Pravni propisi

Na ovoj stranici možete naći:

  • pravne popise grupirane po granama prava,
  • pripadajuće izmjene i dopune svakog pravnog propisa složene vremenskim slijedom,
  • uputnice na stranice Narodnih novina (NN) gdje su pravni propis i/ili njegova izmjena i dopuna objavljeni, a koje su u obliku:
      • izravne veze (linka) na stranicu NN,
      • samo naznake broja i godine NN

Izborom naznačene veze, otvara se odgovarajuća stranica NN i omogućuje se pristup cjelovitom tekstu pravnog propisa i/ili njegove izmjene i dopune.


 

vrh stranice