Ana Garačić

 Ana Garacic

Ana Garačić, mag.iur.

Predsjednica Kaznenog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske

Osobni podaci:

Datum rođenja: 1951.
Mjesto rođenja: Klokočevik, Slavonski Brod, Republika Hrvatska

Obrazovanje i kvalifikacije:

1977. Položila pravosudni ispit
1975. Diplomirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Radno iskustvo u pravosuđu:

od 1.1.2006. Predsjednica Kaznenog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske
od 1.10.2005.
do 14.10.2017.
Zamjenica predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske
1995. - 2021. Sutkinja Vrhovnog suda Republike Hrvatske
1992. - 1995. Predsjednica Kaznenog odjela na Županijskom sudu u Zagrebu
1987. - 1995. Sutkinja Županijskog suda u Zagrebu
1978. - 1987. Sutkinja Općinskog suda u Zagrebu
1977. - 1978. Stručna suradnica na Općinskom sudu u Zagrebu
1975. - 1977. Sudačka pripravnica na Općinskom sudu u Zagrebu

Sudjelovanje u pravnim tijelima i društvima:

Članica međunarodnog udruženja žena sudaca (IAWJ)
Članica Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu
Članica Ispitne komisije za polaganje pravosudnih ispita pri Ministarstvu pravosuđa od 1999. nadalje iz predmeta kazneno materijalno i kazneno procesno pravo
Članica Udruge hrvatskih sudaca
Predsjednica Programskog vijeća Pravosudne akademije

Usavršavanje:

Prošla program usavršavanja u SAD, srpanj - kolovoz 1996. u organizaciji USAID/Croatia - Partners for international education and trajning
Polaznica seminara "Uvod u zakonodavstvo Europske zajednice", koji organizira Njemačka zaklada za međunarodnu pravnu suradnju (Deutsche Stifung fur internationale rechtliche Zusammenarbeit e. V.) i Vrhovni sud Republike Hrvatske, 2001-2002. godine
Poslijediplomski studij kazneno-pravnog smjera na Pravnom fakultetu u Zagrebu

Ostalo:

Voditeljica Centra sudske prakse
Predsjednica Uredništva web-stranica Vrhovnog suda Republike Hrvatske
Glavna urednica publikacije "Izbor odluka" Vrhovnog suda Republike Hrvatske
Predavala na više Seminara za stručno osposobljavanje kandidata za polaganje pravosudnog ispita u organizaciji Hrvatske odvjetničke komore u Zagrebu, Udruge pravnika u gospodarstvu Zagreb i Udruge pravnika u gospodarstvu Split, Javnobilježničke komore u Zagrebu (od 1995. do 2017. godine)
Sudjelovala kao predavač na većem broju seminara Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu u Opatiji
Predavala na Policijskoj akademiji na više tečajeva na temu "Rad na suzbijanju i otkrivanju kaznenih djela iz područja krvnih i seksualnih delikata", u Zagrebu 1998. i 1999. godine.
Sudjelovala kao predavač na seminarima u organizaciji Inženjerskog biroa d.d. i Vrhovnog suda Republike Hrvatske u Opatiji (od 1999. do 2011. godine)
Odlukom predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske iz 2001. imenovana poučavateljem za stručno usavršavanje sudaca u Republici Hrvatskoj (nacionalni trener).
Članica radne skupine za izradu Nacrta Kaznenog zakona, 1995., Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona, 2000., 2002., 2004., 2005., 2009., 2010. i 2011.
Glavna urednica web-stranica Vrhovnog suda Republike Hrvatske
Predavala na seminaru "Učinkovitost sudskog postupka" u Valbandonu 2002. i 2003. god. u organizaciji Centra za stručno usavršavanje sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika, a uz pomoć Hrvatskog pravnog centra, Vrhovnog suda Republike Hrvatske i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske
Voditeljica većeg broja seminara u Valbandonu na temu: "Stručno usavršavanje sudaca, državnih odvjetnika i policijskih službenika o primjeni novog Zakona o kaznenom postupku"
Sudjelovala kao predavač na seminarima Organizatora d.o.o. i to u Zagrebu 2003. godine na temu "Važnije izmjene i dopune Kaznenog zakona"; u Zagrebu 2004. g. na temu „Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona“; na Plitvičkim jezerima 2005. na temu „Novine u Kaznenom zakonu iz 2004. godine“
Predsjednica Radne skupine i članica Savjetodavne radne skupine za provedbu projekta objavljivanja sudskih odluka u sklopu projekta "Obnova 1999. – sudstvo i pravni fakulteti" od 28. travnja 2003.
Članica Savjetodavnog vijeća za politiku provedbe projekta "Jedinstveni sustav uprave i vođenja predmeta za hrvatske sudove" od 9. rujna 2003.
Voditeljica poslova objavljivanja sudskih odluka na Portalu sudske prakse – "SuPra" i "SupraNova"
Članica radne grupe za izgradnju Integriranog informacijskog sustava za upravljanje sudskim predmetima, 2005. - 2006. (ICMS)
Urednica i voditeljica seminara u Opatiji "Novine u kaznenom zakonodavstvu" u suradnji s Pravosudnom akademijom (od 2012. do 2020. godine)

