Projekti

 

 • ECLI - Daljnja izgradnja ECLI-a (europske identifikacijske oznake sudske prakse)

  Vrhovni sud Republike Hrvatske uključen je, zajedno s Ministarstvom pravosuđa, u projekt koji je odobrila Europska komisija pod nazivom "Daljnja izgradnja ECLI-a (europske identifikacijske oznake sudske prakse)" čije je provođenje započelo prvim sastankom koordinatora i korisnika održanim 8. i 9. listopada 2015. u Den Haagu. Koordiniranje projektom povjereno je Centru službenih vladinih publikacija pri Ministarstvu unutarnjih poslova Kraljevine Nizozemske a uz Hrvatsku u projekt su uključene još i Belgija, Estonija, Češka Republika, Grčka, Italija, Nizozemska, Rumunjska, SR Njemačka i Španjolska...

  - detaljnije (PDF) -

 

 • JSSP - Projekt potpore pravosudnom sektoru

  Temeljni cilj Projekta potpore pravosudnom sektoru (JSSP) je poboljšati učinkovitost hrvatskog pravosudnog sustava. Navedeno se nastoji postići kroz potporu provedbi ključnih reformi u pravosuđu važnih za modernizaciju i usklađivanje hrvatskog pravosudnog sustava s EU standardima.

  U tu svrhu su Republika Hrvatska i Međunarodna banka za obnovu i razvoj potpisali Ugovor o zajmu za Projekt potpore pravosudnom sektoru. Ugovor o zajmu stupio je na snagu 12. srpnja 2010. godine, a projekt će se provoditi tijekom 5 godina. Prema Ugovoru o zajmu Projekt se financira iznosom od 26,0 mil EUR iz zajma Svjetske banke i sredstvima državnog proračuna u iznosu od 1,9 mil EUR....

  - detaljnije -

Ovaj projekt podržan je sredstvima Europske unije