Novosti

Arhiva javne nabave

  Izaberite godinu:
 

16.9.2011.

Postupak javnih nabava

 1. Pregovarački postupak javne nabave usluge bez prethodne objave: Održavanje aplikacije "Statistika predmeta razumnog roka i ustroj sudova i USKOK - statistika predmeta"
  Objavljeno u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem objave: N-32-M-131057-290711 od 1. kolovoza 2011.

 2. Otvoreni postupak javne nabave robe "Kazete s tonerima, toneri i tinte"
  Objavljeno u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem objave: N-16-M-135109-080911 od 9. rujna 2011.

 3. Pregovarački postupak javne nabave usluge bez prethodne objave: Trajne licence s podrškom i održavanjem Autonomy Meridio eDRM i održavanje sistemskog okruženja SuPra aplikativnog sustava
  Objavljeno u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem objave: N-32-M-136148-150911 od 15. rujna 2011.

Dokumentacija za nadmetanje može se uzeti na web stranice Elektroničkog oglasnika javne nabave https://oglasnik-jn.nn.hr ili zatražiti putem e-mail adrese: nabava@vsrh.hr.


Izvješće o ugovorima javne nabave


Na temelju Zaključka Vlade Republike Hrvatske od 17. ožujka 2011. Vrhovni sud Republike Hrvatske objavljuje pregled sklopljenih i izvršenih ugovora javne nabave u 2010.

Izvješće o ugovorima javne nabave3.1.2011.

Otvoreni postupak javne nabave usluge

Predmet nabave: Usluga - Microsoft Premier podrška - CPV 72520000-6 u 2011.

 1. Ponudbena dokumentacija


3.1.2011.

Otvoreni postupak javne nabave robe

Predmet nabave: roba - Električna energija - opskrba - CPV 40100000-3 u 2011.

 1. Ponudbena dokumentacija


Ovaj projekt podržan je sredstvima Europske unije