dr. sc. Branko Brkić


Osobni podaci:

Datum rođenja: 8. srpnja 1958.
Mjesto rođenja: Kruševo, Grad Obrovac, Republika Hrvatska

Obrazovanje i kvalifikacije:

2015. Doktorirao iz kaznenopravnih znanosti
2004.  Magistrirao na kaznenopravnim znanostima u Zagrebu 
1984.  Pravosudni ispit
1982. Diplomirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Radno iskustvo u pravosuđu:

od 2016. Sudac Ustavnog suda Republike Hrvatske
2006. - 2016.
Sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
1991. - 2006. Sudac Županijskog suda u Zadru
1992. - 1996 Sudac Vojnog suda u Splitu
1984. - 1991. Sudac Općinskog suda u Obrovcu
1983. - 1984. Sudački vježbenik

Sudjelovanje u pravnim tijelima i društvima:

2010. - 2012. Član Državnog sudbenog vijeća
  Član Udruženja za kaznenopravne znanosti i praksu Hrvatske

Stručni radovi:

"Identitet između presude i optužbe", Hrvatska pravna revija, broj 4/2004.
"Zapovjedna kaznena odgovornost - mogući teoretski i praktički aspekti", Hrvatska pravna revija, broj 2/2002.
"Kaznena djela razbojništva i razbojničke krađe", Hrvatska pravna revija, broj 11/2002.
"Kaznena djela protiv spolne slobode i ćudoređa, te poseban osvrt na silovanje i bludne radnje, teoretski i praktički aspekt, te problemi međusobne distinkcije", Hrvatska pravna revizija, broj 2/2003.
"Etika kaznenog postupka", Hrvatska pravna revizija, broj 11/2001.
"Zadarsko srednjevjekovno statutarno pravo - Zadarski statut iz 1305. godine", Hrvatska pravna revija, broj 8/2003
"Zadržavanje - uhićenje - pritvor", Aktualnosti novog kaznenog zakonodavstva i Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama, Inženjerski biro, Zagreb, 1999.
"Žalba protiv rješenja - neki teoretski i praktični problemi", Aktualna pitanja kaznenog zakonodavstva, Inženjerski biro, 2005.
"Izvršenje strane kaznene presude (egzekvatura)", Hrvatska pravna revija, broj 7/2006. i 8/2006.
"Oduzimanje predmeta i imovinske koristi u kaznenom postupku", Hrvatska pravna revija, broj 12/2001.
"Presuda na zahtjev stranaka u istrazi", Hrvatska pravna revija, broj 1/2005.
"Uz 123. godišnjicu osnova kaznenog zakona o zločinstvih i prijestupcih za kraljevine Hrvatsku i Slavoniju", Hrvatska pravna revija, broj 1/2003.
"Zapovjedna kaznena odgovornost i načelo zakonitosti u međunarodnom kaznenom pravu", Hrvatska pravna revija, broj 8/2001.
Pregled stručnih radova...

Izvorni znanstveni rad:

"Zapovjedna kaznena odgovornost u međunarodnom i domaćem pravu kroz prizmu načela zakonitosti", Hrvatska pravna revija, broj 4/2010.

Pregledni znanstveni rad:

"Agresivni rat kao međunarodni oružani sukob ili kada je Republika Hrvatska postala subjekt međunarodnog prava", Hrvatska pravna revizija, broj 6/2015.

 Priznanja:

Spomenica domovinskog rata
Medalja "Oluja"
Red hrvatskog trolista za zasluge u pravosuđu
vrh stranice