Novosti

Obavijesti

11.7.2019.

Vrhovni sud Republike Hrvatske, kao javni naručitelj, obrađuje i izvršava plaćanje elektroničkih računa ili eRačuna u strukturiranom elektroničkom obliku te i izdaje eRačune

Vrhovni sud Republike Hrvatske, kao javni naručitelj, na temelju Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (Narodne novine broj 94/18.) od 1. prosinca 2018. zaprima, obrađuje i izvršava plaćanje elektroničkih računa ili eRačuna - u strukturiranom elektroničkom obliku izdanih sukladno europskoj normi, a od 1. srpnja 2019. i izdaje eRačune.

Od 1. 7. 2019. Vrhovni sud Republike Hrvatske kao javni naručitelj ne smije zaprimati niti plaćati račune koji nisu ispostavljeni u elektroničkom obliku. Elektroničkim računom smatra se račun koji je izdan, poslan i zaprimljen u strukturiranom obliku, a koji omogućuje njegovu automatsku i elektroničku obradu. Račun poslan mailom u pdf formatu nema status elektroničkog računa i po njemu se neće moći postupati.

Informacijski posrednik zaprimanja i slanja elektroničkih računa za Vrhovni sud Republike Hrvatske je Financijska agencija (FINA) kao nacionalna centralna platforma. Stoga izdavatelji šalju javnim naručiteljima eRačun putem FINA servisa e-Račun za državu.

Dostavljanje elektroničkih računa, moguće je i putem informacijskih posrednika koji su povezani/integrirani sukladno EU normi za eRačun s FINA-in servisom eRačun za državu.

Sve potrebne informacije o načinima dostave strukturiranih elektroničkih računa usklađenih s EU Normom prema FINA servisu e-Račun za državu, možete pronaći na mrežnim stranicama FINE www.fina.hr u rubrici e-Račun u javnoj nabavi www.fina.hr/e-racun-u-javnoj-nabavi.


...

Izvješća o pravu na pristup informacijama ...više
Ovaj projekt podržan je sredstvima Europske unije