Dražen Jakovina

 Drazen Jakovina

Dražen Jakovina, LLM.

Justice in the Civil Department of the Supreme Court of the Republic of Croatia

Personal data:

Date of birth: 25 November 1966
Place of birth: Zagreb 

Education and qualifications:

2010 Received the Master of Law degree from the University of Zagreb's Faculty of Law
1993  Passed the Bar Exam
1990 Graduated at the Faculty of Law, University of Zagreb
1986 Foreign Language Classical High School, Zagreb
1972 - 1980 Primary education 

Judiciary professional experience:

April 2018 Justice of the Supreme Court of the Republic of Croatia
2016 - 2017 Acting President of the County Court in Zagreb
2017 - 2018
2013 - 2016
Vice-President of the County Court in Zagreb
2013 - 2018 President of the Civil Department of the County Court in Zagreb adjudicating at the same time second instance civil cases
2009 - 2013 Vice-President of the Civil Department of the County Court in Zagreb
2009 - 2013 Head of the Office for monitoring and studying court practice of the County Court in Zagreb adjudicating at the same time second instance civil cases
2006 - 2018 Judge of the County Court in Zagreb - Civil Department
2004 - 2006 Head of the Group for damage compensation
1999 - 2006 Head of the Group for damage compensation based on media published information
1996 - 2006 Judge of the Municipal Civil Court in Zagreb
1996  Advisor to the Ombudsperson's Office of the Republic of Croatia
1993 - 1996 Assistant - scientific novice in the Adriatic Institute of the Croatian Academy of Sciences and Arts
1991 - 1993  Apprentice and Advisor at the Municipal Public Prosecutor's Office in Zagreb

Other activities:

2007 - 2011 President of the Judicial Council at the County Court in Zagreb
2011 - 2015 Member and Vice-President of the State Judicial Council
2014 - to present President of the Croatian Society for Civil Law Science and Practice
2010 - 2014 Secretary of the Croatian Society for Civil Law Science and Practice
2011 - 2015 Lecturer at the State School for Judicial Officials
2004 - to present Lecturer at the Croatian Judicial Academy
2008 - 2013 Associate Professor at the Faculty of Medicine of the University of Zagreb from the subject "Introduction to Medical Expertise and Medical Responsibility"
2008 Associate Professor at the Faculty of Law of the University of Zagreb from the subject Insurance Law
2014 Associate Professor at the Faculty of Law of the University of Zagreb from the subject Civil Procedure Law 
2015 Associate Professor at the Faculty of Law of the University of Zagreb from the subject Civil Law 
2011, 2013, 2015 and 2018 Member of working groups of the Ministry of Justice of the Republic of Croatia for preparing the Draft Law on Amendments to the Civil Procedure Act
2007 Member of working group of the Ministry of Justice of the Republic of Croatia for drafting the Draft Law on State Attorneys’ Office
2009 Member of the working group of the Ministry of Justice of the Republic of Croatia for preparing the Draft Amendments to the Conciliation Act

Membership in legal bodies and associations:

2009 - 2018 Member of the Election Commission of the City of Zagreb
- Member of the Board of the dr. sc. Jadranko Crnić Foundation
- Member of the Association of Croatian Judges


Professional papers and publications:

  Author and co-author of several books, monographs, worksheets and textbooks in the field of civil law, civil procedural law, insurance and labour rights
  Author of several scientific papers and dozens of expert papers in the field of civil law, civil procedural law, insurance rights and labour law
  Author of several educational materials of Croatian Judicial Academy
 

Books, Monographs, Proceedings and Textbooks:

