Novosti

Priopćenja

4.12.2019.

Vrhovni sud RH potvrdio kaznu zatvora 8 godina za prisilu prema službenoj osobi i protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak u RH, drugoj državi članici EU ili potpisnici Šengenskog sporazuma

Vrhovni sud donio je presudu kojom je djelomično usvojio žalbu optuženog N. M. na prvostupanjsku presudu Županijskog suda u Karlovcu i preinačio prvostupanjsku presudu u odluci o oduzimanju predmeta, a odbio žalbu u preostalom dijelu. Time je postala pravomoćna presuda kojom je optuženik proglašen krivim za dva kaznena djela; prisilu prema službenoj osobi i protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak u RH, drugoj državi članici EU ili potpisnici Šengenskog sporazuma. Optuženik je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora 8 (osam) godina.

Optuženik je osuđen zbog omogućavanja nedozvoljenog kretanja 30 ilegalnih migranata (među kojima je bilo i djece) koje je prevozio prema granici s Republikom Slovenijom. Migranti su prethodno mimo granične kontrole prešli državnu granicu BiH u Republiku Hrvatsku. Optuženik je migrante smjestio u teretni dio kombi vozila Ford Tranzit. U tom dijelu vozila nema sjedala, prozora ni ventilacije i time je doveden u opasnost njihov život. Tijekom vožnje optuženik je pokušao izbjeći policijsko zaustavljanje, prošao je policijsku blokadu na cesti i kretao se u smjeru policijske službenice. Zaustavljen je uporabom vatrenog oružja. Zbog policijske uporabe vatrenog oružja dvoje migranata je zadobilo tjelesne ozljede, a više migranata ozlijeđeno uslijed optuženikove prebrze vožnje. Policijska službenica je izbjegla ozljeđivanje.

Kod izricanja ove kazne Vrhovni je sud Republike Hrvatske vodio računa o svim olakotnim i otegotnim okolnostima. Posebno su kao otegotne okolnosti uzete u obzir činjenice da je optuženik prevozio čak 30 ilegalnih migranata te odnos prema žrtvama kaznenih djela za koje se smatra da nije doveo u opasnost njihov život ili tijelo niti da je sa ilegalnim migrantima postupao na nečovječan i ponižavajući način.

Za dva mobitela i teretno vozilo kojim je optuženik vršio prijevoz ne postoji opasnost da bi mogli biti ponovno uporabljeni za počinjenje kaznenog djela pa je odluka u tom dijelu preinačena.

Vrhovni sud Republike Hrvatske smatra da će jedinstvena kazna zatvora 8 godina ispuniti svrhu kažnjavanja. Ta kazna će i utjecati na svijest građana da je činjenje kaznenih djela pogibeljno te da je kažnjavanje njihovih počinitelja opravdano. Time će se istovremeno pojačati povjerenje građana u pravni poredak koji treba biti utemeljen na vladavini prava. Osim toga, kazna sadrži i dostatnu količinu društvene i moralne osude za zlo koje je optuženik prouzrokovao žrtvama.

Detaljnije na poveznici:

- VSRH I Kž-434/2019

Pomoćnica glasnogovornika
Vrhovnog suda Republike Hrvatske
Buga Mrzljak Stenzel2.12.2019.

Poziv za predlaganje kandidata za dodjelu priznanja Zaklade dr. sc. Jadranko Crnić za 2019.

U privitku objavljujemo poziv Zaklade za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu priznanja Zaklade za ovu godinu.

Ponovno ističemo, Zaklada čuva uspomenu na Jadranka Crnića, plemenitog čovjeka i iznimnog pravnog znalca, prvog predsjednika Ustavnog suda samostalne i neovisne Republike Hrvatske i jednog od ključnih ljudi hrvatske pravne struke posljednjih desetljeća.

Glavna svrha Zaklade je dodjela nagrade pod nazivom dr.sc. Jadranko Crnić vrsnim pravnicima za njihov cjeloživotni doprinos i iznimna postignuća u pravnoj struci i promociji vladavine prava u Republici Hrvatskoj. Nagrada se dodjeljuje sucima, znanstvenicima, pravnicima u javnoj upravi, odvjetnicima, javnim bilježnicima, pravnicima zaposlenim u gospodarstvu te drugim pravnim stručnjacima koji su dugogodišnjim visokokvalitetnim radom i/ili primjenom njihovih stručnih ili znanstvenih radova u pravnoj praksi stekli visok stručni ugled i imali značajan utjecaj na razvoj pravne struke, a promocijom vladavine prava stekli i ugled u javnom životu Republike Hrvatske.

- Poziv

Glasnogovornik
Vrhovnog suda Republike Hrvatske
sudac Željko Pajalić
2.12.2019.

