Novosti

Priopćenja

5.11.2019.

Presuda Suda Europske unije – poljska pravila o umirovljenju sudaca i tužitelja su suprotna EU pravu

Presuda Suda Europske unije – poljska pravila o umirovljenju sudaca i tužitelja su suprotna EU pravu

Sud Europske unije je u povodu tužbe Europske Komisije protiv Republike Poljske donio presudu C-192/18. u kojoj je presudio da je Republika Poljska povrijedila svoje obveze koje proizlaze iz prava EU-a time što je uvela različite dobne granice za odlazak u mirovinu žena i muškaraca koji obnašaju dužnost sudaca ili državnih odvjetnika te time što je ovlastila ministra pravosuđa da odluči o produljenju obnašanja sudačke dužnosti sucima nakon što dosegnu novu sniženu dobnu granicu za odlazak u mirovinu.

Više na poveznici presuda C-192/18.

-

Pomoćnica glasnogovornika
Vrhovnog suda Republike Hrvatske
Buga Mrzljak Stenzel4.11.2019.

Predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske donio Upute za objavu informacija o javnim suđenjima

Predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske donio Upute za objavu informacija o javnim suđenjima

Upute za objavu informacija o suđenjima u tijeku u kojima javnost nije isključena donesena je s obzirom na pitanja i nedoumice vezane u objavu osobnih podataka osoba koje sudjeluju u sudskim postupcima, uključujući ime i prezime optuženika. Uputa se temelji na ustavnim postavkama, europskom pravu, zakonskim rješenjima i međunarodnoj praksi. Uputa glasi:

1. Na mrežnim stranicama suda treba objavljivati podatke o javnim suđenjima, odnosno raspravama u kojima javnost nije isključena.

2. Podaci o raspravama trebaju uključivati:

a. Ime i prezime stranaka, uključujući i ime i prezime optuženika,

b. Mjesto (naziv suda), dan i vrijeme održavanja javnog suđenja,

c. Predmet spora, a u kaznenom postupku zakonski naziv kaznenog djela uz oznaku zakonskog članka te po potrebi kratak opis događaja.

3. Objavljene podatke na mrežnim stranicama suda treba čuvati onoliko dugo koliko je to potrebno radi ispunjenja svrhe objave, ali ne duže od 15 dana.

Detaljnije na poveznici:

- VSRH Su-IV-397/2019

Pomoćnica glasnogovornika
Vrhovnog suda Republike Hrvatske
Buga Mrzljak Stenzel31.10.2019.

Vrhovni je sud donio rješenje kojim je odbačena kao nedopuštena žalba osuđenog Z. M. na presudu Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj Kž-eu-5/2019-5 od 19. lipnja 2019. O toj presudi Vrhovni je sud obavijestio 17. srpnja 2019. i ona se nalazi na poveznici:VSRH_Kz-eu-5-2019-5-an.pdf.

Na tu je presudu žalbu podnio osuđenik putem braniteljice. No, žalba nije dopuštena jer je ovdje riječ o postupku priznanja i izvršenja strane kaznene presude sukladno odredbama posebnog zakona (Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije; „Narodne novine“ broj 91/10., 81/13., 124/13., 26/15., 102/17. i 68/18.; dalje: ZPSKS-EU). Taj postupak nije klasični postupak koji se vodi po Zakonu o kaznenom postupku. U tom se postupku ne utvrđuje kaznena odgovornost odnosno krivnja osobe koja je osumnjičena za neko kazneno djelo i potom izriče odgovarajuća kaznena sankcija, nego je riječ o sasvim drugoj vrsti postupka, odnosno sudskom postupku sui generis kojem cilj ponajprije omogućavanje provedbe kaznenog progona ili izvršenja strane kaznene presude. S obzirom na to da je riječ o tako posebnoj vrsti postupka, žalba ovdje nije dopuštena.

ZPSKS-EU, a niti jedan drugi zakon, ne dopušta žalbu protiv odluke višeg suda kojom je odlučeno o žalbi osuđenika ili državnog odvjetnika i kojom je potvrđena prvostupanjska presuda u postupku priznanja izvršenja strane kaznene presude.

Prema tome, ostaje na snazi presuda Vrhovnoga suda Republike Hrvatske kojom je u cijelosti potvrđena presuda Županijskog suda u Velikoj Gorici, a kojom je osuđeniku kazne doživotnog zatvora izrečena na Višem pokrajinskom sudu u Münchenu usklađena te mu je izrečena kazna dugotrajnog zatvora 40 (četrdeset) godina.

