Dragan Poljak

 


Životopis

 

Dragan Poljak, dipl. iur.

Sudac u Kaznenom odjelu VSRH
_______________________________________

 Osobni podaci:
 Državljanstvo: Hrvatsko  
 Datum rođenja: 19. svibnja 1955.  
 Mjesto rođenja: Pribiševci
 Obitelj: oženjen, otac dvoje punoljetne djece


 

 Obrazovanje i kvalifikacije:
Pravni fakultet u Zagrebu
1980. Položio pravosudni ispit pri Republičkom sekretarijatu za pravosuđe i opću upravu SR Hrvatske (sada Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske)
1978. Diplomirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

 Radno iskustvo u pravosuđu:
1.3. 2007. - 15.4.2008. Sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
2005. - 2007. Sudac Županijskog suda u Osijeku – drugostupanjski kazneni odjel
1993. - 2005. Sudac Županijskog suda u Osijeku – prvostupanjski kazneni odjel
1988. - 1993. Sudac Općinskog suda u Osijeku – kazneni odjel
1980. - 1988. Sudac Općinskog suda u Osijeku – građanski odjel
1978. - 1980. Pripravnik u Općinskom sudu u Osijeku

 Sudjelovanje u pravnim tijelima i društvima:
2003. - 2004. Predsjednik prvostupanjskog kaznenog odjela Županijskog suda u Osijeku
2001. - 2005. Predsjednik Sudačkog vijeća Županijskog suda u Osijeku
Sudjelovao na mnogobrojnim savjetovanjima i stručnim seminarima iz kaznenog prava
2004. Sudjelovao u seminaru kojeg su Ministarstvo pravosuđa i Pravosudna akademija organizirali u suradnji s MKSJ, na temu «Hrvatska i Međunarodno kazneno pravo» (Stubičke toplice)
Unazad nekoliko godina bio sam voditelj simulacijskih vježbi u okviru Programa praktičnih vježbi iz kaznenog prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta J.J.Strossmayer u Osijeku
Koautor (s dr. sc. Igorom Bojanićem, docentom na Katedri za kaznenopravne znanosti Pravnog fakulteta u Osijeku) sam preglednog znanstvenog rada na temu «Ostvarivanje zakonske politike kažnjavanja u praksi Županijskog suda u Osijeku kao drugostupanjskog suda u razdobljima od 1993.-1997.g. i 1998.-2002.g.», a koji je objavljen u Hrvatskom ljetopisu za kazneno pravo i praksu (Zagreb) br. 2/2004.
Član Udruge hrvatskih sudaca

/Posljednja izmjena: 07.03.2007./

vrh stranice