Kazneno pravo - Lidija Grubić Radaković

 


 
crtica

"Procesni položaj oštećenika u redovnom kaznenom postupku", Aktualna pitanja kaznenog zakonodavstva, Inženjerski biro, Zagreb, 2006. 

   
 
Autorica u radu piše o procesnom položaju oštećenika u redovnom kaznenom postupku te ističe da njegov procesni položaj u situaciji kada progon poduzima i za cijelo vrijeme zastupa državni odvjetnik nije u dovoljnoj mjeri definiran.
Autorica smatra da bi sudjelovanje oštećenika u redovnom kaznenom postupku trebalo de lege ferenda biti svedeno na ulogu svjedoka, a da obeštećenje ostvaruje isključivo u građanskoj parnici, budući da mu je u kaznenom postupku onemogućeno da za taj dio svog zahtjeva ostvaruje prava u žalbenom postupku...
 
Cijeli tekst PDF

 
crtica
"Seksualna delinkvencija u suvremenom krivičnom pravu
   
 
Spolne odnose u društvenim zajednicama ne samo da je teško definirati u različitim fazama povijesti ljudskog društva unutar granica njihove dopuštenosti ili nedopuštenosti, a u okviru moralnih zasada određenog razvojnog povijesnog razdoblja, već je ta kategorija ljudskih odnosa i danas, uključujući i našu zemlju svrstana u red onih odnosa i danas, uključujući i našu zemlju svrstana u red onih odnosa kojima društvo pridaje vrlo malo pažnje...
 
Cijeli tekst PDF

 
crtica
"Zaštita žrtve prije i za vrijeme suđenja u kaznenom postupku u Republici Hrvatskoj
   
 
Govoriti o zaštiti žrtve kaznenog djela prije i za vrijeme suđenja (o zaštiti žrtve poslije suđenja ne postoji pravna regulativa) u obliku neposredne zaštite, tjelesnog i psihičkog integriteta sa gledišta pozitivnog kaznenog zakona u Republici Hrvatskoj predstavlja problem i to iz razloga što ne postoje jasne proceduralne odredbe o neposrednoj zaštiti žrtve kaznenog djela za vrijeme kaznenog postupka...
 
Cijeli tekst PDF

 
crtica
"Žrtva silovanja kao svjedok u kaznenom postupku - prijedlozi promjena sadašnjeg stanja
   
 
Tema rada je razmatranje problema vezanih uz specifičnu situaciju žrtve kao oštećenika i ujedno svjedoka u krivičnopravnim predmetima seksualne delinkvencije, posebno krivičnih djela silovanja. Ponuđena rješenja sadašnjeg stanja po stajalištu autora mogla bi se uklopiti u krivični postupak kako akuzatorskog, tako i mješovitog akuzatorsko-inkvizicijskog tipa, bez zadiranja u sva zakonom zagarantirana prava okrivljenika...
 
Cijeli tekst PDF

vrh stranice