Darko Milković

  Darko Milkovic

Darko Milković, mag.iur.

Sudac u Građanskom odjelu Vrhovnog suda Republike Hrvatske

Osobni podaci:

Datum rođenja: 29. lipnja 1966.
Mjesto rođenja: Gospić, Republika Hrvatska

Obrazovanje i kvalifikacije:

1994. Pravosudni ispit
1991. Diplomirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Osnovna i srednja škola u Gospiću

Radno iskustvo u pravosuđu:

od 1.9.2013. Sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
2006. - 2013. Zamjenik predsjednika Županijskog suda u Zagrebu
2008. - 2013. Predsjednik Građanskog odjela Županijskog suda u Zagrebu
2005. - 2013. Sudac Županijskog suda u Zagrebu
2002. - 2005. Zamjenik predsjednika Građanskog odjela Općinskog suda u Zagrebu
2004. - 2005. Evidentičar
2002. - 2005. Voditelj grupe za radno pravo
1996. - 2005. Sudac Općinskog suda u Zagrebu
1994. - 1996. Stručni suradnik na pravnim poslovima u poduzeću Pliva d.d. Zagreb
1992. - 1994. Sudski vježbenik u Županijskom sudu u Zagrebu

Sudjelovanje u pravnim tijelima i društvima:

2000. - 2004. Predsjednik Službeničkog suda gradskih upravnih tijela Grada Zagreba

Predsjednik posebne arbitraže u smislu čl. 166. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (arbitražni postupak koji se vodi prije provedbe štrajka u zdravsstvenim ustanovama)
2000. - 2009. Član stručnog tima Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske
2009. - 2013. Član Izbornog povjerenstva Grada Zagreba

Sudjelovanje u obrazovnim ustanovama, društvima i udrugama:

2006. Suradnik u nastavi na Pravnom fakultetu u Zagrebu iz područja radnog i socijalnog prava
2011. Predavač (izabran u nastavno zvanje viši predavač) na katedri Radnog prava na Visokoj školi za financije i pravo Effectus

Član više radnih skupina Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske za izradu nacrta prijedloga izmjene i dopuna zakona
2011. Predsjednik Hrvatskog društva za građanskopravnu znanost i praksu
2007. Član Organizacijskog odbora tradicionalnog savjetovanja "Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse"
2005. Član Savjeta časopisa Radno pravo
2010. - 2013. Suradnik "Pregleda sudske prakse" Inženjerskog biroa d.d. Zagreb
2009. Miritelj pri Hrvatskoj obrtničkoj komori, Hrvatskom uredu za osiguranje (sa završenom obukom pod vodstvom međunarodnih stručnjaka za izmiritelje u okviru PHARE 2005. projekta: "Jačanje mirenja kao alternativnog načina rješavanja sudskih sporova")

Publikacije i ostali radovi:

