Novosti

Priopćenja

23.9.2020.

Vrhovni sud potvrdio osudu za počinjenje kaznenih djela zločinačkog udruženje i neovlaštene proizvodnje i prometa drogama u sastavu zločinačkog udruženja

Vrhovni je sud donio presudu kojom je odbio žalbu optuženika te potvrdio prvostupanjsku presudu Županijskog suda u Zagrebu. Time je postala pravomoćna presuda kojom je optuženik proglašen krivim za počinjenje kaznenog djela zločinačkog udruženja i kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama u sastavu zločinačkog udruženja. Optuženik je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora 4 (četiri) godine i 10 (deset) mjeseci. Izrečena mu je i sporedna novčana kazna 400 dnevnih iznosa (80.000,00 kuna) koju je dužan platiti u roku 4 mjeseca. U kaznu je uračunato vrijeme provedeno u istražnom zatvoru u kojem se nalazi optuženik.

Optuženik je osuđen jer se povezao u zajedničko djelovanje s drugih pet osoba radi nabave, prijevoza i preprodaje većih količina droge marihuane s područja Crne Gore na područje Republike Hrvatske i SR Njemačke. Osigurao je dopremu droge iz Crne Gore. Za tu su svrhu korišteni prerađeni kamioni s tajnim pretincima osmišljenim za krijumčarenje droge. Pronalazio je skladišta u Republici Hrvatskoj za skladištenje droga kao i osobe koje će istovariti i skladištiti te dalje drogu slati dalje. Osigurao je prijevoz i otpremu droge iz Republike Hrvatske u SR Njemačku. Na taj je način osigurao da se 102 kilograma marihuane dopremi i istovari u Republici Hrvatskoj, a potom utovari i šalje dalje. U SR Njemačkoj je policija presrela vozilo s drogom. Jednako je u Republiku Hrvatsku dopremio 426 kilograma marihuane. Droga je istovarena i uskladištena. Dio je droge (219 kilograma) teretnim vozilom premješteno u napušteno skladište gdje je započelo skrivanje. Pronađena je droga na obje lokacije skladištenja. Prodajom droge ostvarena je materijalna korist od najmanje 5 milijuna kuna, a daljnja je preprodaja spriječena intervencijom policije.

Vrhovni sud Republike Hrvatske smatra da jedinstvena kazna i sporedna novčana kazna na koju je optuženik osuđen nije ni prestroga niti preblaga nego pravilno odmjerena s obzirom na utvrđene olakotne i otegotne okolnosti. Optuženik je priznao počinjenje djela, iskazao kajanje i žaljenje. Otac je dvoje maloljetne djece. Riječ je o teškim kaznenim djelima kojima je motiv koristoljublje, s izrazito naglašenom društvenom opasnosti i velikom kriminalnom količinom. Premda je optuženik nezaposlen i bez primanja, sporedna novčana kazna je primjerena svim okolnostima konkretnog slučaja i svrsi kažnjavanja. Pravilno je prvostupanjski sud odredio rok 4 mjeseca za plaćanje novčane kazne. Taj rok je unutar zakonskom propisanog najduljeg roka od 6 mjeseci za plaćanje novčane kazne. Zakon predviđa mogućnost produljenja roka, odnosno obročne otplate novčane kazne. O tome se odlučuje na zahtjev osuđenika i uz ispunjenje zakonskih uvjeta.

Riječ je o kazni koja će ispuniti svrhu kažnjavanja u odnosu na optuženika. Istodobno će kazna u dovoljnoj mjeri utjecati na optuženika da više ne čini kaznena djela te će se postići i svrha generalne prevencije.

Detaljnije na poveznici:

- VSRH I Kž-Us 73/2020

Glasnogovornik
Vrhovnog suda Republike Hrvatske
sudac Željko Pajalić23.9.2020.

Vrhovni sud potvrdio osudu za pokušaj kaznenog djelo spolne zlouporabe djeteta mlađeg od 15 godina

Vrhovni je sud donio presudu kojom je odbio žalbe stranaka i potvrdio prvostupanjsku presudu Županijskog suda u Šibeniku. Time je postala pravomoćna presuda kojom je optuženik proglašen krivim za pokušaj kaznenog djela spolne zlouporabe djeteta mlađeg od 15 godina. Optuženik je osuđen na kaznu zatvora 3 (tri) godine. U kaznu je uračunato vrijeme provedeno u istražnom zatvoru u kojem se optuženik i dalje nalazi.