 • Parnični postupak-vodič za novinare, Press data 2003., Zagreb
 • Odgovornost za štetu, suautorstvo s I. Crnić, M. Čurković, I. Grbin, I. Kaladić,  P. Klarić, H. Momčinović, Inženjerski biro, Zagreb, 2004.
 • Ugovor o osiguranju prema novom ZOO-u, suautorstvo s J. Brežanski, M. Ćurković, M. Giunio, H. Kačer, A. Lui, N. Mijatović, H. Momčinović, H. Pauković, A. Radolović, Đ. Sessa, I. Vrljić,  Inženjerski biro, Zagreb, 2005.
 • Novi propisi iz osiguranja, suautorstvo s M.Ćurković, B. Klopović, A. Krivičić, A. Lui, N. Marković, B. Matijević, H. Pauković, I. Severin, Inženjerski biro, Zagreb, 2006.
 • Naknada neimovinske štete-nove hrvatske orijentacijske medicinske tablice za procjenu oštećenja zdravlja, suautorstvo s L. Belanić, M. Ćurković, J. Frajlić, I. Grbin, D. Katić, P. Klarić, M. Klokočovnik, S. Ledić, J. Liović Merkaš, S. Nikšić, H. Pauković, Ć. Salahović, B. Spiz, Z. Hrvoj Šipek, Zagreb, 2010.
 • Liber amicorum in honorem Vilim Gorenc, suautorstvo s  J. Barbić, A. Radolović, S. Petrović, H. Kačer, H. Momčinović, A. Perkušić, M. Perkušić, Š. Jozipović, M. Bukovac Puvača, G. Mihelčić, D. Jurić, S. Nikšić, D. Kontrec, E. Mišćenić, O. Radolović, J. Bajt, J. Čuveljak, B. Ivančić-Kačer, Lj. Matuško Antonić, I. Tuhtan Grgić, M. A. Giunio, T. Matić.
 • Radno pravo, suatorstvo s H. Majić, Lj. Mintas Hodak, Ž. Pajalić, A. Pešutić, I. Veselić.
 

Professional references:

 • Regresni zahtjevi s osvrtom na zastaru, izvorni znanstveni članak, objavljeno u Godišnjak 18 - Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, Zagreb, 2011.
 • Sporovi male vrijednosti, izvorni znanstveni članak, objavljeno u Godišnjak 19 - Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, Zagreb, 2012.
 • Samovoljni odustanak naručitelja od ugovora o prijevozu stvari morem, pregledni znanstveni rad, objavljeno u Pravo u gospodarstvu, broj 53/1, Zagreb, 2014.
 • Nemogućnost ispunjenja kao razlog prestanka ugovora, pregledni znanstveni članak, objavljeno u Liber amicorum in honorem Vilim Gorenc, Rijeka 2014.
 • Raskid ugovora, izvorni znanstveni članak, objavljeno u Godišnjak 21 - Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, Zagreb, 2014.
 • Rentni zahtjevi, izvorni znanstveni članak, objavljeno u Godišnjak 23 - Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, Zagreb, 2016.
 

Expert papers: 

