O Vrhovnom sudu

Normativni akti Vrhovnog suda

Podzakonski akti kojima je uređeno unutarnje ustrojstvo i poslovanje Vrhovnog suda Republike Hrvatske:

  1. Poslovnik o radu Vrhovnog suda Republike Hrvatske od 20. travnja 1999. godine, donio predsjednik Vrhovnog suda  po prethodno pribavljenom mišljenju Opće sjednice Vrhovnog suda

  2. Pravilnik o unutarnjem redu Vrhovnog suda Republike Hrvatske od 25. ožujka 2010. , na temelju prethodnog mišljenja ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske klasa: 112-02/10-01/138, ur.broj: 514-02-01-10-2 od 11. svibnja 2010.

  3. Kućni red Vrhovnog suda Republike Hrvatske

  4. Odluka o radnom vremenu Vrhovnog suda Republike Hrvatske

  5. Godišnji raspored poslova u Vrhovnom sudu Republike Hrvatske za 2016.

  6. Godišnji raspored poslova u Vrhovnom sudu Republike Hrvatske za 2017.

  7. Godišnji raspored poslova u Vrhovnom sudu Republike Hrvatske – izmjene i dopune 15.10.2017.

  8. Godišnji raspored poslova u Vrhovnom sudu Republike Hrvatske za 2018.

  9. Odluka o normativu i cijeni gotovih proizvoda u kantini – restoranu Vrhovnog suda Republike Hrvatske

10. Poslovnik Vrhovnog suda Republike Hrvatske od 16. veljače 2018. – predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske po prethodno pribavljenom mišljenju Opće sjednice Vrhovnog suda RH

 

Ovaj projekt podržan je sredstvima Europske unije