Optuženik je osuđen zbog pokušaja da izvrši sa spolnim odnošajem izjednačenu spolnu radnju s djevojčicom u dobi od 11 godina. Ugledao je nepoznatu djevojčicu da sama ulazi u stambenu zgradu i krenuo za njom. Sustigao je na stepeništu i zaustavio se u polumraku, par stepenica iznad djevojčice. Uhvatio je djevojčicu i stavio joj svoje spolovilo u ruku. Povlačio je njenu glavu prema svom spolovilu. Dijete je počelo vrištati pa je optuženik odustao i pobjegao iz zgrade.

Vrhovni sud Republike Hrvatske smatra da je izrečena kazna zatvora primjerena svim okolnostima slučaja te težini i opasnosti počinjenog kaznenog djela. Optuženik je specijalni povratnik u činjenju seksualnih delikata, uključujući i na štetu djece. Presudama njemačkih sudova, osim kazni, u dva navrata mu je izricana sigurnosna mjera zabrane rada ili djelatnosti s maloljetnicima. Psihijatrijskim je vještačenjem dijagnosticiran poremećaj ličnosti narcističko-disocijalnog tipa uz pedofilske sklonosti. Prijašnje osude pa i na zatvorske kazne, nisu odvratile optuženika od ponavljanja kaznenog djela. Činjenica da je kazneno djelo ostalo u pokušaju ipak ima značaj olakotne okolnosti. Jednako treba cijeniti i optuženikovo priznanje kaznenog djela što je olakšalo utvrđivanje relevantnih činjenica i skratilo trajanje postupka.

Optuženikovo sveobuhvatno priznanje kaznenog djela očito pokazuje da je kritičan prema vlastitim postupcima i da prihvaća svoju odgovornost, kako u moralnom tako i u kaznenopravnom smislu. Kazneno djelo nije dovršeno, čime je izostala štetna posljedica koju zakon propisuje.

Ovako odmjerena kazna prikladna je težini počinjenog kaznenog djela i ličnosti optuženika. Takvom će se kaznom u dostatnoj mjeri izraziti odgovarajući prijekor društva prema takvim odioznim kaznenim djelima na štetu djece te utjecati na optuženika da shvati krajnju neprihvatljivost vlastitog ponašanja. Ujedno će se upozoriti drugi građani da se klone sličnih postupaka.

Detaljnije na poveznici:

- VSRH Kžzd-11/2020

Glasnogovornik
Vrhovnog suda Republike Hrvatske
sudac Željko Pajalić16.9.2020.

Vrhovni sud Republike Hrvatske preinačio kaznu optuženom za jedanaest kaznenih djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta

Vrhovni je sud Republike Hrvatske donio presudu kojom je prihvatio žalbu optuženika i preinačio prvostupanjsku presudu Županijskog suda u Bjelovaru u odluci o kazni. Optuženik je proglašen krivim za 11 kaznenih djela (četiri teška kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanje djeteta, jedno kazneno djelo spolne zlouporabe djeteta mlađeg od petnaest godina i šest kaznenih djela iskorištavanje djece za pornografiju). Prvostupanjsku jedinstvenu kaznu zatvora 6 (šest) godina Vrhovni je sud preinačio i optuženika osudio na jedinstvenu kaznu zatvora 5 (pet) godina. U kaznu je uračunato vrijeme provedeno u istražnom zatvoru u kojem se optuženik i dalje nalazi. Uz kaznu je optuženiku izrečena sigurnosna mjera doživotne zabrane obavljanja djelatnosti u kojima dolazi u redoviti kontakt s djecom. Optuženik je profesor kineziologije i bio je zaposlen u školama.

Optuženik je osuđen jer je neovlašteno snimio više fotografija svoje kćeri, 8-godišnje djevojčice, s vidljivim obnaženim intimnim dijelovima tijela djeteta. Fotografije je pohranio na svoj mobilni uređaj. Kćer je dodirivao po spolnom organu. U tri je navrata njene slike poslao drugoj osobi. Na mobilni je uređaj pohranio audio-video zapise s dječjom pornografijom. U dva je navrata drugoj osobi poslao audio-videozapise s dječjom pornografijom.

Vrhovni sud Republike Hrvatske smatra da prvostupanjski sud nije primjereno cijenio okolnosti o kojima ovisi vrsta i mjera kazne. Pravilno je cijenjena izražena upornost optuženika i povećana kriminalna volja, ali niz olakotnih okolnosti nisu dovoljno uzete u obzir. Optuženik je neosuđivan, priznao je djela, iskazao je samokritičnost i iskreno žaljenje.

