Josip Turkalj, mag. iur.

Sudac u Građanskom odjelu Vrhovnog suda Republike Hrvatske


 Osobni podaci:

Datum rođenja  15. kolovoza 1967. 
Mjesto rođenja:  Zagreb, Republika Hrvatska 

Obrazovanje i kvalifikacije:

1994.   Pravosudni ispit
1987. - 1992.  Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1974. - 1986.  Osnovna i srednja škola u Zagrebu

Radno iskustvo u pravosuđu:

od 1. 1. 2024. Sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
2023. Član sudačkog vijeća Visokog trgovačkog suda RH
2019. - 2023. Predsjednik sudačkog vijeća Visokog trgovačkog suda RH
2015. - 2019. Član sudačkog vijeća Visokog trgovačkog suda RH
od 2012. Sudac Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske
 2005. - 2012.  Sudac Županijskog suda u Velikoj Gorici
 2010. - 2012.  Predsjednik sudačkog vijeća u Velikoj Gorici
 2006. - 2010.  Član sudačkog vijeća Županijskog suda u Velikoj Gorici
 1996. - 2005.  Sudac Općinskog suda u Zagrebu
 2005.  Voditelj grupe za stambene sporove
 1994. - 1996.
 Sudac Prekršajnog suda u Zagrebu
 1992. - 1994.  Sudački vježbenik u Općinskom sudu u Zagrebu

Sudjelovanje u pravnim tijelima i društvima:

 2007. - 2012.  Predsjednik ogranka UHS-a na području Županijskog suda u Velikoj Gorici
 od 1996.  Član Udruge hrvatskih sudaca
 od 1996.  Član izbornih povjerenstava općine, grada i županije te izbornih povjerenstava izbornih jedinica

Stručne aktivnosti:

2018.         Član radne skupine za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim pristojbama
2017.              Član radne skupine za izradu Zakona o trgovačkim društvima
2017. Član radne skupine za izradu Pravilnika za podnošenje podnesaka u elektroničkom obliku
2014. - 2023. Arbitar Sportske arbitraže Hrvatskog olimpijskog odbora
srpanj 2011. Član Stručne radne skupine u Sarajevu (SGRS - Steering Group on the Regional Strategy) čiji je zadatak bio praćenje i koordinacija provođenja mjera Regionalne strategije i Akcijskog plana za područje pravosuđa južne i jugoistočne Europe
prosinac 2011. Član Stručne radne skupine (SGRS - Steering Group on the Regional Strategy) u Beogradu
2010. - 2017. Član radne skupine za izradu Zakona o međunarodnom privatnom pravu
od 2012. Član radne skupine za izradu Zakona o međunarodnom privatnom pravu trgovačkog prava, građanskog prava, građanskog postupovnog prava

Stručno usavršavanje:

  • Sudionik većeg broja međunarodnih stručnih savjetovanja i drugih oblika suradnje
  • 2011. završio edukaciju za mentora
  • 2010. završio edukaciju za predavača na Pravosudnoj Akademiji
  • 2010. završio edukaciju za izmiritelja
  • Sudionik niza radionica i drugih oblika stručnog usavršavanja

 Publikacije i ostali radovi:

  • Autor i suautor više boja stručnih radova i članaka iz područja građanskog i trgovačkog prava

Priznanja:

  • Nositelj spomenice domovinskog rata
  • Nositelj medalje “Oluja“
vrh stranice