Koautor tri knjige:
 • "Zakon o radu kroz sudsku praksu", izdavač Radno pravo, Zagreb, listopad 2007.
 • "Veliki komentar novog zakona o radu" izdavač Vaša knjiga, ožujak 2010.
 • "Zakon o radu" komentar, sudska praksa, ogledni primjeri, izdanje TEB Zagreb, srpanj 2010.
Autor 37 stručnih radova prvenstveno iz područja radnog prava
Autor obrazovnih materijala za potrebe Pravosudne akademije
Autor znanstvenih radova:
 • "Otkaz ugovora o radu" - Godišnjak 13. XXI savjetovanja Aktualnosti Hrvatskog zakonodavstva i zakonodavne prakse, Opatija 2006. - izvorni znanstveni rad
 • "Izbor članova radničkih vijeća" - Godišnjak 14. XXII savjetovanja Aktualnosti Hrvatskog zakonodavstva i zakonodavne prakse, Opatija 2007. - izvorni znanstveni rad
 • "Ostvarivanje prava radnika na naknadu plaće u parničnom i ovršnom postupku" - Godišnjak 15., XXIII savjetovanja Aktualnosti Hrvatskog zakonodavstva i zakonodavne prakse, Opatija 2008. - izvorni znanstveni rad
 • "Aktualnosti radnih odnosa - gospodarska kriza i položaj stranaka ugovora o radu" - Godišnjak 16., XXIV savjetovanje Aktualnosti Hrvatskog zakonodavstva i zakonodavne prakse, Opatija 2009. - pregledni znanstveni rad
 • "Primjena novog Zakona o radu u vezi s parničnim postupkom" - Godišnjak 17., XXV savjetovanje Aktualnosti Hrvatskog zakonodavstva i zakonodavne prakse, Opatija 2010. - izvorni znanstveni rad
 • "Radno pravo - radno vrijeme, godišnji odmor, isprave o plaći i otkaz ugovora o radu prema izmijenjenim propisima radnog prava" (koautor s dr. sc. M. Zuber) - Godišnjak 17., XXVI savjetovanje Aktualnosti Hrvatskog zakonodavstva i zakonodavne prakse, Opatija 2011. - izvorni znanstveni rad
 • "Novela Zakona o radu iz 2013 i kolektivni otkazi u svjetlu primjene europskog prava" - Godišnjak 19., XXVIII  savjetovanje Aktualnosti Hrvatskog zakonodavstva i zakonodavne prakse, Opatija 2013.
Autor stručnih članaka:
 • "Otkaz ugovora o radu prema Zakonu o radu s osvrtom na sudsku praksu", u organizaciji Hrvatske udruge poslodavaca, Zagreb 2003.
 • "Radni i službenički odnosi" u organizaciji lista Novi informator, Zagreb 2005.
 • "Otkaz ugovora o radu te drugi načini prestanka radnog odnosa ili službe" u organizaciji časopisa Radno pravo, Zagreb 2005.
 • "Aktualna pitanja ostvarivanja i zaštite prava iz radnih odnosa" u organizaciji Inženjerskog biroa d.d., Zagreb 2006.
 •  "Radni odnosi; prava i obveze radnika, državnih službenika i namještenika" u organizaciji TEB-a, Zagreb i Hrvatska gospodarska komora Split, 2006.
 • "Aktualnosti Hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse" u organizaciji Hrvatskog društva za građanskopravne znanosti i praksu, Opatija 2006.
 • "Sudska zaštita prava iz radnog odnosa" u organizaciji časopisa Radno pravo, Zagreb, 2006.
 • "Aktualna pitanja ostvarivanja i zaštite prava iz radnih odnosa" u organizaciji Inženjerskog biroa d.d., Zagreb, 2007.
 • "Parnični postupak u praksi" u organizaciji Organizator d.o.o. Zagreb, Zagreb  2007.
 • "Primjena Zakona o radu" u organizaciji TEB-a Zagreb, Zagreb, 2007.
 • "Aktualnosti Hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse" u organizaciji Hrvatskog društva za građanskopravne znanosti i praksu, Opatija 2007.
 • "Radno pravo - aktualne teme" u organizaciji časopisa Radno pravo, Zagreb 2007.
 • "Radni odnosi - aktualna pitanja zakonodavstva i sudske prakse - 2008. " u organizaciji Inženjerskog biroa d.d., Zagreb 2008.
 • "Radni odnosi u praksi", u organizaciji TEB d.o.o., Zagreb, Osijek,  Rijeka, Split 2008.
 • "Ovršni zakon - novosti u 2008", u organizaciji TEB d.o.o., Zagreb, 2008.
 • "Aktualnosti Hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse" u organizaciji Hrvatskog društva za građanskopravne znanosti i praksu, Opatija 2008.
 • "Službenički odnosi" u organizaciji Novog informatora, Zagreb, Zagreb 2008. 
 • "Radno pravo - aktualne teme" u organizaciji časopisa Radno pravo, Zagreb 2008.