Prema karakteru kaznenih djela, pretežito je riječ o kaznenim djelima kojima se izravno ne napada na spolni integritet djece (osim djela kada je kćer dodirivao po spolnom organu), nego je riječ o kaznenim djelima pornografije. Kod optuženika je utvrđena dijagnoza pedofilije, odnosno seksualnog poremećaja koji se definira kao seksualna sklonost djeci obično predpubertetske ili rane pubertetske dobi. Pravilno je prvostupanjski sud odmjerio pojedinačne kazne zatvora za svako djelo za koje je optuženik osuđen, ali jedinstvenu je kaznu zatvora trebalo preinačiti. Po ocjeni Vrhovnog suda jedinstvena kazna zatvora pet godina primjerena je težini i pogibeljnosti djela i osobnosti optuženika te prikladna da se s njom ostvari zakonom propisana svrha kažnjavanja. Takva će kazna utjecati na optuženika da ne dolazi ponovno u sukob sa zakonom.

Preinačena kazna uključuje i jasnu društvenu osudu zbog počinjenih kaznenih djela i treba utjecati na sve ostale da ne čine kaznena djela kao i na svijest građana o pogibeljnosti kaznenih djela i pravednosti kažnjavanja njihovih počinitelja.

Detaljnije na poveznici:

- VSRH Kžzd-21/2020

Glasnogovornik
Vrhovnog suda Republike Hrvatske
sudac Željko Pajalić2.9.2020.

Vrhovni sud ukinuo oslobađajuću presudu za zlouporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju

Vrhovni je sud u povodu žalbe državnog odvjetnika ukinuo prvostupanjsku presudu Županijskog suda u Splitu kojom je optuženik oslobođen optužbe da bi počinio kazneno djelo zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju.

Optuženik se tereti da je kao vlasnik i odgovorna osoba trgovačkog društva sa računa trgovačkog društva prebacio na svoje osobne račune 19.230.000,00 kuna. Prema optužnici u poslovnim knjigama trgovačkog društva je naveo da je riječ o osobnim pozajmicama, ali nije zaključio ugovor o pozajmicama niti ugovorio bilo kakva sredstva osiguranja. Vratio je samo 775.443,43 kune, a 18.454.556,57 nije vratio. Tereti se da je takvim postupanjem povrijedio dužnost zaštite imovinskih interesa trgovačkog društva čije je interese bio dužan čuvati.

Prvostupanjska je presuda ukinuta jer za sada ne stoje zaključci prvostupanjskog suda da nije dokazano da bi optuženik novac utrošio za svoje osobne potrebe, nego u drugo povezano trgovačko društvo. Ne stoje ni zaključci da bi prebacivanje novca trgovačkog društva na svoje osobne račune moglo predstavljati tek financijski ili porezni prekršaj. Vrhovni sud Republike Hrvatske smatra da je optuženik kao jedini osnivač i odgovorna osoba trgovačkog društva i drugih povezanih trgovačkih društava bio dužan, na temelju zakona i pravnog posla, brinuti se o imovinskim interesima svake od tih pravnih osoba posebno. Svako trgovačko društvo ima svoju odvojenu pravnu osobnost koja je nevezana uz fizičku osobu koja je odgovorna osoba unutar tog trgovačkog društva, a odgovorna osoba ima dužnost zaštite imovinskih interesa svakog trgovačkog društva posebno. Ovo bez obzira na to što je optuženik jedini osnivač i odgovorna osoba svih trgovačkih društava.

U ponovljenom će postupku prvostupanjski sud donijeti novu na zakonu utemeljenu odluku. Otklonit će uočene nedostatke te izvesti sve već izvedene, a po potrebi i druge dokaze. Nakon toga će donijeti novu odluku koju će pravilno i potpuno obrazložiti.

Detaljnije na poveznici:

- VSRH I Kž 315-2020

Glasnogovornik
Vrhovnog suda Republike Hrvatske
sudac Željko Pajalić27.8.2020.

Vrhovni sud potvrdio osudu za teško kazneno djelo spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta mlađeg od 15 godina i kazneno djelo upoznavanja djece s pornografijom

Vrhovni je sud donio presudu kojom je odbio žalbe stranaka i potvrdio prvostupanjsku presudu Županijskog suda u Rijeci. Time je postala pravomoćna presuda kojom je optuženik proglašen krivim za teško kazneno djelo spolnog zlostavljanja i iskorištavanje djeteta mlađeg od 15 godina i kazneno djelo upoznavanja djece sa pornografijom. Optuženik je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora 7 (sedam) godina. U kaznu je uračunato vrijeme provedeno u istražnom zatvoru u kojem se optuženik i dalje nalazi.

