Odluke Europskog suda za ljudska prava

 

Cjelokupna praksa Europskog suda za ljudska prava dostupna je putem baze podataka HUDOC na službenim stranicama tog suda. Odluke i presude dostupne su na engleskom i francuskom jeziku.

Prijevodi presuda i odluka Europskog suda za ljudska prava donesenih u odnosu na Republiku Hrvatsku, na hrvatskom jeziku, mogu se pretraživati putem web stranice Ureda zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava.

vrh stranice