 • Prijevod i prikaz „Protokola iz 1992. o izmjenama Međunarodne konvencije o osnivanju međunarodnog fonda za naknadu štete zbog onečišćenja uljem  1971., objavljeno u Uporedno pomorsko pravo - Comparative Maritime Law br. 137-140, Zagreb, 1993.
 • Prijevod i prikaz „Protokola iz 1992. o izmjenama Međunarodne konvencije o građanskoj odgovornosti za štetu zbog onečišćenja uljem, 1969., objavljeno u Uporedno pomorsko pravo - Comparative Maritime Law br. 137-140, Zagreb, 1993.
 • Prikaz i obrada odluke Engleskog apelacijskog suda u sporu Abu Dhabi National Tanker co. v. Product Star Shipping Ltd. pod naslovom „Sigurna luka-ratni rizici”, objavljeno u Uporedno pomorsko pravo - Comparative Maritime Law br. 137-140, Zagreb 1993.
 • Odgovornost brodara za smrt ili tjelesne ozljede putnika-međunarodni regulativi i Pomorski zakonik, stručni članak, objavljeno u Uporedno pomorsko pravo - Comparative Maritime Law br. 145-148, Zagreb 1995.
 • Iznošenje novota u žalbi protiv presude, priopćenje, objavljeno u Godišnjak 3 - Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, Zagreb, 1996.
 • O sudu časti Hrvatske obrtničke komore uz osvrt na mogućnost rasterećenja redovnih sudova, stručni članak, objavljeno u Hrvatska pravna revija br. 2, Zagreb, 2001.
 • Razmišljanja uz pretpostavke za donošenje presude zbog izostanka, stručni članak, objavljeno u Hrvatska pravna revija br. 6, Zagreb, 2001. 
 • Objavljivanje ispravka informacije, stručni članak, objavljeno u Hrvatska pravna revija br. 3, Zagreb, 2003.
 • O objavljivanju ispravaka prema novom Zakonu o medijima, stručni članak, objavljeno u Hrvatska pravna revija br. 8, Zagreb, 2004.
 • Odgovornost nakladnika za štetu, stručni članak, objavljeno u Odgovornost za štetu, Inženjerski biro, Zagreb, 2004.
 • Odnos odgovornosti vozača-štetnika i odgovornosti njegovog osiguratelja, stručni članak, objavljeno u Ugovor o osiguranju prema novom ZOO-u, Inženjerski biro, Zagreb, 2005.
 • Položaj oštećenika prema Zakonu o obveznim osiguranjima u prometu, stručni članak, objavljeno u Novi propisi iz osiguranja, Inženjerski biro, Zagreb, 2006.
 • Zastara tražbine naknade neimovinske štete - dosadašnja sudska praksa i novi ZOO“, stručni članak, objavljeno u Osiguranje, časopis za teoriju i praksu osiguranja, Zagreb, 2007.
 • Povreda prava osobnosti pravne osobe i pravična novčana naknada, stručni članak, objavljeno u Zakon o obveznim odnosima i naknada štete, Cetras, Zagreb, 2008.
 • Pravo pravnih osoba na ispravak objavljene informacije, stručni članak, objavljeno u Zakon o obveznim odnosima i naknada štete, Cetras, Zagreb, 2008.
 • Teret dokazivanja u postupcima naknade štete, stručni članak, objavljeno u Osiguranje, časopis za teoriju i praksu osiguranja, broj 6, Zagreb, 2009.
 • Problematika uz odlučivanje o visini pravične novčane naknade, stručni članak, objavljeno u Naknada neimovinske štete - nove hrvatske orijentacijske medicinske tablice za procjenu oštećenja zdravlja, Zagreb, 2010.
 • Granice odštetne odgovornosti nakladnika, stručni članak, objavljeno u Odgovornost medija, Narodne novine, Zagreb, 2011.
 • Žalba u parničnom postupku, stručni članak, objavljeno u Novine Zakona o parničnom postupku, Narodne novine, Zagreb, 2011.
 • Naknada štete iz radnih odnosa, stručni članak, objavljeno u Zborniku 50. jubilarnog susrete pravnika, Zagreb, 2012., suautorstvo s I. Veselić
 • Državno sudbeno vijeće u pravnom sustavu Republike Hrvatske, stručni članak, objavljeno u zborniku “Ko bira sudije redovnih sudova“, Fondacija Centar za javno pravo, Sarajevo, 2014.
 • Vrednovanje sudaca u Republici Hrvatskoj-prikaz Metodologije izrade ocjene sudaca, stručni članak, objavljeno u Sveske za javno pravo, Sarajevo 2015.
 

Educational materials of the Judicial Academy: 

 • Odgovornost za štetu i novi Zakon o obveznim odnosima, Zagreb, 2006. suautorstvo s M. Baretić i S. Nikšić 
 • Nevaljanost pravnih poslova po novom Zakonu o obveznim odnosima, Zagreb, 2007. suautorstvo s A. Keglević i S. Nikšić  
 • Naknada neimovinske štete - Zakon o medijima, neimovinska šteta pravnih osoba, Zagreb, 2008., suautorstvo s G. Škugor
 • Uvod u sudsko mirenje, Zagreb, 2009. suautorstvo s B. Blažević, S Šimac, V. Boić 
 • Stjecanje prava vlasništva na temelju pravnog posla i zakona, Zagreb, 2010. suautorstvo sa G. Filipović

Participation in Scientific and professional events:

 

Participated at numerous scientific and professional conferences organized locally and abroad

