Financije i nabava

Planovi nabave

   Planovi nabave

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16) Vrhovni sud Republike Hrvatske objavljuje planove nabave za proračunsku godinu sa svim izmjenama i dopunama tijekom svake proračunske godine:

2020.

1. Plan nabave Vrhovnog suda Republike Hrvatske za 2020.
2. Izmjena i dopuna Plana nabave Vrhovnog suda Republike Hrvatske za 2020. - Rebalans od 20.5.2020.

2019.

1. Plan nabave Vrhovnog suda Republike Hrvatske za 2019.
2. Izmjena i dopuna Plana nabave Vrhovnog suda Republike Hrvatske od 19.11.2019.
3. Izmjena i dopuna Plana nabave Vrhovnog suda Republike Hrvatske od 2.12.2019. i izvršenje od 31.12.2019.

2018.

1. Plan nabave Vrhovnog suda Republike Hrvatske za 2018.
2. Izmjena i dopuna Plana nabave Vrhovnog suda Republike Hrvatske od 3. prosinca 2018.
3. Izmjena i dopuna Plana nabave Vrhovnog suda Republike Hrvatske od 20. prosinca 2018.

2017.

1. Plan nabave Vrhovnog suda Republike Hrvatske za 2017.
2. Izmjena i dopuna Plana nabave Vrhovnog suda Republike Hrvatske za 2017.

 


Na temelju članka 20. stavka 3. i stavka 4. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/2011, 83/13, 143/13 i 13/14) Vrhovni sud Republike Hrvatske objavljuje planove nabave sa svim izmjenama i dopunama tijekom svake kalendarske godine

1. Plan nabave Vrhovnog suda Republike Hrvatske za 2012.
2. Rebalans plana nabave Vrhovnog suda Republike Hrvatske za 2012. (I)
3. Rebalans plana nabave Vrhovnog suda Republike Hrvatske za 2012. (II)
4. Rebalans plana nabave Vrhovnog suda Republike Hrvatske za 2012. (III)
5. Plan nabave Vrhovnog suda Republike Hrvatske za 2013.
6. Rebalans plana nabave Vrhovnog suda Republike Hrvatske za 2013. (I)
7. Plan nabave Vrhovnog suda Republike Hrvatske za 2014.
8. Rebalans plana nabave Vrhovnog suda Republike Hrvatske za 2014. (I)
9. Rebalans plana nabave Vrhovnog suda Republike Hrvatske za 2014. (II)
10. Plan nabave Vrhovnog suda Republike Hrvatske za 2015.
11. Rebalans (prenamjena) plana nabave Vrhovnog suda Republike Hrvatske za 2015. (I)
12. Rebalans (prenamjena) plana nabave Vrhovnog suda Republike Hrvatske za 2015. (II)
13. Plan nabave Vrhovnog suda Republike Hrvatske za 2016.
14. Rebalans plana nabave Vrhovnog suda Republike Hrvatske za 2016. (I)
15. Rebalans (izmjena i dopuna) Proračuna Vrhovnog suda Republike Hrvatske od 1. prosinca 2016. (II)
16. Rebalans (izmjena i dopuna) Proračuna Vrhovnog suda Republike Hrvatske od 1.10.2016. i 1.12.2016. – razlike
17. Rebalans (izmjena i dopuna) Plana nabave Vrhovnog suda Republike Hrvatske od 1. prosinca 2016. (II)

 

 

Ovaj projekt podržan je sredstvima Europske unije