Normativni akti Vrhovnog suda

Podzakonski akti kojima je uređeno unutarnje ustrojstvo i poslovanje Vrhovnog suda Republike Hrvatske:

  1. Poslovnik o radu Vrhovnog suda Republike Hrvatske od 20. travnja 1999. godine

  2. Pravilnik o unutarnjem redu Vrhovnog suda Republike Hrvatske od 25. ožujka 2010.

  3. Kućni red Vrhovnog suda Republike Hrvatske

  4. Odluka o radnom vremenu Vrhovnog suda Republike Hrvatske

  5. Godišnji raspored poslova u Vrhovnom sudu Republike Hrvatske za 2016.

  6. Godišnji raspored poslova u Vrhovnom sudu Republike Hrvatske za 2017.

  7. Godišnji raspored poslova u Vrhovnom sudu Republike Hrvatske – izmjene i dopune 15.10.2017.

  8. Godišnji raspored poslova u Vrhovnom sudu Republike Hrvatske za 2018.

  9. Odluka o normativu i cijeni gotovih proizvoda u kantini – restoranu Vrhovnog suda Republike Hrvatske

10. Poslovnik Vrhovnog suda Republike Hrvatske od 16. veljače 2018.

11. Godišnji raspored poslova u Vrhovnom sudu Republike Hrvatske za 2018. - I. izmjena i dopuna od 26.3.2018.

12. Godišnji raspored poslova u Vrhovnom sudu Republike Hrvatske za 2018. - II. izmjena i dopuna od 11.6.2018.

13. Godišnji raspored poslova u Vrhovnom sudu Republike Hrvatske za 2019. od 27.12.2018.

14. Kućni red Vrhovnog suda Republike Hrvatske od 27. ožujka 2019.

15. Godišnji raspored poslova u Vrhovnom sudu Republike Hrvatske za 2020. od 16.12.2019.

16. Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe od 23.12.2019.

17. Pravilnik o unutarnjem redu Vrhovnog suda Republike Hrvatske od 27.12.2019.

18. Poslovnik Vrhovnog suda Republike Hrvatske - pročišćeni tekst od 16.2.2018. i 3.2.2020.

19. Pravilnik o radu knjižnice Vrhovnog suda Republike Hrvatske od 5.3.2020.

20. Godišnji raspored poslova u Vrhovnom sudu Republike Hrvatske za 2021. od 17.12.2020.

21. I. izmjena Godišnjeg rasporeda poslova u Vrhovnom sudu Republike Hrvatske za 2021. od 1.6.2021.

22. II. izmjena Godišnjeg rasporeda poslova u Vrhovnom sudu Republike Hrvatske za 2021. od 30.8.2021.

23. Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Vrhovnog suda Republike Hrvatske od 4.1.2021.

24. Popis dokumentarnog gradiva Vrhovnog suda Republike Hrvatske s rokovima čuvanja od 4.1.2021.

25. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Vrhovnog suda Republike Hrvatske od 22.11.2021.

26. Pravilnik o unutarnjem redu Vrhovnog suda Republike Hrvatske - pročišćeni tekst od 22.11.2021.

27. Godišnji raspored poslova u Vrhovnom sudu Republike Hrvatske za 2022. od 13.12.2021.

28. Poslovnik Vrhovnog suda Republike Hrvatske - pročiščeni tekst od 20.12.2021.

29. Odluka o normativu i cijeni gotovih proizvoda u kantini – restoranu Vrhovnog suda Republike Hrvatske i načinu korištenja vlastitih prihoda od 14.2.2022.

30. I. izmjena Godišnjeg rasporeda poslova u Vrhovnom sudu Republike Hrvatske za 2022. od 21.4.2022.

31. Odlukao normativu i cijeni gotovih proizvoda u kantini – restoranu Vrhovnogsuda Republike Hrvatske i načinu korištenja vlastitih prihoda od 13. lipnja 2022.

32. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Vrhovnog suda Republike Hrvatske od 1.7.2022.

33. Pravilnik o unutarnjem redu Vrhovnog suda Republike Hrvatske - pročišćeni tekst od 1.7.2022.

34. II. izmjena Godišnjeg rasporeda poslova u Vrhovnom sudu Republike Hrvatske za 2022. od 7.7.2022.

35. III. izmjena i dopuna Godišnjeg rasporeda poslova u Vrhovnom sudu Republike Hrvatske za 2022. od 1.9.2022.

36. Odluka o normativu i cijeni gotovih proizvoda u kantini – restoranu Vrhovnog suda Republike Hrvatske i načinu korištenja vlastitih prihoda od 5.9.2022.

37. IV. izmjena Godišnjeg rasporeda poslova u Vrhovnom sudu Republike Hrvatske za 2022. od 12.9.2022.

38. Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe od 21.11.2022.

39. Pravilnik o korištenju sustava video nadzora u Vrhovnom sudu Republike Hrvatske od 15.11.2022.

40. Godišnji raspored poslova u Vrhovnom sudu Republike Hrvatske za 2023. od 19.12.2022.

41. Odluka o normativu i cijeni gotovih proizvoda u kantini – restoranu Vrhovnog suda Republike Hrvatske i načinu korištenja vlastitih prihoda od 01.01.2023.: DOCX / PDF

42. I. izmjena i dopuna Godišnjeg rasporeda poslova u Vrhovnom sudu Republike Hrvatske za 2023. od 16. svibnja 2023.: PDF

43. Odluka o normativu i cijeni gotovih proizvoda u kantini – restoranu Vrhovnog suda Republike Hrvatske i načinu korištenja vlastitih prihoda od 21.6.2023.: DOCX / PDF

44. Smjernice za komuniciranje pravosuđa s javnošću: PDF

vrh stranice