Katarina Buljan

  Katarina Buljan

Katarina Buljan, mag.iur.

Sutkinja u Građanskom odjelu Vrhovnog suda Republike Hrvatske

Osobni podaci:

Datum rođenja: 12. lipnja 1952.
Mjesto rođenja: Split, Republika Hrvatska

Obrazovanje i kvalifikacije:

1978. Pravosudni ispit
1975.  Diplomirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu

Radno iskustvo u pravosuđu:

1998. - 2022. Sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
1991. - 1998. Sudac Županijskog suda u Splitu
1991. Predsjednik Građanskog odjela Općinskog suda u Splitu
1979. - 1991.
Sudac Općinskog suda u Splitu
1978. - 1979. Stručni suradnik u Općinskom sudu u Splitu
1976. - 1978. Sudački pripravnik u Općinskom sudu u Splitu

Sudjelovanje u pravnim tijelima i društvima:

Član Udruge Hrvatskih sudaca

Usavršavanje:

Polaznica International Visitor Program-a "Administration of Courts" u organizaciji United State Department of State (2002.)
uključujući i "Program on the United States Court System" u organizaciji National Center for State Courts (2002.)
Sudjelovala na seminaru "Uvodni seminar uu suvremenim tehnikama poučavanja" (24. - 28. svibnja 2004.) u sklopu CARDS Projekta "Reforma pravosuđa
Sudjelovala na seminaru "Novo hrvatsko procesno pravo u svijetlu prakse Europskog suda za ljudska prava (17. - 18. listopada 2003. - projekt OBNOVA 01-0041 Croatia)
Polaznica seminara "Sveobuhvatni tečaj prava Europske Unije za hrvatske suce u 8 seminara" (2004-2005)
Polaznica radionice "Pristup zakonodavstvu Europske Unije" u organizaciji Instituta za međunarodne odnoseu
Sudjelovala na međunarodnoj konferenciji radnog naslova "U susret idealnom suđenju: nekoliko primjera najuspješnijih građanskih sudskih postupaka u Europi" održanoj u Brusselsu u organizaciji Vijeća Europe i Europske Unije od 18. - 20. studenog 2004.
Polaznica radionice "Stilovi učenja i poučavanja" u organizaciji Pravosudne akademije (10.2006. Zagreb)
Polaznica seminara "Uvodni seminar u suvremenim tehnikama poučavanja" u organizaciji CARDS Projekta "Reforma pravosuđa" i Pravosudne akademije ( 4.2008. Zagreb)
Polaznica radionice "Ciljevi i učenja i poučavanja" u organizaciji Pravosudne akademije (2.2008. Zagreb)
Polaznica seminara "Talijanski pravni sustav usporedo sa talijanskim juridičkim jezikom" u organizaciji Pravosudne akademije Španjolske (6. 2008. Murcia)
Polaznica seminara "Kako poučavati europsko pravo" u organizaciji Njemačke zaklade za međunarodnu pravnu suradnju i Pravosudne akademije (12.2007., 11.2008. i 2.2009. Zagreb)
Polaznica radionice "Unapređivanje voditeljskih i prezentacijskih vještina" u organizaciji Pravosudne akademije (3.2009. Zagreb)
Polaznica seminara "Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda: najnoviji trendovi, primjena u nacionalnom pravu i pravu EU" u organizaciji Veleposlanstva Republike Finske u RH i Pravosudne akademije (1.2009 i 9.2009. Zagreb)
Sudionica međunarodnog studijskog sastanka "Odluke Europskog suda pravde i uloga nacionalnog suca u zaštiti pravnih područja obuhvaćenih pravom EU" u organizaciji Državnog sudbenog vijeća Italije (12.2009. Rim)
Sudionica međunarodnog znanstvenog skupa "Uredba Brisel I - izazovi hrvatskoj judikaturi" u organizaciji Zavoda za europsko i usporedno pravo i Pravosudne akademije (11.2009. Opatija)
Polaznica radionice "PHARE 2006 - Sudska praksa i upravljanje promjenama I.radionica" u organizaciji PHARE 2006, Vrhovnog suda RH i Pravosudne akademije (9.2010. Zagreb)
Polaznica radionice "PHARE 2006 - Sudska praksa i upravljanje promjenama II. radionica" u organizaciji PHARE 2006, Vrhovnog suda RH i Pravosudne akademije (10.2010. Zagreb)
Polaznica radionice "Usklađivanje i objava sudske prakse" u organizaciji PHARE 2006, Vrhovnog suda RH i Pravosudne akademije (11.2010. Zagreb)
Polaznica seminara "Zahtjev za prethodni postupak" u organizaciji ERA - Akademije za EU pravo Trieru (4.2011. Trier)

Ostalo:

Član radne skupine za izradu Nacrta Zakona o obveznim odnosima
Članica Ispitne komisije za pravosudni ispit Ministarstva pravosuđa RH za predmete upravnog prava i radnog prava
Članica Ispitne komisije za pravosudni ispit Ministarstva pravosuđa RH za predmete građansko procesno i obiteljsko pravo
Članica uredništva publikacije "Izbor odluka" te zadužena za izradu i odabir sentenca za bazu sudske prakse "SuPra" i za tiskanu publikaciju "Izbor odluka"
Voditeljica radionice "Uvod u pravo EU kroz sudsku praksu" u organizaciji Pravosudne akademije (7.2007. Zagreb)
Voditeljica radionice "Uvod u pravo Europske unije" u organizaciji Pravosudne akademije (1.2008.; 2.2008.; 2.2008. Zagreb)
Voditeljica radionice "Kamate po novom Zakonu o obveznim odnosima" u organizaciji Pravosudne akademije (3.2008. Zagreb, 10.2008. Varaždin)
Voditeljica radionice "Uvod u pravo EU 1" u organizaciji Pravosudne akademije (5.2009, 6.2009. i 3.2010. Zagreb)
Voditeljica videokonferencije- seminara "Uvod u pravo EU" (10.2010. Zagreb)
Voditeljica seminara "Prethodno pitanje pred Sudom Europske unije" u organizaciji ERA- Akademije za EU pravo iz Triera i Pravosudne akademije RH (9.2011. Zagreb i Split)
Voditeljica niza radionica iz predmeta građanskog procesnog prava, radnog prava i prava EU u okviru programa Pravosudne akademije za stručno usavršavanje sudačkih i državnoodvjetničkih vježbenika (2009.,2010, 2011. Zagreb)
Voditeljica radionica "Pravo EU - Uredba Vijeća (EZ) br.1348/2000 i Uredba Vijeća (EZ) br. 1206/2001 kao dio procesnog prava EU" u Državnoj školi za buduće pravosudne dužnosnike u organizaciji Pravosudne akademije (5.2011. Zagreb)
Sudionica međunarodne konferencije "Zaštita i održivi razvoj mediteranskog i crnomorksog ekosustava" u organizaciji ICEF (5.2007. Venecija) sa referatom "Hrvatska i održivi razvoj"
U okviru Programa razmjene sudaca u 2010 (Exchange Programme for Judicila Authorities) organizirane od strane Europske mreže za vježbu sudaca (European Judicial Training Network- EJTN) a posredstvom Pravosudne akademije u razdoblju od 20.rujna do 1.listopada 2010 boravila na Vrhovnom sudu Republike Italije u Rimu (Corete Suprema di Cassazine)
vrh stranice