Sudska praksa i propisi

SupraNova (link)

 

SUDSKA PRAKSA

Informacijski sustav SupraNova trenutno je dostupan samo korisnicima u sudovima tj. korisnicima koji su u domeni Ministarstva pravosuđa.

Pristup produkcijskoj verziji aplikacija:

Pristup testnoj verziji aplikacija:

 

 

Ovaj projekt podržan je sredstvima Europske unije