prof. dr. sc. Ante Perkušić

Sudac u Građanskom odjelu Vrhovnog suda Republike Hrvatske


Osobni podaci:

Datum rođenja: 1. srpnja 1962.
Mjesto rođenja: Kamenmost, Republika Hrvatska

Obrazovanje i kvalifikacije:

2002. Doktorirao na Pravnom fakultetu u Splitu iz područja građanskog i građanskog procesnog prava, doktorska dizertacija "Ograničena stvarna prava služnosti i pravo građenja u hrvatskom pravu"
2000. Magistrirao na Pravnom fakultetu u Zagrebu iz područja građansko pravnih znanosti, magistarski rad pod naslovom "Stvarne služnosti prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - usporedba s dosadašnim stanjem"
1994. Javnobilježnički ispit
1989. Pravosudni ispit
1986. Diplomirao na Pravnom fakultetu u Splitu

Srednja škola u Imotskom

Radno iskustvo u pravosuđu:

od 1. 9. 2013. Sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
2008. - 2013. Predsjednik Županijskog suda u Splitu
2002. - 2013. Sudac Županijskog suda u Splitu
1991. - 2002. Predsjednik Općinskog suda u Omišu
1990. - 2002. Sudac Općinskog suda u Omišu
1987. - 1990. Odvjetnički vježbenik u Splitu

Ostalo:

Redoviti profesor građanskog prava pri Sveučilištu u Splitu
Predavač na znanstvenim i stručnim skupovima te seminarima
Autor više knjiga, znanstvenih i stručnih radova iz područja građanskog i građanskog procesnog prava
vrh stranice