Financije i nabava

Objavljeni postupci javne nabave

   Objavljeni postupci javne nabave

Sukladno članku 56. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/2011) sve objave se objavljuju u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Na ovoj stranici se ne vodi evidencija o uvidu i preuzimanju dokumentacije za nadmetanje, od strane gospodarskih subjekata sukladno Zakonu o javnoj nabavi, već se ista vodi u Elektroničkom oglasniku javne nabave.

Link na dokumentaciju za nadmetanje objavljenoj na ovoj stranici služi u informativne svrhe, te za pripremu ponude odnosno zahtjeva za sudjelovanje preporučujemo preuzimanje dokumentacije sa stranica Elektroničkog oglasnika javne nabave.

Preuzimanje linkova...

  • Ponudbena dokumentacija - električna energija 2012.
  • Ponudbena dokumentacija - Microsoft-Premier usluga 2012. (1)
  • Ponudbena dokumentacija - Microsoft-Premier usluga 2012. (2)
  • Ponudbena dokumentacija - telekomunikacije 2012
  • Ponudbena dokumentacija - Microsoft-Premier usluga 2013.
  • Ponudbena dokumentacija - Microsoft-Premier usluga 2014.
  • Ponudbena dokumentacija - Microsoft-Premier usluga-2015. 

     

  • Ovaj projekt podržan je sredstvima Europske unije