Normativni akti Vrhovnog suda

Podzakonski akti kojima je uređeno unutarnje ustrojstvo i poslovanje Vrhovnog suda Republike Hrvatske:

 • Poslovnik Vrhovnog suda Republike Hrvatske - pročišćeni tekst od 5.2.2024.: PDF 
 • III. izmjena i dopuna Godišnjeg rasporeda poslova u Vrhovnom sudu Republike Hrvatske za 2024. od 21.5.2024.: PDF
 • II. izmjena i dopuna Godišnjeg rasporeda poslova u Vrhovnom sudu Republike Hrvatske za 2024. od 7.3.2024.: PDF
 • Odluka o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda od 19.12.2023.: PDF
 • Odluka o normativu i cijeni gotovih proizvoda u kantini restorana Vrhovnog suda Republike Hrvatske od 19.12.2023.: DOCX / PDF
 • I. dopuna Godišnjeg rasporeda poslova u Vrhovnom sudu Republike Hrvatske za 2024. od 29.12.2023.: PDF
 • Godišnji raspored poslova u Vrhovnom sudu Republike Hrvatske za 2024. od 11.12.2023.: PDF
 • Izmjene i dopune Poslovnika Vrhovnog suda Republike Hrvatske od 11.12.2023.: PDF
 • Smjernice za komuniciranje pravosuđa s javnošću: PDF
 • Odluka o normativu i cijeni gotovih proizvoda u kantini – restoranu Vrhovnog suda Republike Hrvatske i načinu korištenja vlastitih prihoda od 21.6.2023.: DOCX / PDF
 • I. izmjena i dopuna Godišnjeg rasporeda poslova u Vrhovnom sudu Republike Hrvatske za 2023. od 16. svibnja 2023.: PDF
 • Odluka o normativu i cijeni gotovih proizvoda u kantini – restoranu Vrhovnog suda Republike Hrvatske i načinu korištenja vlastitih prihoda od 01.01.2023.: DOCX / PDF
 • Godišnji raspored poslova u Vrhovnom sudu Republike Hrvatske za 2023. od 19.12.2022.
 • Pravilnik o korištenju sustava video nadzora u Vrhovnom sudu Republike Hrvatske od 15.11.2022.
 • Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe od 21.11.2022.
 • IV. izmjena Godišnjeg rasporeda poslova u Vrhovnom sudu Republike Hrvatske za 2022. od 12.9.2022.
 • Odluka o normativu i cijeni gotovih proizvoda u kantini – restoranu Vrhovnog suda Republike Hrvatske i načinu korištenja vlastitih prihoda od 5.9.2022.
 • III. izmjena i dopuna Godišnjeg rasporeda poslova u Vrhovnom sudu Republike Hrvatske za 2022. od 1.9.2022.
 • II. izmjena Godišnjeg rasporeda poslova u Vrhovnom sudu Republike Hrvatske za 2022. od 7.7.2022.
 • Pravilnik o unutarnjem redu Vrhovnog suda Republike Hrvatske - pročišćeni tekst od 1.7.2022.
 • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Vrhovnog suda Republike Hrvatske od 1.7.2022.
 • Odlukao normativu i cijeni gotovih proizvoda u kantini – restoranu Vrhovnogsuda Republike Hrvatske i načinu korištenja vlastitih prihoda od 13. lipnja 2022.
 • I. izmjena Godišnjeg rasporeda poslova u Vrhovnom sudu Republike Hrvatske za 2022. od 21.4.2022.
 • Odluka o normativu i cijeni gotovih proizvoda u kantini – restoranu Vrhovnog suda Republike Hrvatske i načinu korištenja vlastitih prihoda od 14.2.2022.
 • Poslovnik Vrhovnog suda Republike Hrvatske - pročiščeni tekst od 20.12.2021.
 • Godišnji raspored poslova u Vrhovnom sudu Republike Hrvatske za 2022. od 13.12.2021.
 • Pravilnik o unutarnjem redu Vrhovnog suda Republike Hrvatske - pročišćeni tekst od 22.11.2021.
 • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Vrhovnog suda Republike Hrvatske od 22.11.2021.
 • Popis dokumentarnog gradiva Vrhovnog suda Republike Hrvatske s rokovima čuvanja od 4.1.2021.
 • Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Vrhovnog suda Republike Hrvatske od 4.1.2021.
 • II. izmjena Godišnjeg rasporeda poslova u Vrhovnom sudu Republike Hrvatske za 2021. od 30.8.2021.
 • I. izmjena Godišnjeg rasporeda poslova u Vrhovnom sudu Republike Hrvatske za 2021. od 1.6.2021.
 • Godišnji raspored poslova u Vrhovnom sudu Republike Hrvatske za 2021. od 17.12.2020.
 • Pravilnik o radu knjižnice Vrhovnog suda Republike Hrvatske od 5.3.2020.
 • Poslovnik Vrhovnog suda Republike Hrvatske - pročišćeni tekst od 16.2.2018. i 3.2.2020.
 • Pravilnik o unutarnjem redu Vrhovnog suda Republike Hrvatske od 27.12.2019.
 • Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe od 23.12.2019.
 • Godišnji raspored poslova u Vrhovnom sudu Republike Hrvatske za 2020. od 16.12.2019.
 • Kućni red Vrhovnog suda Republike Hrvatske od 27. ožujka 2019.
 • Godišnji raspored poslova u Vrhovnom sudu Republike Hrvatske za 2019. od 27.12.2018.
 • Godišnji raspored poslova u Vrhovnom sudu Republike Hrvatske za 2018. - II. izmjena i dopuna od 11.6.2018.
 • Godišnji raspored poslova u Vrhovnom sudu Republike Hrvatske za 2018. - I. izmjena i dopuna od 26.3.2018.
 • Poslovnik Vrhovnog suda Republike Hrvatske od 16. veljače 2018.
 • Odluka o normativu i cijeni gotovih proizvoda u kantini – restoranu Vrhovnog suda Republike Hrvatske
 • Godišnji raspored poslova u Vrhovnom sudu Republike Hrvatske za 2018.
 • Godišnji raspored poslova u Vrhovnom sudu Republike Hrvatske – izmjene i dopune 15.10.2017.
 • Godišnji raspored poslova u Vrhovnom sudu Republike Hrvatske za 2017.
 • Godišnji raspored poslova u Vrhovnom sudu Republike Hrvatske za 2016.
 • Odluka o radnom vremenu Vrhovnog suda Republike Hrvatske
 • Kućni red Vrhovnog suda Republike Hrvatske
 • Pravilnik o unutarnjem redu Vrhovnog suda Republike Hrvatske od 25. ožujka 2010.
 • vrh stranice