Kazneno pravo - Ante Potrebica, mag. iur.


"Neka pitanja usklađivanja krivičnopravne zaštite s transformacijom vlasničkih odnosa, s posebnim osvrtom na ona krivična djela kojima zaštita imovine nije primarna zaštitna funkcija", Zakonitost, 4/1991

vrh stranice