Kazneno pravo - Senka Klarić-Baranović

 

Damjanović, Kokić-Puce, Klarić-Baranović, "Uvjetni otpust s izdržavanja kazne zatvora (od 1998. do 2002.)", Hrvatski ljetopis za kaznene znanosti i praksu, broj 2/2004.

Uvjetni otpust je važan penološki institut koji je nezaobilazan dio kaznenog izvršnog prava. Njegovom analizom možemo zaključiti da li je postignuta zakonom propisana svrha izvršavanja kazne zatvora, ali i šire svrha samog kažnjavanja i izricanja kazne zatvora u određenom promatranom razdoblju.
Kako je tema znanstvenog projekta "Zakonska i sudska politika kažnjavanja u RH" ovim istraživačkim radom branimo tezu da je nužna kontinuirana i paralelna analiza i izvršne kaznene politike, kako bi se dobila zaokružena znanstvena cjelina.

Cijeli tekst    MS Word PDF

vrh stranice