Ante Potrebica

Rođen 1941. Gimnaziju pohađao u Požegi, a na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao 1966. godine. Prije imenovanja za suca Vrhovnog suda Republike Hrvatske bio je sudac općinskog suda. Na Vrhovni sud Republike Hrvatske dolazi kao stručni suradnik i voditelj sudske prakse u Kaznenom odjelu. Od 1991. obnaša dužnost suca Vrhovnog suda Republike Hrvatske. U razdoblju od 1992. do 1995. zamjenik je predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske. Na tu je funkciju ponovno izabran 1. travnja 1997.

Polazio je poslijediplomsku nastavu iz kaznenopravnih znanosti. Aktivno je sudjelovao na raznim stručnim skupovima. Autor je brojnih referata, analiza, izviješća i informacija te brojnih članaka objavljenih u stručnim publikacijama.

Bio je član Stručne komisije za suzbijanje posljedica upotrebe sredstava ovisnosti, Komisije za izradu kaznenog zakonodavstva Republike Hrvatske i Komisije za ratne zločine. Bio je član Komisije za uvjetne otpuste i predsjednik Državnog sudbenog vijeća.

vrh stranice