Publikacije i ostali radovi:

Autorica knjiga:

"Kazneni zakon u sudskoj praksi", Naklada Zadro, Zagreb, ožujak 2001.
"Pravni lijekovi u kaznenom postupku i sudskoj praksi", Naklada - Inženjerski biro d.d. Zagreb, prosinac 2006.
"Kazneni zakon u sudskoj praksi, Opći dio", Naklada Izdavačka kuća Organizator d.o.o. Zagreb, studeni - prosinac 2006.
"Kazneni zakon u sudskoj praksi, Posebni dio", Naklada - Izdavačka kuća Organizator d.o.o. Zagreb, studeni - prosinac 2006.
"Pravna shvaćanja u kaznenom pravu", Naklada - Izdavačka kuća Organizator d.o.o. Zagreb, prosinac 2008.
"Kazneni zakon u sudskoj praksi, Opći dio", II. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Naklada Izdavačka kuća Organizator d.o.o. Zagreb, prosinac 2009.
"Kazneni zakon u sudskoj praksi, Posebni dio", II. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Naklada Izdavačka kuća Organizator d.o.o. Zagreb, prosinac 2009.
"Zakon o kaznenom postupku - pravni lijekovi" Naklada Izdavačka kuća Organizator d.o.o. Zagreb, 2010.
"Novi Kazneni zakon" Naklada Izdavačka kuća Organizator d.o.o. Zagreb, lipanj 2013.
"Zakon o kaznenom postupku - pravni lijekovi" Libertin naklada d.d. Rijeka, 2014.
"Pravna shvaćanja u kaznenom pravu", II. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Libertin naklada d.d. Rijeka, 2014.
"Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije", Libertin naklada d.d. Rijeka, 2015.
"Kazneni zakon u sudskoj praksi, Opći dio", III. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Libertin naklada d.d. Rijeka, 2016.
"Kazneni zakon u sudskoj praksi, Posebni dio", III. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Libertin naklada d.d. Rijeka, 2016.
"Zakon o kaznenom postupku u sudskoj  praksi I. i II. dio" (Ana Garačić i Dragan Novosel), Libertin naklada d.d. Rijeka, 2018.
"Pravna shvaćanja u kaznenom pravu", III. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Libertin naklada d.d. Rijeka, 2019.
 "Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije" (Ana Garačić i Marija Garačić-Turković), Libertin naklada d.d. Rijeka, 2020.

Autorica i koautorica više od 50 stručnih članaka iz područja kaznenog materijalnog i procesnog prava objavljeni u pravnim časopisima: Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, Hrvatska pravna revija, Vještak, Hrvatsko sudstvo, Odvjetnik, Aktualna pitanja kaznenog zakonodavstva
Recenzentica više pravnih knjiga
Pregled stručnih radova...

Priznanja:

2017. Priznanje Zaklade dr. sc. Jadranko Crnić za cjeloživotni doprinos i iznimna postignuća u pravnoj struci i promociji vladavine prava u Republici Hrvatskoj
vrh stranice