 • "Aktualnosti i novine u radnim odnosima i zdravstvenom osiguranju" u organizaciji  Novog Informatora, Zagreb 2009.
 • "Aktualnosti u parničnom postupku", u organizaciji Organizator d.o.o., Zagreb 2009.
 • "Radni odnosi - novine u radno-socijalnom zakonodavstvu 2009." u organizaciji Inženjerskog biroa d.d., Zagreb 2009.
 • "Parnični, ovršni i stečajni postupak u praksi", u organizaciji Inženjerskog biroa d.d. Zagreb 2009.
 • "Aktualnosti Hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse" u organizaciji Hrvatskog društva za građanskopravne znanosti i praksu, Opatija 2009.
 • "Novi Zakon o radu" u organizaciji TEB-a poslovno savjetovanje d.o.o., Zagreb 2009.
 • "Novi Zakon o radu" u organizaciji Narodnih novina, Zagreb 2010.
 • "Novi Zakon o radu" u organizaciji TEB-a poslovno savjetovanje d.o.o., Zagreb, Split, Osijek 2010.
 • "Sklapanje i prestanak ugovora o radu" u organizaciji sindikata PPDIV-a, Trogir 2010.
 • "Prestanak radnog odnosa i zaštita prava radnika" - seminar "Sve o primjeni novo Zakon o radu" u organizaciji Vaša knjiga d.o.o. - poslovna literatura, Zagreb 2010.
 • "Parnični postupak i sudska zaštita individualnih prava iz radnog odnosa" seminar "Aktualnosti u parničnom postupku" Organizator, Zagreb 2010.
 • "Dvojbe u primjeni poslovno i osobno uvjetovanog otkaza - kriterij invalidnosti, profesionalna nesposobnost za rad, zbrinjavanje viška radnika" seminar "Primjena Zakona o radu" u organizaciji Novi informator, Zagreb 2010.
 • "Zakon o radu - aktualnosti i sudska praksa" u organizaciji Organizator d.o.o., Zagreb 2010.
 • "Radni odnosi u praksi" u organizaciji TEB-a poslovno savjetovanje d.o.o., Zagreb, Rijeka, Split, Osijek  2010.
 • "Aktualnosti Hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse" u organizaciji Hrvatskog društva za građanskopravne znanosti i praksu, Opatija 2010. 
 • "Zakon o radu - aktualnosti i sudska praksa" u organizaciji Organizatora d.o.o., Zagreb 2010.
 • "Primjena Zakona o radu - Novi pravilnici" u organizaciji Inženjerskog biroa d.d., Zagreb 2011.
 • "Primjena Zakona o radu iz novih evidencija u oblasti rada" u organizaciji TEB-a poslovno savjetovanje d.o.o., Zagreb, Split, Rijeka, Osijek 2011.
 • "Radno pravo - aktualnosti" u organizaciji časopisa Radno pravo, Zagreb 2011.
 • "49. susret pravnika u Opatiji '11" u organizaciji Hrvatskog saveza udruga pravnika u gospodarstvu, Opatija 2011.
 • "Aktualnosti radnog prava" u organizaciji Organizatora d.o.o. Zagreb, Zagreb 2011.
 • "Aktualnosti Hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse" u organizaciji Hrvatskog društva za građanskopravne znanosti i praksu, Opatija 2011.
 • "Uloga nadzornog odbora u sustavu korporativnog upravljanja dioničkim društvima", Ericsson Nikola Tesla Zagreb, 2012.
 • "Novine i aktualna pitanja iz radnih odnosa - ostvarivanje i zaštita prava u 2012." u organizaciji Inženjerskog biroa d.d., Zagreb 2012.
 • "Parnični i ovršni postupak u radnim odnosima" u organizaciji Organizatora d.o.o. Zagreb, 2012.
 • "Radni odnosi u praksi" - u organizaciji TEB Poslovno savjetovanje d.o.o., Zagreb 2012.
 • "Drugostupanjski postupak i naknada štete" - Savjetovanje o obradi i likvidaciji automobilskih šteta, u organizaciji Hrvatskog ureda za osiguranje, Opatija 2012.
 • "Konferencija o radnim odnosima u Republici Hrvatskoj: fleksibilnost i fleksigurnost - postojeća rješenja i promišljanja", Zagreb 2012.
 • "Novine i aktualna pitanja iz radnih odnosa - ostvarivanje i zaštita prava u 2013." u organizaciji Inženjerskog biroa d.d. Zagreb 2013.
 • "Radno pravo u praksi" u organizaciji Organizatora d.o.o. Zagreb 2013. 
 • "Nova organizacija parničnog sudovanja" u organizaciji Organizatora d.o.o., Zagreb 2013.
 • "Parnični postupak u svezi s radnim odnosima i naknadom neimovinske štete" u organizaciji Organizatora d.o.o. Zagreb 2013.