Odluku možete pročitati na poveznici:

- VSRH_Kz-eu_13-2019-5-an

Glasnogovornik
Vrhovnog suda Republike Hrvatske
sudac Željko Pajalić29.10.2019.

Vrhovni sud Republike Hrvatske odbio žalbu zatvorenika D. V. kao neosnovanu

Vrhovni sud Republike Hrvatske je rješenjem od 22. listopada 2019. odbio žalbu zatvorenika D. V. protiv rješenja Županijskog suda u Varaždinu o odbijanju njegova prijedloga za uvjetni otpust s izdržavanja kazne. S obzirom na to zatvorenik nastavlja s izdržavanjem kazne zatvora.

Tekst odluke dostupan je na poveznici:

- VSRH I Kž-532/2019

Pomoćnica glasnogovornika
Vrhovnog suda Republike Hrvatske
Buga Mrzljak Stenzel
28.10.2019.

Vrhovni sud Republike Hrvatske je rješenjem od 25. listopada 2019. odbio žalbu optužene S.S. protiv rješenja Županijskog suda u Varaždinu o produljenju istražnog zatvora. Time je postalo pravomoćno rješenje prvostupanjskog suda kojim je optuženici, u tijeku postupka nakon podignute optužnice zbog kaznenog djela ubojstva iz članka 110. Kaznenog zakona, produljen istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela.

Odluku možete pročitati na poveznici:

- VSRH II Kž 382/2019-4

Pomoćnica glasnogovornika
Vrhovnog suda Republike Hrvatske
Buga Mrzljak Stenzel
25.10.2019.

Prvi ogledni postupak pred Vrhovnim sudom Republike Hrvatske

Vrhovni sud Republike Hrvatske zaprimio je 15. listopada 2019. prijedlog Općinskog suda u Pazinu za rješavanje pravnog pitanja važnog za jedinstvenu primjenu prava radi zauzimanja shvaćanja o tom pitanju. Dana 24. listopada 2019. Predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske zatražio je od predsjednika svih prvostupanjskih sudova da ga obavijeste jesu li, i u kojem broju, pred tim sudovima pokrenuti takvi sporovi.

Prijedlog je objavljen na mrežnoj stranici e-oglasna ploča sudova.

Na taj način, po prvi put od stupanja na snagu Novele Zakona o parničnom postupku, dakle od 1. rujna 2019., omogućeno je Vrhovnom sudu Republike Hrvatske da u okviru OGLEDNOG POSTUPKA, unaprijed, zauzme pravno shvaćanje o pitanju koje je od odlučnog značenja za veći broj tužbi koje su u većem broju predmeta podnesene prvostupanjskim sudovima ili se njihovo podnošenje očekuje.

Ogledni postupak je unesen u Zakon o parničnom postupku kako bi omogućio Vrhovnom sudu Republike Hrvatske ujednačavati sudsku praksu. Ujedno, postupci pred nižestupanjskim sudovima će se brže i lakše rješavati, čime će se osim veće pravne sigurnosti postići brže i jeftinije sudovanje.

-

Glasnogovornik
Vrhovnog suda Republike Hrvatske
sudac Željko Pajalić24.10.2019.

Vrhovni sud RH u trećem stupnju povećao kaznu za dva teška ubojstva i izrekao jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora 40 godina

Vrhovni sud Republike Hrvatske je presudom broj III Kž 6/2019. od 16. listopada 2019. odbio žalbu optuženika, a prihvatio žalbu državnog odvjetnika protiv drugostupanjske presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske kojom je optuženiku bila smanjena jedinstvena kazna dugotrajnog zatvora s 40 na 35 godina. Time je postala pravomoćna presuda kojom je optuženik proglašen krivim za dva teška ubojstva (majke i oca). Optuženik je sada za ta dva kaznena djela osuđen na jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora 40 (četrdeset) godina.

Kod izricanja ove kazne Vrhovni je sud Republike Hrvatske vodio računa o svim olakotnim i otegotnim okolnostima. Posebno je kao otegotnim cijenjena velika količinu zločinačke volje, bešćutnost i krajnja bezobzirnost. Otegotnim je cijenjeno i optuženikovo ponašanje nakon počinjenja djela.

Vrhovni sud Republike Hrvatske smatra da će jedinstvena kazna dugotrajnog zatvora 40 godina koja je u ovoj pravnoj situaciji maksimalna, ispuniti svrhu kažnjavanja.

Protiv ove presude nije dopuštena žalba.

