Kazneno pravo - mr. sc. Marijan Svedrović

 

 
crtica
"Bankarska tajna i njena normativna ograničenja prema ZUSKOK-u", Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, broj 2/2005
 
 
Autor problematizira bankarsku tajnu kao profesionalnu tajnu bankarskog poziva. Bankarsko pravo nije u sebi zatvoreno i jasno razgraničeno pravno područje. Riječ je o pravnoj materiji koja obuhvaća zakonske norme, prije svega, iz područja građanskog prava, trgovačkog prava, prava društava, upravnog prava, kao i područje autonomnih izvora kao što su trgovački običaji. Iz toga razloga autor se u ovom radu bavi, prije svega, bankarskom tajnom kao institutom privatnog prava, njenim odnosom prema drugim vrstama tajni, ukazuje na propise izabranog poredbenog prava o toj važnoj materiji, te posebno ukazuje na ograničenja bankarske tajne kada su osnov toga ograničenja javnopravne ovlasti vezane za posebni položaj tijela državne vlasti (USKOK-a) u odnosu na identifikaciju protupravno stečene imovinske koristi i regulacije mogućeg utvrđenja kriminalnog porijekla te imovinske koristi (II.)...
 
Cijeli tekst  PDF
 
crtica
"Kriminalnopolitička opravdanost promjena kaznenih sankcija s osvrtom na uvođenje doživotnog zatvora i na sustav izricanja novčane kazne", Hrvatski ljetopis za kaznene znanosti i praksu, broj 2/2003
   
 
Autor kritički propituje kriminalnopolitičku opravdanost promjena kaznenih sankcija s osvrtom na uvođenje doživotnog zatvora (I.) i na sustav novčane kazne (II.-A) i B)) u Zakonu o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona (ZIDKZ-a/03). U pogledu kazne doživotnog zatvora, autor posebno ističe da nema pretenzije da se opredijeljuje "za" ili "protiv" uvođenja kazne doživotnog zatvora u ZIDKZ-a/93, već želi pokušati odgovoriti na načelno pitanje: da li je bilo nužno u ZIDKZ-a/03 uvoditi ovu kaznu, i ako jeste, da li su argumenti kojima se pritom rukovodio predlagatelj Zakona pravno utemeljeni ili nisu. Nakon ocjene ključnih razloga predlagatelja Zakona, autor zaključuje da nema nikakve dvojbe da predlagatelj ZIDKZ-a/03 svojim razlozima nije pokazao da je nužno radi zaštite građana Republike Hrvatske uvoditi kaznu doživotnog zatvora, a argumenti kojima se pritom rukovodio, ili nisu pravno utemeljeni ili su nedostatni. U pogledu opravdanosti promjena na sustav izricanja novčane kazne (II. - A)) zaključak autora je drugačiji: promjene su bile nužne i korisne, njima je zakonodavac "do kraja" doveo u sklad normativno uređenje novčane kazne po modelu "dnevnih dohodaka", i bez obzira na neka otvorena pitanja za sudsku praksu, autor smatra da će promjene doprinijeti boljem funkcioniranju novčane kazne u ukupnom sustavu kaznenih sankcija. Isti zaključak odnosi se i na izricanje novčane kazne na temelju postupka izdavanja kaznenog naloga (II. - B))...
 
Cijeli tekst MS Word PDF
 
crtica
"Krivičnopravna zaštita vlasništva (postupovni aspekt)", Zakonitost, 4/1991
 
crtica
"Na raskrižju zbilje i iluzije", Tvrtka, 1996
 
crtica
"Položaj branitelja prema odredbama Nacrta Zakona o kaznenom postupku za Republiku Hrvatsku", Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 1/1994
 
crtica
"Položaj branitelja u kaznenim postupcima za kaznena djela u svezi s organiziranim kriminalitetom", Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 5/1998
 
crtica
"Pravni i faktički položaj okrivljenika u stadiju glavne rasprave", Odvjetnik, 68/1995
 
crtica
"Prijedlozi i primjedbe na tekst Prijedloga za donošenje Zakona o odvjetništvu s Nacrtom zakona", Iudex, 1/1992
 
crtica
"Prilagođavanje kaznenog sudstva tranzicijskim promjenama u Hrvatskoj", Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 3/1996
 
crtica
"Prodor u retrogradna rješenja", Tvrtka, 1/1996
 
crtica
"Zaštita prava obrane okrivljenika prema odredbama Nacrta novog hrvatskog ZKP-a", Odvjetnik, 68/1995

vrh stranice