Kodeks sudačke etike

Etička načela i pravila ponašanja sudaca radi očuvanja dostojanstva i ugleda sudačke dužnosti koja proizlaze iz prava i dužnosti suca propisana Zakonom o sudovima utvrđena su u posebnom aktu: Kodeksu sudačke etike.

Kodeks sudačke etike donesen je na sjednici Vijeća predsjednika svih sudačkih vijeća Republike Hrvatske 26. listopada 2006., a Udruga Hrvatskih sudaca donijela je Naputak za primjenu Kodeksa sudačke etike.

4. veljače 2016. Vijeće predsjednika svih sudačkih vijeća Republike Hrvatske u okviru provedbe Aktivnosti uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje 2015. – 2010. donijelo je Smjernice za tumačenje i primjenu Kodeksa sudačke etike.

O povredama Kodeksa sudačke etike odlučuju sudačka vijeća u prvom stupnju, a u drugom stupnju vijeće svih predsjednika sudačkih vijeća.

Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima - "Narodne novine", broj 67/18, od 1. siječnja 2019. drugostupanjsko tijelo u postupcima povrede Kodeksa sudačke etike je Etičko vijeće sastavljeno od pet članova - predsjednika sudačkih vijeća.

Svi predsjednici sudačkih vijeća čine Povjerenstvo koje donosi smjernice za tumačenje Kodeksa sudačke etike te daje mišljenje i preporuke o suklađenosti ponašanja sudaca s kodeksom.

Od 1. siječnja 2019. Povjerenstvo je u obvezi objavljivati sve pravomoćne odluke kojima se odlučuje o povredi Kodeksa sudačke etike kao i sve smjernice, mišljenja i preporuke Povjerenstva o usklađenosti ponašanja sudaca s Kodeksom.


Opširnije u:

vrh stranice