Đuro Sessa

  Djuro_Sessa

Đuro Sessa, mag.iur.

Sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske

Osobni podaci:

Datum rođenja: 26. prosinca 1957.
Mjesto rođenja: Rijeka, Republika Hrvatska

Obrazovanje i kvalifikacije:

1984.  Pravosudni ispit 
1976. - 1980.  Diplomirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 
1964. - 1976. Osnovna škola i gimnazija u Dubrovniku

Radno iskustvo u pravosuđu:

20. 7. 2017.-
20. 7. 2021.
Predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske
15. 9. 2008. Sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
2004. - 2008. Predsjednik Građanskog odjela Županijskog suda u Zagrebu
2002. - 2008. Sudac Županijskog suda u Zagrebu
1996. - 2004. Predsjednik Općinskog suda u Zagrebu
1993. - 1996. Konzul savjetnik u Generalnom konzulatu Republike Hrvatske u Perthu, Australija
1991. - 1993. Predsjednik Parničnog odjela Općinskog suda u Zagrebu
1988. - 1993. Sudac Općinskog suda u Zagrebu
1986. - 1988. Sudac Općinskog suda u Sisku
1984. - 1986. Sudac Općinskog suda u Petrinji
1982. - 1984. Sudački vježbenik Županijskog suda u Sisku
1981. Pravni referent u trgovačkom poduzeću "Dubrovkinja" Dubrovnik

Sudjelovanje u pravnim tijelima i društvima:

2017. - 2021.  Predsjednik Državnog izbornog povjerenstva
2009. - 2010. Član Državnog sudbenog vijeća
2005. - 2009.  Zamjenik predsjednika Državnog sudbenog vijeća 
2005. - 2017. Predsjednik Udruge hrvatskih sudaca  

Ostale stručne aktivnosti:

Član Hrvatskog društva za građansko pravne znanosti, te član Predsjedništva tog društva
Član različitih radnih skupina pri Ministarstvu pravosuđa RH osnovanih radi izrade nacrta zakona (Zakon o parničnom postupku, Ovršni zakon, Zakon o sudovima, Zakon o državnom sudbenom vijeću, Zakon o pravosudnoj akademiji)
Predsjednik ispitnog povjerenstva za polaganje pravosudnog ispita u Ministarstvu pravosuđa RH
Predsjednik Upravnog vijeća Pravosudne akademije
Predavač na Pravosudnoj akademiji i drugim oblicima edukacije za suce i pravnike općenito
Suradnik u nastavi na Pravnom fakultetu u Zagrebu iz predmeta Obiteljsko pravo
Član Povjerenstva pri Ministarstvu prosvjete i športa za Program sudnice u razredu
Član pregovaračkog tima RH za pristup EU za poglavlje 23. "Pravosuđe i temeljna ljudska prava" i voditelj podskupine za dio poglavlja koji se odnosi na pravosuđe
Arbitar pri Stalnom izabranom sudištu Hrvatske gospodarske komore
Arbitar u ime Republike Hrvatske pri Stalnoj arbitraži za investicijske sporove
Predsjednik arbitraže pri Hrvatskom vaterpolskom savezu

Sudjelovanje u međunarodnim tijelima:

Prvi potpredsjednik Međunarodne udruge sudaca (IAJ) - od rujna 2021.
Predsjednik Europske udruge sudaca (EAJ) - od rujna 2021.
Predsjednik Savjetodavnog vijeća europskih sudaca pri Vijeću Europe (Consultative Council of European Judges) - od 2017. do 2019.
Član Savjetodavnog odbora Globalne mreže za promicanje i zaštitu integriteta sudstva (Advisory Bord of Global Judicial Integrity Network) od 2018.
Ad hoc sudac iz Republike Hrvatske pri Europskom sudu za ljudska prava
ICSID arbitar
Ekspert Vijeća Europe (DGI & Venice Commission) za pitanja ustroja sudbene vlasti, neovisnosti pravosuđa, implementacije međunarodnih standarda u pravosudne sustave - sudjelovanje u misijama u Rumunjskoj, Armeniji, Gruziji, Turskoj, Sjevernoj Makedoniji, Crnoj Gori, Srbiji, Ukrajini, Poljskoj
GRECO ekspert za Četvrti evaluacijski ciklus (Korupcija članova parlamenta, sudaca i državnih odvjetnika za Španjolsku, Ukrajinu i SR Njemačku)
TAIEX ekspert na brojnim kratkoročnim zaduženjima u Sjevernoj Makedoniji i Crnoj Gori
OSCE ekspert

Publikacije i ostali radovi:

