Dražen Tripalo

  Drazen Tripalo

Dražen Tripalo, mag.iur.

Sudac u Kaznenom odjelu Vrhovnog suda Republike Hrvatske

Osobni podaci:

Datum rođenja: 13. kolovoza 1960.
Mjesto rođenja: Zagreb, Republika Hrvatska

Obrazovanje i kvalifikacije:

1987.  Pravosudni ispit 
1984.  Diplomirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 

Radno iskustvo u pravosuđu:

od 2004. Sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
od 1998. Predsjednik Kaznenog odjela prvog stupnja Županijskog suda u Zagrebu
od 1996. Sudac Županijskog suda u Zagrebu
od 1993. Sudac Vojnog suda u Zagrebu
od 1988. Sudac Općinskog suda u Zagrebu
od 1987. Stručni suradnik Općinskog suda u Zagrebu
od 1986. Vježbenik Općinskog suda u Zagrebu

Usavršavanje:

2004. Program Ministarstva pravosuđa "Edukacija edukatora"
2000. Program izobrazbe sudaca u SAD "Upravljanje sudovima" u organizaciji World Learning – Technical Training for Societies in Transition (TRANSIT) i The United States Agency for International Development (USAID)

Sudjelovanje u pravnim tijelima i društvima:

od 2012. Predsjednik Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu
od 2008. Predsjednik Etičkog vijeća Udruge hrvatskih sudaca
od 2014. Član Povjerenstva za polaganje pravosudnog ispita Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske
od 2006. Član Etičkog vijeća Udruge hrvatskih sudaca
od 2004. Član Upravnog odbora Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu
2006. - 2009. Stručni član Radne skupine za ocjenjivanje pravosudnih sustava (Groupe de travail sur l’évaluation des systemes judiciaires - GT-EVAL) Europske komisije za efikasnost pravosuđa (Commission européenne pour l'efficacité de la justice - CEPEJ) Vijeća Europe
2006. - 2008. Član Povjerenstva za praćenje provedbe Programa posebnih akcijskih mjera protiv organiziranog kriminaliteta i suradnju Republike Hrvatske s Europskom komisijom u provođenju Programa
2009. - 2011. Član Stručnog savjeta Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske

Ostalo:

Izlaganja na stručnim seminarima i skupovima u organizaciji Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu, Udruge hrvatskih sudaca, Pravosudne akademije i drugih  tijela i ustanova
Voditelj niza radionica i ostalih oblika obrazovnih aktivnosti u organizaciji Pravosudne akademije za pravosudne dužnosnike te vježbenike
Voditelj više radionica Državne škole za pravosudne dužnosnike
Suradnik u nastavi Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu:
Vođenje vježbi i sudjelovanje u seminarima iz kaznenog prava za studente III. i IV. godine Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Vođenje praktične nastave "Kaznenopravna klinika" za studente IV. godine Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Vođenje praktične nastave "Psihijatrijsko-pravna klinika - Pravo prisilnog smještaja" za studente IV. godine Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Sudjelovanje u radnim skupinama za izradu propisa:
  • Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku (ZKP/07)
  • Zakona o kaznenom postupku (ZKP/08) i svih Zakona o njegovim izmjenama i dopunama
  • Kaznenog zakona (KZ/11) i Zakona o izmjenama i dopunama tog Zakona
  • Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta
  • Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela
  • Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju kazne zatvora
  • Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama kao i Nacrta prijedloga novog Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama
  • Zakona o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona
  • Kodeksa sudačke etike
  • Više podzakonskih propisa

Publikacije i stručni radovi:

Knjige:
"Komentar Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta" - Narodne novine, Zagreb, 2001., D. Kos, D. Tripalo
"Zakon o kaznenom postupku, pročišćeni tekst" - Informator, Zagreb, 2002. D. Kos i dr. (koautor)
"Raspravni priručnik u kaznenom postupku" - Narodne novine, Zagreb, 2003., M. Mrčela i dr. (koautor
"Kazneni zakon, autorski pročišćeni tekst, sa sudskom praksom, sporednim kaznenim zakonodavstvom i stvarnim kazalom" – Inženjerski biro d.d., Zagreb, 2004., D. Kos i dr. (koautor)
"Zaštita svjedoka kod teških kaznenih djela" - Council of Europe Publishing, Strasbourg CEDEX, 2006., S. Gluščić i dr. (koautor)
"Kazneni zakon (redakcijski pročišćeni tekst)" - Udruga hrvatskih sudaca, Zagreb, 2006. D. Tripalo i dr.(koautor)
"Komentar Kaznenog zakona" - Narodne novine d.d. Zagreb, travanj 2013., K. Turković i dr. (koautor)
"Komentar Prekršajnog zakona" - Narodne novine d.d. Zagreb, 2014., I. Josipović i dr. (koautor)

Članci:
Autor i koautor većeg broja stručnih i znanstvenih radova s područja kaznenog prava objavljivanih u časopisima „Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu“, „Aktualna pitanja kaznenog zakonodavstva“, „Novine u kaznenom zakonodavstvu“ i drugima
Pregled stručnih radova...

Priznanja:

Spomenica Domovinskog rata
Medalja Bljesak
Medalja Oluja
vrh stranice