Davorka Lukanović-Ivanišević

  Davorka Lukanovic-Ivanisevic

Davorka Lukanović Ivanišević, mag.iur.

Sutkinja u Građanskom odjelu Vrhovnog suda Republike Hrvatske

Osobni podaci:

Datum rođenja: 31. svibnja 1951.
Mjesto rođenja: Buje, Republika Hrvatska
  Udana, jedno punoljetno dijete

Obrazovanje i kvalifikacije:

1976.  Pravosudni ispit 
1975.  Diplomirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 
1970. Završila Gimnaziju i Srednju glazbenu školu u Rijeci

Radno iskustvo u pravosuđu:

1999. - 2021. Sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
od 2018. Zamjenica predsjednika Odjela za praćenje europskih propisa i sudske prakse suda Europske unije i Europskog suda za ljudska prava
1996. - 1999. Predsjednica Građanskog odjela Županijskog suda u Rijeci
1988. - 1999. Sudac Županijskog suda u Rijeci
1985. - 1988. Predsjednica Građanskog odjela Općinskog suda u Rijeci
1977. - 1988. Sudac Općinskog suda u Rijeci
1976. - 1977. Stručni suradnik na Općinskom sudu u Rijeci
1975. - 1976. Sudački pripravnik na Općinskom sudu u Rijeci

Sudjelovanje u pravnim tijelima i društvima:

Članica Hrvatskog udruženja za građanske znanosti i praksu
Članica Udruge hrvatskih sudaca
Članica Etičkog vijeća Udruge hrvatskih sudaca (nekoliko mandata)
Članica ispitne komisije za polaganje pravosudnih ispita pri Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske

Usavršavanje:


Prošla programe usavršavanja u zemlji i inozemstvu od kojih neki:
  - Seminar "Zahtjev za prethodni postupak" u organizaciji ERA - Akademije za EU pravo u Trieru, Njemačka

- Sveobuhvatni tečaj prava Europske Unije za hrvatske suce u 8 seminara

- Seminari o suvremenim tehnikama poučavanja u sklopu CARDS Projekta "Reforma pravosuđa"

- projekt " Suport the Independence and Impartiality of Judges in Croatia" u Kanadi u organizaciji International Commission of Jurists - Kanadska sekcija

- projekt "Administration of Courts" u SAD-u, u organizaciji Unitet States Department of State

- Regional Legal Education Workshop "Strategies for Implementing Practical Legal Education Programs" u Hrvatskoj u organizaciji American Bar Association, Central and East European Law Initiative (CEELI) i Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
  - Upoznavanje pravnog sustava NR Kine u Pekingu
  - Upoznavanje pravnog sustava Kraljevine Španjolske u Barceloni 

- Upoznavanje pravnog sustava Talijanske Republike u Rimu u organizaciji Europskog udruženja pravnika MEDEL u suradnji s Društvom hrvatskih sudaca

- Seminar "Uvod u zakonodavstvo Europske zajednice", u organizaciji Njemačke zaklade za međunarodnu pravnu suradnju (Deutsche Stifung für internationale rechtliche Zusammenarbeit e.V.) i Vrhovnog suda Republike Hrvatske

Ostalo:

od 2012. Predstavnica Vrhovnog suda Republike Hrvatske u Stručnom savjetu za izvršenje presuda i odluka Europskog suda za ljudska prava Ureda zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava 
od 2011. Članica uredništva publikacije "Izbor odluka" Vrhovnog suda Republike Hrvatske 
2006. Predsjednica radne grupe za izradu Kodeksa sudačke etike 
  Predsjednica Sudačkog vijeća Vrhovnog suda Republike Hrvatske u dva mandata
  Predavač na seminarima za kandidate za polaganje pravosudnog ispita u organizaciji Hrvatske odvjetničke komore (više godina)
  Predavač i izlagatelj na konferencijama, stručnim skupovima i radionicama iz građanskog prava, etike i zaštite ljudskih prava u organizaciji Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Pravosudne akademije i Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
  Predavač na Ljetnoj školi za ljudska prava u Novom Vinodolskom u organizaciji Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (više godina)

Vanjski suradnik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u izvođenju nastave u predmetu "Klinika za građansko pravo" (više godina)
2003. Izlagatelj na edukacijskom seminaru za suce u Plitvicama u sklopu projekta "Suport The Indipendence and Impartiality of Judges in Croatia" u organizaciji International Commission of Jurists (Kanadska sekcija)
1998. Izlagatelj na edukacijskim seminarima za suce u Zagrebu, Splitu i Rijeci u organizaciji Vrhovnog suda Republike Hrvatske 

Članica više radnih grupa za izradu Nacrta zakona pri Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske

Publikacije i ostali radovi:

Autorica više stručnih radova i referata iz područja građanskog prava, etike i ljudskih prava

Pregled stručnih radova...

Vještine:

Strani jezici: engleski i talijanski
Računalo: MS Office i Internet
vrh stranice