Građansko pravo - mr.sc. Olga Jelčić

 

 

"Građenje na tuđem zemljištu", Pravo u gospodarstvu, br. 6/2001

 

"Jamstvo", Pravo u gospodarstvu, br. 11-12/1994

 

"Načela restitucije prava vlasništva i naknade za oduzetu imovinu", Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci,  br. 2/1998

 

"Naknada za oduzetu imovinu i sudska nadležnost", Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, br. 1/1997

 

"Pravni učinci pregovora i ponude", Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci,  br. 2/1999

 

"Strane osobe kao nositelji prava vlasništva na nekretninama", Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 1/2002

 

"Strane osobe kao nositelji prava vlasništva na nekretninama u Republici Hrvatskoj", Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 6/2002

 

"Tužbe radi zaštite prava vlasništva", Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, br. 1/2001

U radu su obrađene vlasničke tužbe kako ih je regulirao Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima uz osvrt na razlike prema Zakonu o osnovnim vlasničkopravnim odnosima. Izložene su materijalnopravne i procesne pretpostavke dviju temeljnih kategorija vlasničkih tužbi: 1/ prave vlasničke (reivindikacijske) tužbe, kojom vlasnik neposjednik zahtijeva predaju u posjed svoje stvari, te njene inačice tužbe predmnijevanog vlasnika (publicijanske)  radi povrata stvari i 2/ prave vlasničke tužbe za prestanak uznemiravanja (negatorijske) kojom vlasnik posjednik zahtijeva prestanak bespravnog uznemiravanja u obavljanju vlasničkih ovlasti od strane trećeg, te istovrsne tužbe predmnijevanog vlasnika (publicijansko-negatorijske).

Cijeli tekst    MS Word  PDF

 

"Ugovor o nagodbi", Pravo u gospodarstvu, br. 1-2/1996

 

"Zaštita prava vlasništva", Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (2000)

 

"Zaštita zbog nezakonite radnje", Pravo u gospodarstvu, br. 2/1997

 

vrh stranice