Ostalo:

Sudionik međunarodnih stručnih savjetovanja i drugih oblika suradnje
Sudionik domaćih stručnih savjetovanja na kojima je kao predavač sudjelovao 60 puta
Predavač na seminarima:
 • "Otkaz ugovora o radu prema Zakonu o radu s osvrtom na sudsku praksu", u organizaciji Hrvatske udruge poslodavaca, Zagreb 2003.
 • "Radni i službenički odnosi" u organizaciji lista Novi informator, Zagreb 2005.
 • "Otkaz ugovora o radu te drugi načini prestanka radnog odnosa ili službe" u organizaciji časopisa Radno pravo, Zagreb 2005.
 • "Aktualna pitanja ostvarivanja i zaštite prava iz radnih odnosa" u organizaciji Inženjerskog biroa d.d., Zagreb 2006.
 •  "Radni odnosi; prava i obveze radnika, državnih službenika i namještenika" u organizaciji TEB-a, Zagreb i Hrvatska gospodarska komora Split, 2006.
 • "Aktualnosti Hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse" u organizaciji Hrvatskog društva za građanskopravne znanosti i praksu, Opatija 2006.
 • "Sudska zaštita prava iz radnog odnosa" u organizaciji časopisa Radno pravo, Zagreb, 2006.
 • "Aktualna pitanja ostvarivanja i zaštite prava iz radnih odnosa" u organizaciji Inženjerskog biroa d.d., Zagreb, 2007.
 • "Parnični postupak u praksi" u organizaciji Organizator d.o.o. Zagreb, Zagreb  2007.
 • "Primjena Zakona o radu" u organizaciji TEB-a Zagreb, Zagreb, 2007.
 • "Aktualnosti Hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse" u organizaciji Hrvatskog društva za građanskopravne znanosti i praksu, Opatija 2007.
 • "Radno pravo - aktualne teme" u organizaciji časopisa Radno pravo, Zagreb 2007.
 • "Radni odnosi - aktualna pitanja zakonodavstva i sudske prakse - 2008. " u organizaciji Inženjerskog biroa d.d., Zagreb 2008.
 • "Radni odnosi u praksi", u organizaciji TEB d.o.o., Zagreb, Osijek,  Rijeka, Split 2008.
 • "Ovršni zakon - novosti u 2008", u organizaciji TEB d.o.o., Zagreb, 2008.
 • "Aktualnosti Hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse" u organizaciji Hrvatskog društva za građanskopravne znanosti i praksu, Opatija 2008.
 • "Službenički odnosi" u organizaciji Novog informatora, Zagreb, Zagreb 2008. 
 • "Radno pravo - aktualne teme" u organizaciji časopisa Radno pravo, Zagreb 2008.
 • "Aktualnosti i novine u radnim odnosima i zdravstvenom osiguranju" u organizaciji  Novog Informatora, Zagreb 2009.
 • "Aktualnosti u parničnom postupku", u organizaciji Organizator d.o.o., Zagreb 2009.
 • "Radni odnosi - novine u radno-socijalnom zakonodavstvu 2009." u organizaciji Inženjerskog biroa d.d., Zagreb 2009.
 • "Parnični, ovršni i stečajni postupak u praksi", u organizaciji Inženjerskog biroa d.d. Zagreb 2009.
 • "Aktualnosti Hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse" u organizaciji Hrvatskog društva za građanskopravne znanosti i praksu, Opatija 2009.
 • "Novi Zakon o radu" u organizaciji TEB-a poslovno savjetovanje d.o.o., Zagreb 2009.
 • "Novi Zakon o radu" u organizaciji Narodnih novina, Zagreb 2010.
 • "Novi Zakon o radu" u organizaciji TEB-a poslovno savjetovanje d.o.o., Zagreb, Split, Osijek 2010.
 • "Sklapanje i prestanak ugovora o radu" u organizaciji sindikata PPDIV-a, Trogir 2010.
 • "Prestanak radnog odnosa i zaštita prava radnika" - seminar "Sve o primjeni novo Zakon o radu" u organizaciji Vaša knjiga d.o.o. - poslovna literatura, Zagreb 2010.
 • "Parnični postupak i sudska zaštita individualnih prava iz radnog odnosa" seminar "Aktualnosti u parničnom postupku" Organizator, Zagreb 2010.
 • "Dvojbe u primjeni poslovno i osobno uvjetovanog otkaza - kriterij invalidnosti, profesionalna nesposobnost za rad, zbrinjavanje viška radnika" seminar "Primjena Zakona o radu" u organizaciji Novi informator, Zagreb 2010.