Optuženik je osuđen zbog spolnog odnošaja i sa spolnim odnošajem izjednačene spolne radnje s djevojčicom u dobi od 13 godina i posebno ranjivom. Kao izvanbračni suprug bake živio je u istom kućanstvu sa djevojčicom. U najmanje sedam navrata je s djevočicom imao vaginalne snošaje, svjestan da je dijete usporenog psihičkog razvoja i lake duševne zaostalosti. U najmanje tri navrata je djevojčici na televiziji reproducirao filmove spolno-eksplicitnog sadržaja koje su zajedno gledali.

Vrhovni sud Republike Hrvatske smatra da je prvostupanjski sud pravilno olakotnim cijenio optuženiku dosadašnju neosuđivanost. Otegotnim je cijenjen visoki stupanj kriminalne volje izražen duljinom razdoblja u kojem su ostvarene radnje kaznenih djela. To se odrazilo i na traumatizaciju posebno ranjive odnosno pojačano osjetljive djevojčice. Traumatizacija predstavlja dodatni teret na njenu postojeću krhku strukturu koja je u razvoju i radi čega će trebati ubuduće stručnu pomoć.

Ovako odmjerena jedinstvena kazna podobna je za ostvarenje svrhe kažnjavanja pa tako i za postizanje društvene osude optuženog zbog počinjenih kaznenih djela kao i za jačanje povjerenja građana u pravni poredak utemeljen na vladavini prava. Tom kaznom će se utjecati na optuženog i sve druge da ubuduće ne čine kaznena djela kroz jačanje svijesti o pogibeljnosti činjenja kaznenih djela i o pravednosti kažnjavanja. Ujedno ovakva kazna će omogućiti optuženom ponovno uključivanje u društvo.

Detaljnije na poveznici:

- VSRH Kžzd 13/2020

Glasnogovornik
Vrhovnog suda Republike Hrvatske
sudac Željko Pajalić25.8.2020.

Vrhovni sud potvrdio osudu za kazneno djelo zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju

Vrhovni je sud donio presudu kojom je odbio žalbe stranaka i potvrdio prvostupanjsku presudu Županijskog suda u Varaždinu. Time je postala pravomoćna presuda kojom je optuženik proglašen krivim za kazneno djelo zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju. Optuženik je osuđen na kaznu zatvora 3 (tri) godine. Naloženo mu je nadoknaditi štetu oštećenom trgovačkom društvu isplatom 2.165.000,00 kuna.

Optuženik je osuđen zbog postupanja u gospodarskom poslovanju. Iskoristio je svoj položaj radi stjecanja znatnije imovinske koristi za sebe na štetu oštećenog trgovačkog društva. Kao direktor trgovačkog društva i jedini ovlašten za raspolaganje sredstvima tog trgovačkog društva uzimao je pozajmice od društva. Prikrivao je uzete pozajmice i o tome nije obavijestio članove nadzornog odbora, a to je bio dužan po zakonu. S računa društva je na svoj tekući račun uplaćivao različite iznose u namjeri da novac ne vrati društvu. Na taj je način društvo oštećeno za 2.165.000,00 kuna.

Vrhovni sud Republike Hrvatske smatra da izrečena kazna odgovara stupnju krivnje i pogibeljnosti djela i podobna je za ostvarenje svrhe kažnjavanja. Optuženik prije nije osuđivan, a načelno je u cijelosti priznao imovinskopravni zahtjev. Otegotnim je cijenjeno što je kaznenim djelom pribavljena visoka protupravna imovinska korist uz koristoljubiv motiv za počinjenje djela.

Ovakvo izrečenom kaznom izrazit će se društvena osuda zbog počinjenog kaznenog djela, jačati povjerenje građana u pravni sustav kao i utjecati na druge osvješćivanjem pogibeljnosti i posljedica činjenja kaznenih djela. Ujedno će se utjecati na optuženika da ubuduće ne čini kaznena djela i da nakon izvršenja pravedne kazne ima mogućnost ponovnog uključivanja u društvo.

Detaljnije na poveznici:

- VSRH I Kž 116/2020

Glasnogovornik
Vrhovnog suda Republike Hrvatske
sudac Željko Pajalić25.8.2020.

Vrhovni sud potvrdio osudu za teško kazneno djelo spolnog zlostavljanja i iskorištavanje djeteta

Vrhovni je sud donio presudu kojom je odbio žalbe stranaka i potvrdio prvostupanjsku presudu Županijskog suda u Osijeku. Time je postala pravomoćna presuda kojom je optuženik proglašen krivim za teško kazneno djelo spolnog zlostavljanja i iskorištavanje djeteta. Prvostupanjskom je presudom ujedno opozvana uvjetna osuda iz 2015. kojom je optuženik proglašen krivim zbog kaznenog djela krađe i osuđen na kaznu zatvora 7 (sedam) mjeseci uz rok provjeravanja 3 (tri) godine. Optuženik je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora 8 (osam) godina i 4 (četiri) mjeseca. U kaznu je uračunato vrijeme provedeno u istražnom zatvoru u kojem se optuženik i dalje nalazi.

