mr. sc. Igor Periša

Sudac u Građanskom odjelu Vrhovnog suda Republike Hrvatske


Osobni podaci:

Datum rođenja: 1966.
Mjesto rođenja: Bjelovar, Republika Hrvatska 

 Obrazovanje i kvalifikacije:

2012. Magistrirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na poslijediplomskom studiju Pravo društava i trgovačko pravo
1992.  Pravosudni ispit 
1990. Diplomirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
1980. - 1984. Srednja škola u Bjelovaru
1972. - 1980. Osnovna škola u Bjelovaru

Radno iskustvo u pravosuđu:

od 1.4.2018. Sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
2006. - 2018. Sudac Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske
1995. - 2006. Sudac Trgovačkog suda u Bjelovaru
1993. - 1995. Sudac Općinskog suda u Bjelovaru
1992. - 1993. Sudski savjetnik u Trgovačkom sudu u Bjelovaru
1992. Sudski vježbenik u Trgovačkom sudu u Bjelovaru 
1991. - 1992. Odvjetnički vježbenik u Zagrebu 

Sudjelovanje u pravnim tijelima i društvima:

Član Udruge hrvatskih sudaca
Član Europske udruge sudaca iz područja prava tržišnog natjecanja

Sudjelovanje na stručnim skupovima i predavanjima:

Sudionik radionica u organizaciji Pravosudne akademije 
Sudionik seminara u organizaciji Europskog patentnog ureda
Sudionik seminara u organizaciji Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo
vrh stranice