Financije i nabava

Profil naručitelja:

 Naziv naručitelja: VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 
 Adresa: ZAGREB, Trg Nikole Zrinskog 3
 MB: 3206050
 OIB: 20599635268
 Telefon: 00 385 1 4862222
 Faks: 00 385 1 4810035
 E-mail: nabava@vsrh.hr
 Web: www.vsrh.hr
           
 Kontakt osoba: NEDA MUCIĆ CRNOJA
 Telefon: 00 385 1 4862199
 
 E-mail: Neda.MucicCrnoja@vsrh.hr
      
 Certifikat: Specijalistički program izobrazbe u području javne nabave - ovlašteni predstavnik

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sprečavanje sukoba interesa u području javne nabave

Financijski planovi

Procedure financijskog poslovanja

Planovi nabave

Objavljeni postupci javne nabave

Pravilnik o procedurama nabave

Bagatelna nabava do 2016.

Jednostavna nabava od 2017.

Objave nabave - u tijeku

Zahtjevi za prikupljanje ponuda (usluge II.B)

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Izvješća o javnoj nabavi

Arhiva

Ovaj projekt podržan je sredstvima Europske unije