Ustupljeni predmeti

Predmeti za koje je predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske odredio da postupa drugi stvarno i mjesno nadležan sud jer sud koji je po zakonu nadležan zbog velikog broja predmeta u radu ne može ih u razumnom roku riješiti. (Članak 10. Zakona o sudovima - NN 150/05, 16/07, 113/08, 153/09, 116/10, 122/10 - pročišćeni tekst, 27/11, 130/11; Članak 11. Zakona o sudovima - NN 28/13, 33/15, 82/15)

 

vrh stranice