Optuženik je osuđen zbog spolnog odnošaja s djevojčicom u dobi od 9 godina i posebno ranjivom. Kao njezin tetak je tri puta s njom imao vaginalne snošaje, svjestan da je djevojčica dijete s mentalnim poteškoćama i nedovoljno psihički razvijena.

Vrhovni sud Republike Hrvatske smatra da utvrđena kazna zatvora u trajanju osam godina, kao i izrečena jedinstvena kazna zatvora u trajanju osam godina i četiri mjeseca, u svemu odgovara težini počinjenog kaznenog djela, okolnostima počinjenja djela te ličnosti samog optuženika. Pravilno je prvostupanjski sud olakotnim i u dostatnoj mjeri cijenio činjenicu da je optuženik otac sedmero djece. Otegotnim je cijenjeno da je optuženik višekratno kazneno i prekršajno osuđivan. Kazneno je djelo počinio kao tetak žrtve o kojoj se povremeno skrbio. Djelo je počinjeno za vrijeme trajanja roka provjeravanja pa je opoziv uvjetne osude po zakonu obvezan, zbog visine utvrđene kazne zatvora osam godina.

Ovako odmjerena jedinstvena kazna, koja obuhvaća i kaznu iz opozvane uvjetne osude, nužna je i pravedna da bi se njome iskazao odgovarajući prijekor društva prema počiniteljima takvih odioznih kaznenih djela na štetu djece. Istovremeno će se tom kaznom u potrebnoj mjeri utjecati na optuženika da shvati krajnju neprihvatljivost vlastitog postupka i upozoriti druge građane da se klone sličnih ponašanja.

Detaljnije na poveznici:

- VSRH Kžzd 37/2019

Glasnogovornik
Vrhovnog suda Republike Hrvatske
sudac Željko Pajalić12.12.2019.

Vrhovni sud Republike Hrvatske dopustio ogledni postupak

Svojim rješenjem Gos-1/2019 od 11. prosinca 2019. vijeće Vrhovnog suda Republike Hrvatske dopustilo je prijedlog Općinskog suda u Pazinu za rješavanje pitanja važnog za jedinstvenu primjenu prava.

Pravno pitanje koje glasi: "Je li sporazum o konverziji sklopljen na osnovi Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o potrošačkim kreditima ("Narodne novine", broj 102/15) nepostojeći ili ništetan u slučaju kada su ništetne odredbe osnovnog ugovora o kreditu o promjenjivoj kamatnoj stopi i valutnoj klauzuli" Vrhovni sud Republike Hrvatske ocijenio je važnim jer postoji veći broj sličnih postupaka koji su pokrenuti ili se njihovo pokretanje očekuje u kraćem razdoblju pred prvostupanjskim sudovima.

Nakon donošenja rješenja, Vrhovni sud Republike Hrvatske odmah je objavio svoje rješenje na e-oglasnoj ploči sudova. Prvostupanjski sudovi u svojim postupcima mogu odrediti njihove prekide, a stranke i umješači mogu u roku od 45 dana podnijeti svoja očitovanja o rješenju navedenog pitanja.

Vrhovni sud Republike Hrvatske dužan je odluku o pitanju donijeti u roku od 90 dana, nakon čega su svi sudovi, u nastavljenim postupcima, vezani tim pravnim shvaćanjem.

Na taj način, tzv. preskakajućom revizijom, koja postoji i u drugim državama Europe, Vrhovni sud Republike Hrvatske donosi pravno shvaćanje unaprijed, te omogućuje prvostupanjskim sudovima da brže i lakše donesu svoje odluke. Time će se povećati pravna sigurnost, jer neće biti moguće da sudovi donesu različite odluke o postavljenom pravnom pitanju, strankama će se omogućiti pravo na suđenje u razumnom roku, uz manje troškove postupka, i u krajnjoj liniji, smanjiti opterećenost Vrhovnog suda Republike Hrvatske istovrsnim predmetima, zbog toga što više neće biti potrebe za ujednačavanjem različite sudske prakse sudova nižeg stupnja.

Detaljnije na poveznici:

- VSRH Gos-1/2019

Glasnogovornik
Vrhovnog suda Republike Hrvatske
sudac Željko PajalićOvaj projekt podržan je sredstvima Europske unije