, Zakonom je bilo propisano, da je produljenje sudačke službe sudaca Vrhovnog suda nakon navršenih 65 godina moguće, ali je ono uvjetovano podnošenjem izjave suca da želi nastaviti s obnašanjem svoje dužnosti, podnošenjem potvrde o zdravstvenom stanju, ali i najspornije, davanjem odobrenja predsjednika Republike Poljske. Pri donošenju odluke predsjednik nije obvezan niti jednim kriterijem, niti njegova odluka podliježe sudskom nadzoru.

Europski sud, u svojoj presudi je zaključuje da ta ovlast može dovesti do nastanka opravdanih sumnji, osobito kod građana, u pogledu neovisnosti dotičnih sudaca od vanjskih čimbenika i njihove neutralnosti u odnosu na interese koji se pred njima mogu suprotstavljati.

Za kraj treba napomenuti kako je prije donošenja navedenog Zakona VSRH 2. siječnja 2018. objavio dramatično otvoreno pismo bivše Predsjednice Vrhovnog suda Poljske prof.dr. Margolzata Gersdorf, građanima Poljske glede postupanja zakonodavne i izvršne vlasti koje je nazvala "zakonskim bezakonjem", koristeći se sintagmom njemačkog profesora prava i političara Gustava Radbrucha.

Tekst odluke i priopćenja možete pregledati na: http://www.curia.europa.eu/

-

Glasnogovornik
Vrhovnog suda Republike Hrvatske
sudac Željko Pajalić
14.2.2019.

Nekoliko činjenica o SupraNova sustavu i Portalu sudske prakse

Dana 7. veljače 2019. objavili smo priopćenje o olakšanom pretraživanju Portala sudske prakse. Tom prilikom smo naglasili da su sudske odluke javno dobro, zbog čega je pretraživanje Portala besplatno. Istaknuli smo da je široka mogućnost pretraživanja sudske prakse pretpostavka pozicioniranju Vrhovnog suda RH kao najvišeg suda u državi koji osigurava jedinstvenu primjenu prava i ravnopravnost svih u njegovoj primjeni. Naglasili smo da je to posebno važno u svjetlu predstojećih i najavljenih izmjena procesnih zakona (prvenstveno novog uređenja revizije i uvođenja oglednog spora u Zakon o parničnom postupku), kao i uvođenja Visokog kaznenog suda koji redefinira uloga VSRH u toj grani suđenja.

Sada je prilika izvijestiti javnost o osnovnim podatcima o Portalu, a da se radi o važnom sustavu koji omogućuje pronalaženje relevantne sudske prakse, govori podatak da je prošle 2018. godine zabilježeno 1,915.271 pretraživanja.

SupraNova – Portal sudske prakse – je informacijski sustav koji je nastao u sklopu projekta PHARE 2006 "Usklađivanje i objavljivanje sudske prakse" i omogućuje uvid u sudsku praksu Vrhovnog suda Republike Hrvatske te ostalih sudova u Republici Hrvatskoj.

Vrhovni sud Republike Hrvatske objavljuje sve svoje odluke od 1990. pa do danas, dok drugi sudovi objavljuju samo najznačajnije sudske odluke. Trenutno je na Portalu objavljeno, odnosno javno dostupno 203.916 odluka. Uz posebno važne i zanimljive odluke objavljuju se pravna stajališta (tzv. sentence). Svaka odluka u bazi ima cjeloviti tekst, koji se od originalnog razlikuje u dijelu kojim se štiti privatnost stranaka u postupku. Tekstovi odluka objavljuju su u dva oblika: TXT (običan tekst) i PDF.

Uz tekst odluke, navedeni su i osnovni metapodaci (na primjer: naziv suda, sudski odjel, datum odluke, vrsta odluke, ECLI broj itd.) koji su dostupni široj općoj i pravnoj javnosti. Pretraživanje sudskih odluka na Portalu sudske prakse moguće je po riječima iz teksta odluke i/ili po metapodacima (na primjer po: nazivu suda, sudskim odjelima, datumu odluke, vrsti odluke, ECLI broju itd.). Oodluke donesene nakon 1. siječnja 2004. moguće je, uz sve navedeno, pretraživati još i po indeksnim podacima. Indeksni podaci obuhvaćaju pojmove iz Stvarnog kazala i propise iz Zakonskog kazala. Sustav omogućuje i uvid u sudsku praksu objavljenu u tiskanim izdanjima Vrhovnog suda Republike Hrvatske pod nazivom "Izbor odluka".

Na početnoj stranici Portala sudske prakse nalaze se detaljne upute o pretraživanju.

- Portal sudske prakse

Glasnogovornik
Vrhovnog suda Republike Hrvatske
sudac Željko Pajalić


Ovaj projekt podržan je sredstvima Europske unije