Projekti

 

Projekt CISUR – održan stručni skup o Primjeni Uredbe (EU) br. 650/2012 o nasljeđivanju u Hrvatskoj i Sloveniji

U sklopu projekta „Jačanje pravosudne suradnje u primjeni Uredbe o nasljeđivanju u Hrvatskoj i Sloveniji (CISUR)“, dana 3. prosinca 2019. godine u Ljubljani je održan stručni skup o Primjeni Uredbe (EU) br. 650/2012 o nasljeđivanju u Hrvatskoj i Sloveniji.

Stručni skup je okupio pravne stručnjake koji djeluju u području provedbe i primjene Uredbe o nasljeđivanju, iz sudstva, javnog bilježništva, odvjetništva, državnih tijela nadležnih za pravosuđe kao i akademske zajednice iz Hrvatske i Slovenije.

Na stručnom skupu je predstavljen projekt CISUR te rezultati provedenog empirijskog istraživanja u Hrvatskoj i Sloveniji: „Završno izvješće o provedenom istraživanju o primjeni Uredbe o nasljeđivanju u Hrvatskoj i Sloveniji“ i „Preporuke u odnosu na primjenu Uredbe o nasljeđivanju“.

Nakon predstavljanja dosadašnjih projektnih rezultata, uslijedila je rasprava u odnosu na pojedina pitanja iz Uredbe obrađena Preporukama, koja su se kroz istraživanje pokazala osobito izazovna u praksi. Rasprava se odvijala u formi panel diskusija na dvije teme: 1. Nasljedna stvar s prekograničnim elementom i uobičajeno boravište; 2. Europska potvrda o nasljeđivanju.

Rasprava je još jednom potvrdila dvojbe kod primjene Uredbe o nasljeđivanju, uočene tijekom istraživanja te su iz nje proizašla moguća rješenja i zaključci, koji odgovaraju onima ponuđenim u Preporukama.

Ovaj projekt sufinanciraju Program za pravosuđe Europske Unije (2014-2020), Hrvatski pravni centar, Mirovni inštitut, Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske i Hrvatska javnobilježnička komora. Za sadržaj ovog dokumenta odgovoran je isključivo Hrvatski pravni centar.

 

Primjena e-sustava u Vrhovnom sudu Republike Hrvatske

eSpis

Vrhovni sud Republike Hrvatske od 1. travnja 2017. počeo je primjenjivati u poslovanju Kaznenog odjela i od 1. rujna 2018. Građanskog odjela Integrirani sustav za upravljanje sudskim predmetima – eSpis.

eSpis je informacijski sustav koji u potpunosti zamjenjuje dosadašnje sudske upisnike i time virtualno omogućava bolje upravljanje sudskim postupkom, bržu razmjenu podataka među sudovima i transparentnost u poslovanju sudbene vlasti.

Sustav eSpis je aplikacija za upravljanje sudskim predmetima u koju su uključeni općinski, trgovački i županijski sudovi, Visoki trgovački sud Republike Hrvatske i Vrhovni sud Republike Hrvatske.

Važna funkcionalnost sustava eSpis je automatska dodjela spisa u rad sucima na dan osnivanja kao i automatski algoritam koji dodjeljuje u rad spise osnovane povodom žalbe na prvostupanjsku odluku svim županijskim sudovima, razmjerno veličini pojedinoga županijskog suda odnosno ukupnog broja rješavatelja na sudu, osim određenih izuzetaka propisanih posebnim propisima.

- dopis (pdf) -

e-Predmet

Na sustav eSpis vezan je otvoreni sustav za javnost e-Predmet koji omogućava strankama u sudskom postupku, punomoćnicima i zainteresiranim osobama koje sudjeluju u postupku uvid u osnovne podatke sudskog predmeta i praćenje tijeka postupka.

Pristup sustavu e-Predmet imaju građani putem internetske stranice:

http://e-predmet.pravosudje.hr/

Pretraživanje podataka o predmetu moguće je po nazivu suda i poslovnom broju predmeta bilo po oznaci predmeta iz prvog stupnja ili drugog stupnja postupka, s obzirom da postoji veza među poslovnim brojevima spisa istog predmeta kroz cijeli tijek postupka.

 

ECLI - Daljnja izgradnja ECLI-a (europske identifikacijske oznake sudske prakse)

Vrhovni sud Republike Hrvatske uključen je, zajedno s Ministarstvom pravosuđa, u projekt koji je odobrila Europska komisija pod nazivom "Daljnja izgradnja ECLI-a (europske identifikacijske oznake sudske prakse)" čije je provođenje započelo prvim sastankom koordinatora i korisnika održanim 8. i 9. listopada 2015. u Den Haagu. Koordiniranje projektom povjereno je Centru službenih vladinih publikacija pri Ministarstvu unutarnjih poslova Kraljevine Nizozemske a uz Hrvatsku u projekt su uključene još i Belgija, Estonija, Češka Republika, Grčka, Italija, Nizozemska, Rumunjska, SR Njemačka i Španjolska...

- detaljnije  -

 

JSSP - Projekt potpore pravosudnom sektoru

Temeljni cilj Projekta potpore pravosudnom sektoru (JSSP) je poboljšati učinkovitost hrvatskog pravosudnog sustava. Navedeno se nastoji postići kroz potporu provedbi ključnih reformi u pravosuđu važnih za modernizaciju i usklađivanje hrvatskog pravosudnog sustava s EU standardima.

U tu svrhu su Republika Hrvatska i Međunarodna banka za obnovu i razvoj potpisali Ugovor o zajmu za Projekt potpore pravosudnom sektoru. Ugovor o zajmu stupio je na snagu 12. srpnja 2010. godine, a projekt će se provoditi tijekom 5 godina. Prema Ugovoru o zajmu Projekt se financira iznosom od 26,0 mil EUR iz zajma Svjetske banke i sredstvima državnog proračuna u iznosu od 1,9 mil EUR....

- detaljnije -

vrh stranice