Vrhovni sud RH potvrdio kaznu dugotrajnog zatvora 25 godina za teško ubojstvo maloljetne djevojke

Vrhovni je sud Republike Hrvatske donio drugostupanjsku presudu kojom je odbio žalbe državnog odvjetnika i optuženog M. Š. na prvostupanjsku presudu Županijskog suda u Osijeku. Time je potvrđena presuda kojom je optuženik proglašen krivim za kazneno djelo teškog ubojstva. Optuženik je osuđen na kaznu dugotrajnog zatvora 25 (dvadeset pet) godina.

Prema stavu Vrhovnog suda Republike Hrvatske, optuženikovu djelatnost je prvostupanjski sud pravilno pravno podveo pod kazneno djelo teškog ubojstva počinjenog na podmukao način. To zato jer je iskoristio povjerenje žrtve s kojom je bio u ljubavnoj vezi dogovorivši s njom sastanak na uobičajenom mjestu na koje je žrtva s punim povjerenjem došla, ne sluteći odnosno i ne očekujući bilo kakvu opasnost od optuženika. Nasuprot žrtvi, optuženik je na to mjesto došao planski, s unaprijed pripremljenim preklopnim nožem na rasklapanje i potom je višestrukim ubodima nožem usmrtio.

Kod izricanja ove kazne Vrhovni je sud Republike Hrvatske vodio računa o svim olakotnim i otegotnim okolnostima. Posebno su kao olakotne okolnosti uzete u obzir priznanje i žaljenje zbog djela, mladost, neosuđivanost i bitno smanjena ubrojivost, a kao otegotne okolnosti optuženikovo ponašanje nakon djela kao i to da je oduzet život mlade osobe na pragu punoljetnosti uz izraženu bešćutnost i upornost u kriminalnoj djelatnosti odraženu višestrukim ubadanjem žrtve.

Stoga, imajući na umu da je optuženik počinio teško kazneno djelo čije posljedice teško i trajno pogađaju više osoba, poglavito roditelje žrtve, Vrhovni sud Republike Hrvatske smatra da će dugotrajna kazna zatvora 25 godina ispuniti svrhu kažnjavanja, pa nema mjesta strožem kažnjavanju prema prijedlogu državnog odvjetnika, ali ni blažoj osudi kako ju je žalbom nastojao ishoditi branitelj optuženika.

Protiv drugostupanjske presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske, dopuštena je žalba trećestupanjskom vijeću Vrhovnog suda Republike Hrvatske.

Detaljnije na poveznici:

- VSRH Kžzd-25/2019

Pomoćnica glasnogovornika
Vrhovnog suda Republike Hrvatske
Buga Mrzljak Stenzel25.11.2019.

Vrhovni sud Republike Hrvatske povećao kaznu za teško ubojstvo izvanbračne partnerice

Vrhovni je sud donio presudu kojom je prihvatio žalbu državnog odvjetnika i odbio žalbu optuženog I. K. jer je neosnovana, a u odnosu na presudu Županijskog suda u Zagrebu. Prvostupanjskom je presudom optuženik proglašen krivim za kazneno djelo teškog ubojstva jer je nožem ubio izvanbračnu partnericu koju je već prije zlostavljao. Tom je presudom optuženik osuđen na kaznu zatvora 18 (osamnaest) godina.

Prihvaćajući žalbu državnog odvjetnika Vrhovni je sud preinačio prvostupanjsku presudu u odluci o kazni te optuženika osudio na kaznu dugotrajnog zatvora 21 (dvadeset jednu) godinu.

Vrhovni sud smatra da je prvostupanjski sud precijenio olakotne, a podcijenio otegotne okolnosti. S posebnom pozornosti treba cijeniti da je riječ o najtežem kaznenom djelu protiv života i tijela koje je počinjeno prema žrtvi obiteljskog nasilja u odnosu na koju se optuženik već ranije nasilnički ponašao i to za vrijeme trajanja zaštitnih mjera zabrane približavanja, uznemiravanja te udaljavanja iz zajedničkog kućanstva. Pritom je optuženik iskazao iznimnu agresivnost i bešćutnost (žrtva je zadobila pet ubodnih i jednu ubodno-reznu ranu). Osim toga je već prije višestruko osuđivan zbog počinjenja kaznenih djela s elementima nasilja. Vrhovni sud nije prihvatio prijedlog optuženika da mu se izrekne blaža kazna jer bi ona poslala pogrešnu poruku osobama koje se ponašaju na istovjetan ili sličan način te žrtvama obiteljskog nasilja i društvu u cjelini. Povećana kazna u sebi sadrži dostatnu količinu društvene osude za zlo koje je optuženik počinjenjem ovog djela nanio žrtvi, ali isto tako i društvu u cjelini te će ispuniti svrhu kažnjavanja.

Protiv ove presude dopuštena je žalba jer je izrečena kazna dugotrajnog zatvora. O žalbi odlučuje Vrhovni sud Republike Hrvatske kao trećestupanjski sud.

Detaljnije na poveznici:

- VSRH I Kž-38/2019

Glasnogovornik
Vrhovnog suda Republike Hrvatske
sudac Željko Pajalić


Ovaj projekt podržan je sredstvima Europske unije