 • Scientific meeting on the occasion of the 50th anniversary of the Adriatic Institute of the Croatian Academy of Science and Arts, under the title "Accountability of the shipowner for death or personal injury of passengers - International regulations and Maritime Code", Zagreb, 1995
 • Multilateral Meeting on the theme of Judicial Policies with a presentation on "Judicial system in the Republic of Croatia with the special view on the responsibility of the bearer of judicial policy", Council of Europe, Strasbourg, 2000
 • International Expert Conference entitled "Responsibility for Disclosed Information - Right to Privacy" with the presentation on "Court practice in determining damage compensation in the Republic of Croatia - Circumstances determining the amount of damage compensation", Zagreb, 2000
 • A professional meeting entitled "Responsibility for damage" with a presentation on "Responsibility of publishers for damage", Zagreb, 2004
 • Regional Roundtable on International Courts Cooperation in Civil and Commercial Matters with presentation on the topic "Presentation of the Croatian system of legal aid to foreign courts", Zagreb, 2005
 • Professional conference under the title "Insurance contract under the new legislation", with the presentation on the " Relationship between responsibility of a driver causing damage and responsibility of his/her Insurer", Zagreb, 2005
 • Professional meeting of the Croatian Medical Association entitled "Novelties in the Obligation Law", with the presentation on "Legal aspects of the expertise in damage compensation procedures", Zagreb, 2005
 • Professional convention under the title "New Insurance Regulations" with the presentation on "The position of the injured person under the Law on Obligatory Insurance in Traffic", Zagreb, 2006
 • Expert Conference of the Croatian Medical Association entitled "Vigilant coma - Medical and Legal Aspects" with the presentation on "Legal aspects of the vigilant coma", Zagreb, 2006
 • 15th Convention on Processing and Liquidation of International Automobile Damages with the presentation on the topic " The statutory limitation of claims for non-pecuniary damage - Current court practice and new Obligation Law", Opatija 2007
 • 17th Meeting on Processing and Liquidation of International Automobile Damages with the presentation on "The burden of proof in damage compensation proceedings", Opatija 2009
 • Croatian Chamber of Doctors' Expert Conference with presentation on "Findings and Opinion of Medical Experts - Legal Aspects", Zagreb, December 2009
 • Professional meeting entitled Non-Pecuniary Damage Compensation - New Croatian Orientation Medical Tables for Assessing Health Damage, with a presentation on "Issues relating to deciding on the amount of fair financial compensation", Opatija 2010
 • Expert Convention entitled Media Responsibility with presentation on "Limits of compensation responsibility for publishers", Zagreb, 2011
 • Professional conference under the title of Novelties in the Civil Procedure Act, with the presentation on "Appeal in Civil Procedure", Zagreb, 2011
 • Seminar on Current Issues of Croatian Legislation and Legal Practice with Presentation on the subject of "Recourse claims with respect to the statute of limitation", Opatija, 2011
 • 50th Jubilee Meeting of lawyers in the economy with presentation on "Compensation for Employment Damage", Opatija, 2012
 • Seminar on Current Issues of Croatian Legislation and Legal Practice with Presentation on "Disputes of Small Value", Opatija, 2012
 • Scientific Conference on the violation of personality rights in Croatian and European law with the presentation on the topic "Violation of the personality rights of legal persons", Institute of European and Comparative Law of the Faculty of Law, University of Rijeka, Rijeka, 2014
 • A Scientific International Conference entitled "Who Selects Judges of Regular Courts" with the presentation of the topic "State Judicial Council in the Legal System of the Republic of Croatia", Sarajevo, 2014
 • Seminar on Current Issues of Croatian Legislation and Legal Practice with presentation on "Termination of Contract", Opatija, 2014
 • Professional Meeting Croatian Insurance Days 2017 with the presentation on " Annuity", Opatija 2017
   

Acknowledgments:


Dean's Best Student Award at the III year of study at the Faculty of Law of the University of Zagreb in the academic year 1988/89.
  Dean's award for the best student who graduated from the Faculty of Law of the University of Zagreb in the academic year 1989/90.
  Rector's Award for Best Written Student Paper in the Academic Year 1989/90. on the topic "Enterprises and Economic Development - Legal and Economic Aspects"
  The University of Zagreb Award for Best Students of the University of Zagreb for the academic year 1989/90.
vrh stranice