Novosti

Zagreb-"Zatezne kamate, parnični postupak..."

 

Organizator do.o., Zagreb

priređuje seminar


ZATEZNE KAMATE, PARNIČNI POSTUPAK I NAKNADA ŠTETE, ZASTARA

četvrtak, 24. travnja 2008.


HOTEL MARJAN

Početak rada u 9,00 h
Primanje sudionika od 8,00 h

 

PREDAVAČI:

Ivica Crnić, dipl.iur., sudac Vrhovnog suda RH
Dr.sc. Ivo Grbin, dipl.iur., sudac Vrhovnog suda RH u mirovini
Đuro Sessa, dipl.iur., sudac i predsjednik Građanskog odjela Županijskog suda u Zagrebu

 

SADRŽAJ SEMINARA:

Zatezne kamate - općenito:
- pojam  i značajke
- prisilnost (kogentnost) prema novim propisima
- u odnosima iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
- u ostalim odnosima

Zatezne kamate u posebnim odnosima:
- na naknadu imovinske i neimovinske štete
- razlike u odnosu na materijalnu i nematerijalnu štetu
- u slučaju plaćanja novčane rente
- u odnosima iz osiguranja i u slučaju plaćanja stranom valutom (devizama)

Zatezne kamate - postupovna pitanja - parnični i ovršni postupak:
- sastavljanje tužbe (tužbeni zahtjev)
- sastavljanje presude (izreka presude)
- promjena stope kamate u tijeku parničnog postupka
- postupanje ovršnog suda
- postupanje javnih bilježnika
- postupanje banaka u obavljanju platnog prometa
- postupanje poslodavca

Parnični postupak i naknada štete:
- prethodno pitanje
- stranke i njihovi zakonski zastupnici
- zahtjev za mirno rješenje spora prema državi i prema osiguratelju
- pisano sastavljanje tužbe i presude za neimovinsku štetu
- preinaka tužbe
- suparničari
- dokazi - teret, vještaci
- presude, pravomoćnost presude i presuđena stvar i dr.

Posebno o troškovima parničnog postupka:
- predujam za izvođenje dokaza
- pravo na nadoknadu parničnih troškova
- podnošenje zahtjeva za nadoknadu troškova
- o nadoknadi troškova i djelomični uspjeh stranke u parnici

Zastara:
- pojam i značajke
- zastarni rokovi
- zastara naknade štete
- zastara u slučaju naknade štete prouzročene kaznenim djelom
- zastoj zastare
- prekid zastare
- zastara iz ugovora o osiguranju

Ovaj projekt podržan je sredstvima Europske unije