Erika Kocijančić


Životopis

 

Erika Kocijančić, dipl. iur.

Sutkinja u Kaznenom odjelu VSRH
_______________________________________

 Osobni podaci:
 Državljanstvo: Hrvatsko  
 Datum rođenja: 4. 6. 1937.   
 Mjesto rođenja: Zagreb 


 

 Obrazovanje i kvalifikacije:

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

1967.  Pravosudni ispit 
1964.  Diplomirala 

 

 Radno iskustvo u pravosuđu:

2002.

Sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
1988. Sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske 
1974. - 1988. Sudac Okružnog suda u Zagrebu 
1971. - 1974. Stručni suradnik Okružnog suda u Zagrebu 
1968. - 1970. Stručni suradnik Općinskog suda u Zagrebu 
1965. - 1967. Sudački pripravnik Općinskog suda u Zlataru 

 

 Sudjelovanje u pravnim tijelima i društvima:

1985. - 1991.

Član predsjedništva i tajnik Udruženja za krivično pravo i kriminologiju Hrvatske 

 

 

 Ostale aktivnosti:

1992. - 1995.

Član komisije Ministarstva pravosuđa RH za izradu kaznenog zakonodavstva Republike Hrvatske iz područja maloljetničkih propisa i Zakona o izvršenju kaznenih sankcija
1976. - 1977.  Član radne grupe Republičkog sekretarijata za pravosuđe i opću upravu RH za organizaciju maloljetničke sudbenosti 
1974. Sudionik na brojnim kongresima, savjetovanjima i seminarima iz područja maloljetničke problematike, a veći dio tih izlaganja tiskan je u pravnim časopisima. 

 Publikacije i ostali radovi:

 

Autor više stručnih članaka objavljenih u domaćim publikacijama.

Suradnik u "Komentaru zakona o sudovima za mladež i kaznenih djela na štetu djece i maloljetnika", 1998.

Pregled stručnih radova

 

vrh stranice