Odluku možete pročitati na poveznici.

- VSRH III Kž-6/2019

Pomoćnica glasnogovornika
Vrhovnog suda Republike Hrvatske
Buga Mrzljak Stenzel
18.10.2019.

Vrhovni sud RH u trećem stupnju potvrdio kaznu dugotrajnog zatvora za teško kazneno djelo protiv spolne slobode i teško ubojstvo

Vrhovni sud Republike Hrvatske je presudom broj III Kž 3/2018. od 1. listopada 2019. odbio žalbu optuženika (45) protiv drugostupanjske presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske kojom je odbijena žalba protiv prvostupanjske presude Županijskog suda u Osijeku. Time je postala pravomoćna presuda kojom je optuženik proglašen krivim za teško kazneno djelo protiv spolne slobode i za teško ubojstvo žrtve (75). Optuženik je za ta dva kaznena djela osuđen na jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora 37 (trideset sedam) godina.

Kod izricanja ove kazne Vrhovni je sud Republike Hrvatske vodio računa u svim olakotnim i otegotnim okolnostima. Posebno je kao otegotnim cijenjena brutalnost i bezobzirnost kod počinjenja kaznenih djela. Kazna dugotrajnog zatvora na koju je Vrhovni sud Republike Hrvatske osudio optuženika primjerena je i osobnosti optuženika, generalnoj i specijalnoj prevenciji i njegovoj resocijalizaciji.

Protiv ove presude nije dopuštena žalba.

Odluku možete pročitati na poveznici.

- VSRH III Kž 3/2018

Glasnogovornik
Vrhovnog suda Republike Hrvatske
sudac Željko Pajalić


17.10.2019.

Vrhovni sud Republike Hrvatske od danas možete pratiti i na internetskoj društvenoj mreži Twitter

Vrhovni sud Republike Hrvatske od danas možete pratiti i na internetskoj društvenoj mreži Twitter putem korisničkog računa "RH Vrhovni sud" odnosno @RHVrhovnisud ili ​putem linka: https://twitter.com/RHVrhovnisud

Osim na mrežnoj stranici suda, obavijesti i priopćenja bit će dostupne i putem Twitter računa.

- twitter.com/RHVrhovnisud

Glasnogovornik
Vrhovnog suda Republike Hrvatske
sudac Željko Pajalić


15.10.2019.

Priopćenje u povodu Konferencije za novinare Predsjednice GLAS-a u Hrvatskom saboru

Na svojoj današnjoj konferenciji za novinare u Hrvatskom saboru predsjednica GLAS-a gospođa Anka Mrak-Taritaš navela je, da je njena stranka tražila da vidi koliko predmeta suci rješavaju, koliko se žalbi usvaja, za što su vladajući rekli da nije potrebno. Pri tome je naglasila kako se GLAS zauzima za neovisno pravosuđe čiji će rad biti transparentan jer neovisnost pravosuđa ne smije biti kulisa za neodgovornost, kaos, nered i nepravdu.

Želimo informirati javnost da Predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske od 2013. godine izvješćuje Hrvatski sabor o stanju sudbene vlasti, koja Izvješća, osim što su dostavljena i predstavljena Saboru Republike Hrvatske, se nalaze i na mrežnim stranicama Vrhovnog suda Republike Hrvatske, te je vrlo lako upoznati se sa rezultatima rada sudbene vlasti za svaku godinu, što je mogla učiniti i gospođa zastupnica.

Izvješće za 2018. Predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske dostavio je Hrvatskom saboru 25. travnja 2019., te je to izvješće predstavio Odboru za pravosuđe Hrvatskog sabora 26. rujna 2019.

Izvješće za prošlu godinu, kao i za sve godine od 2013. do ove godine, mogu se vidjeti na mrežnim stranicama Vrhovnog suda Republike Hrvatske pod izbornikom "Izvješća". (www. vsrh.hr).

Vrhovni sud Republike Hrvatske, izvješćuje o svim poboljšanjima SupraNove i Portala sudske prakse radi transparentnog uvida u sudske odluke.

Na kraju, ali ne i najmanje važno, na stranicama ovog Suda objavljeno je i izvješće CEPEJ Europske komisije Vijeća Europe za efikasnost i kvalitetu pravosuđa za 2018. iz kojeg se stanje u pravosuđu može usporediti sa zemljama Vijeća Europe.

-

Glasnogovornik
Vrhovnog suda Republike Hrvatske
sudac Željko Pajalić

Ovaj projekt podržan je sredstvima Europske unije