Hrvatska pravna revija:
 • Povjerenje u sudstvo, ponašanje sudaca i kodeksi sudačke etike kao sredstvo za suzbijanje korupcije i dojma o njenom postojanju (br. 2/07) 
 • Savjetodavno vijeće sudaca Europe – Mišljenje o pravičnom suđenju unutar razumnog roka i ulozi suca u postupku (br. 1/05) 
 • Demokratska legitimacija sudstva u sustavu trodiobe vlasti (br. 5/05) 
 • Sudstvo i (tro)dioba vlasti (br. 5/04) 
 • Ovrha i stečaj (odgovori na pitanja) (br. 4/03) 
 • Privremene mjere u parnicama zbog smetanja posjeda (br. 5/03) 
 • Rasterećenje sudova prenošenjem nadležnosti iz Zakona o nasljeđivanju na javne bilježnike (br. 2/02) 
 • Ovrha radi naplate novčanog potraživanja prodajom nekretnina (br.6/02) 
 • Zajednička pričuva (obveze, prava i položaj upravitelja i suvlasnika) (br.2/01) 
 • Dostignuća vijeća Europe u neovisnosti sudstva (br. 3/01) 
 • Ukidanje ovršnosti javnobilježničkog akta (br. 5/01)
 • Načela prava Europske zajednice (br. 9/01) 
 • Obnavljanje i ispravljanje međe (br. 10/01)
Zbornici radova:
 • Ugovor o darovanju nekretnina (Zbornik radova Nekretnine u pravnom prometu – Aktualna pitanja zakonodavstva i pravne prakse – 2007., Inženjerski biro d.d., 2007.) 
 • Ovrha na motornom vozilu (Zbornik radova Ovrha i stečaj – Aktualnosti zakonodavstva i sudske prakse, Inženjerski biro d.d., 2007.) 
 • Vraćanje konfisciranih nekretnina bivšim vlasnicima (Zbornik radova Nekretnine u pravnom prometu, Inženjerski biro d.d., 2006. i Hrvatska pravna revija br. 4/07) 
 • Odgovornost za drugog (Zbornik radova Odgovornost za štetu, Inženjerski biro d.d., 2006.) 
 • Pravni lijekovi u ovršnom postupku (Zbornik radova Ovrha i stečaj – Aktualnosti zakonodavstva i sudske prakse – 2006., Inženjerski biro d.d., 2006.) 
 • Novine u ZOO o odgovornosti za štetu uzrokovanim motornim vozilom (Zbornik radova Ugovor o osiguranju prema novom ZOO, Inženjerski biro d.d., 2005.) 
 • Ugovor o darovanju (Zbornik radova Zakon o obveznim odnosima – najznačajnije izmjene i novi instituti, Inženjerski biro d.d., 2005.) 
 • Odgovornost banke za štetu (Zbornik radova Ovrha i stečaj – Aktualnosti zakonodavstva i sudske prakse, Inženjerski biro d.d., 2005.) 
 • Razvrgnuće suvlasničke zajednice (Zbornik radova Nekretnine u pravnom prometu, Inženjerski biro d.d., 2004.) 
 • Ovrha na nekretnini radi naplate novčane tražbine (Zbornik radova Ovrha i stečaj – Aktualnosti zakonodavstva i sudske prakse, Inženjerski biro d.d., 2004.) 
 • Dostava u parničnom postupku (Zbornik radova Novine u parničnom postupku, Inženjerski biro d.d., 2003.) 
 • Zaštita imovine u praksi Europskog suda za ljudska prava (Zbornik radova Nekretnine u pravnom prometu, Inženjerski biro d.d., 2003.) 
 • Nekretnina kao predmet sudskog postupka (Zbornik radova Nekretnine u pravnom prometu, Inženjerski biro d.d., 2002.) 
 • Obnavljanje i ispravljanje međe (Zbornik radova Nekretnine u pravnom prometu, Inženjerski biro d.d., 2000.) 
 • Razgraničenje stvarne nadležnosti između općinskih i trgovačkih sudova (Zbornik radova Stečaj i ovrha u gospodarskoj i sudskoj praksi) 
Članci "Narodne novine":
 • "Odštetna odgovornost poslodavca radniku" - Zbornik radova - Zagreb 2. listopad 2008. 
 • "Dostava po noveli Zakona o parničnom postupku" - Zbornik radova - Zagreb 14. listopad 2008.
Članci "Novi informator":
 • Ovrha na nekretnini (I.) 4788/6 2000 
 • Građanska odgovornost medija (I.) 4820/7 2000 
 • Građanska odgovornost medija 4821/19 2000 
 • Razgraničenje stvarne nadležnosti između općinskih i trgovačkih sudova 4854/5 2000 
 • Zabrana nezakonite industrijske akcije - nadležnost suda 4857/8 2000

Priznanja:

1997.  Nositelj "Reda Hrvatskog pletera"  
vrh stranice