Ivan Vučemil

 Ivan Vucemil

Ivan Vučemil, mag.iur.

Sudac u Građanskom odjelu Vrhovnog suda Republike Hrvatske

Osobni podaci:

Datum rođenja:   2. siječnja 1959.
Mjesto rođenja:  Tomislavgrad, Bosna i Hercegovina 

Obrazovanje i kvalifikacije:

1983.   Pravosudni ispit u Sarajevu
1982. - 1983.   Sudski vježbenik u Osnovnom sudu u Tomislavgradu
1977. - 1981.  Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu
1973. - 1977.  Gimnazija u Tomislavgradu
1965. - 1973.  Osnovna škola u Tomislavgradu

Radno iskustvo u pravosuđu:

od 1.5.2018. Sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
2012. - 2018. Zamjenik predsjednika Županijskog suda u Rijeci
Predsjednik Građanskog odjela Županijskog suda u Rijeci
Sudac u Službi evidencije Županijskog suda u Rijeci
1999. - 2018. Sudac Županijskog suda u Rijeci
1995. - 1999.

Predsjednik Općinskog suda u Crikvenici
Sudac Općinskog suda u Crikvenici

1993. - 1995. Pomoćnik zapovjednika 111. brigade Hrvatske vojske za pravne poslove
Predstojnik Ureda za obranu Opatije
Predsjednik Novačke komisije Rijeke
1992. - 1993. Sudac Osnovnog suda u Tomislavgradu
1991. - 1992. Predsjednik Izvršnog odbora (vijeća) Skupštine općine Tomislavgrada
1987. - 1990. Sudac Osnovnog suda u Tomislavgradu
1983. - 1987. Inspektor za rad, radne odnose i zaštitu na radu
1982. - 1983. Sudski vježbenik u Općinskom sudu u Tomislavgradu

Ostale aktivnosti:

Predsjednik Vijeća u Građanskom odjelu
Predsjednik Sudačkog vijeća Županijskog suda u Rijeci
Član Sudačkog vijeća Županijskog suda u Rijeci

Sudjelovanje u pravnim tijelima i društvima:

Sudac časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori Rijeka
Predsjednik Službeničkog suda u Rijeci

Sudjelovanje na stručnim skupovima i predavanjima:

   - Predavač u Pravosudnoj akademiji
   - Mentor
   - Sudionik stručnih seminara, predavanja i radionica
2014.  Zavod za europsko i usporedno pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci i Hrvatska udruga za poredbeno pravo - “Povreda prava osobnosti u hrvatskom i europskom pravu“
2014. Projekt EU “Civil Justice“ (Bugarska, Rumunjska, Hrvatska, Italija) - “Medijacija u obiteljskim sporovima“
2012. European Commission i Pravosudna akademija - “Pravosudna suradnja u građanskim, trgovačkim i obiteljskim stvarima“
2010. “PHARE 2006“ Vrhovni sud RH i Pravosudna akademija, “PHARE 2006 - Sudska praksa i upravljanje promjenama“ - I. i II. radionica
2008. Pravosudna akademija i Finsko veleposlanstvo - “Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda: najnoviji trendovi, primjena u nacionalnom pravu i pravu EU“
2008./2009. IOM, Pravosudna akademija, Hrvatski pravni centar i Veleposlanstvo Velike Britanije u Zagrebu - “Izgradnja kapaciteta i podizanja svijesti sudaca i državnih odvjetnika o antidiskriminacijskom zakonodavstvu“
2005. CARDS i Pravosudna akademija - “Uvod u Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda“ i “Uvod u EU pravo kroz sudsku praksu“
2004. CARDS i Pravosudna akademija - “Uvodni seminar u suvremene tehnike poučavanja“
2007./2016. Predavač u više od 25 radionica u organizaciji Pravosudne akademije iz svih oblasti građanskog prava (procesnog parničnog postupka, izvanparničnog postupka, ostavinskog postupka, zemljišnoknjižnog postupka, ovršnog postupka, stvarnog prava, radnog prava, naknade štete 
2007./2016. Polaznik više od 25 radionica u organizaciji Pravosudne akademije iz raznih grana građanskog prava uključujući i pravo EU 
vrh stranice