 • "Zakon o radu - aktualnosti i sudska praksa" u organizaciji Organizator d.o.o., Zagreb 2010.
 • "Radni odnosi u praksi" u organizaciji TEB-a poslovno savjetovanje d.o.o., Zagreb, Rijeka, Split, Osijek  2010.
 • "Aktualnosti Hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse" u organizaciji Hrvatskog društva za građanskopravne znanosti i praksu, Opatija 2010. 
 • "Zakon o radu - aktualnosti i sudska praksa" u organizaciji Organizatora d.o.o., Zagreb 2010.
 • "Primjena Zakona o radu - Novi pravilnici" u organizaciji Inženjerskog biroa d.d., Zagreb 2011.
 • "Primjena Zakona o radu iz novih evidencija u oblasti rada" u organizaciji TEB-a poslovno savjetovanje d.o.o., Zagreb, Split, Rijeka, Osijek 2011.
 • "Radno pravo - aktualnosti" u organizaciji časopisa Radno pravo, Zagreb 2011.
 • "49. susret pravnika u Opatiji '11" u organizaciji Hrvatskog saveza udruga pravnika u gospodarstvu, Opatija 2011.
 • "Aktualnosti radnog prava" u organizaciji Organizatora d.o.o. Zagreb, Zagreb 2011.
 • "Aktualnosti Hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse" u organizaciji Hrvatskog društva za građanskopravne znanosti i praksu, Opatija 2011.
 • "Uloga nadzornog odbora u sustavu korporativnog upravljanja dioničkim društvima", Ericsson Nikola Tesla Zagreb, 2012.
 • "Novine i aktualna pitanja iz radnih odnosa - ostvarivanje i zaštita prava u 2012." u organizaciji Inženjerskog biroa d.d., Zagreb 2012.
 • "Parnični i ovršni postupak u radnim odnosima" u organizaciji Organizatora d.o.o. Zagreb, 2012.
 • "Radni odnosi u praksi" - u organizaciji TEB Poslovno savjetovanje d.o.o., Zagreb 2012.
 • "Drugostupanjski postupak i naknada štete" - Savjetovanje o obradi i likvidaciji automobilskih šteta, u organizaciji Hrvatskog ureda za osiguranje, Opatija 2012.
 • "Konferencija o radnim odnosima u Republici Hrvatskoj: fleksibilnost i fleksigurnost - postojeća rješenja i promišljanja", Zagreb 2012.
 • "Novine i aktualna pitanja iz radnih odnosa - ostvarivanje i zaštita prava u 2013." u organizaciji Inženjerskog biroa d.d. Zagreb 2013.
 • "Radno pravo u praksi" u organizaciji Organizatora d.o.o. Zagreb 2013. 
 • "Nova organizacija parničnog sudovanja" u organizaciji Organizatora d.o.o., Zagreb 2013.
 • "Parnični postupak u svezi s radnim odnosima i naknadom neimovinske štete" u organizaciji Organizatora d.o.o. Zagreb 2013.
Voditelj radionica u organizaciji Pravosudne akademije:
 • "Prestanak ugovora o radu", Zagreb 2005.
 • "Odgovornost za štetu i novi Zakon o obveznim odnosima", Zagreb 2006.
 • "Otkaz ugovora o radu", Zagreb 2006.
 • "Nevaljanost ugovora po novom Zakonu o obveznim odnosima", Zagreb 2007.
 • "Prenošenje ugovora o radu na novog poslodavca", Zagreb, Varaždin 2008.
 • "Modul radno pravo", radionica za pripremu vježbenika za polaganje pravosudnog ispita, Zagreb 2009.
 • "Mogućnost predlaganja novih činjenica i dokaza tijekom postupka", Zagreb 2010.
 • "Stvarno pravo I", Pravosudna akademija, Zagreb 2010.
 • "Stvarno pravo II", Pravosudna akademija, Zagreb 2010.
 • "Naknada štete iz radnog odnosa", Općinski sud u Varaždinu i Općinski građanski sud u Zagrebu 2010.
 • "Radno pravo", stručna radionica za vježbenike, 2010., 2011. i 2012.
 • "Građansko postupovno pravo - Glavna rasprava", Pravosudna akademija Zagreb, 2011.
 • "Stvarno pravo I",  stručna radionica za vježbenike, 2012.
 • "Stvarno pravo II", stručna radionica za vježbenike, 2012.
Voditelj radionica u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike tijekom 2013.
vrh stranice