Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporaz

PREGLED SKLAPANJA I IZVRŠAVANJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVI

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. ožujka 2011. (Klasa: 330-01/11-02/01, Urbroj: 5030106-11-2) donijela Zaključak ("Narodne novine" broj 32/11 od 18. ožujka 2011.) kojim su sva tijela javne vlasti zadužena iskazati podatke o sklapanju i izvršavanju ugovora o javnoj nabavi iz svoje nadležnosti te ih ažurirati svakih šest mjeseci.

Zaključak Vlade Republike Hrvatske od 17. ožujka 2011. ("Narodne novine" broj 32/11)

Pregled sklopljenih i izvršenih ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma na internetskim stranicama naručitelja propisuje članak 21. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 90/11) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2012.

Pregled sklapanja i izvršavanja ugovora o javnoj nabavi 2011.

 

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

Na temelju članka 21. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) i članka 10. stavka 1. točke 9. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13 i 85/15) Vrhovni sud Republike Hrvatske objavljuje REGISTAR ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma.

Registar ugovora o JN i OS - 2012.

Registar ugovora o JN i OS - 2013.

Registar ugovora o JN i OS - 2014.

Registar ugovora o JN i OS - 2015.

Registar ugovora o JN i OS - 2016.


Na temelju članka 28. stavak 4. i 5. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16) i članka 10. stavka 1. točke 9. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13 i 85/15) Vrhovni sud Republike Hrvatske objavljuje REGISTAR ugovora ojavnoj nabavi i okvirnih sporazuma:

Registar ugovora o JN i OS - 2017.

 

REGISTAR UGOVORA

Na temelju članka 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 101/2017. i 144/2020.) Vrhovni sud Republike Hrvatske objavljuje:

 

STATISTIČKO IZVJEŠĆE O JAVNOJ NABAVI

Na temelju članka 181. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) Vrhovni sud Republike Hrvatske izrađuje statistička izvješća o javnoj nabavi za svaku prethodnu godinu do 31. ožujka tekuće godine prikupljajući podatke iz Elektroničkog oglasnika javne nabave i podatke iz postupaka bagatelne nabave o sklopljenim ugovorima i narudžbenicama.

Statističko izvješće o javnoj nabavi - EOJN - 2012.

Statističko izvješće o sklopljenim ugovorima 2013

Statističko izvješće o sklopljenim ugovorima 2014

Statističko izvješće o javnoj nabavi - EOJN - 2015.

Statističko izvješće o javnoj nabavi - EOJN - 2016.


Na temelju članka 441. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16) Vrhovni sud Republike Hrvatske izrađuje statistička izvješća o javnoj nabavi za svaku prethodnu godinu do 31. ožujka tekuće godine prikupljajući podatke iz Elektroničkog oglasnika javne nabave i podatke iz postupaka jednostavne nabave o sklopljenim ugovorima i narudžbenicama.

Statističko izvješće o javnoj nabavi - EOJN - 2017.

Statističko izvješće o javnoj nabavi - EOJN - 2018.

Statističko izvješće o javnoj nabavi - EOJN - 2019.

Statističko izvješće o javnoj nabavi - EOJN - 2020.

 

vrh stranice