Ljiljana Hrastinski-Jurčec

 Ljiljana Hrastinski Jurcec

Ljiljana Hrastinski-Jurčec, mag.iur.

Sutkinja u Građanskom odjelu Vrhovnog suda Republike Hrvatske

Osobni podaci:

Datum rođenja: 18. kolovoza 1959.

Obrazovanje i kvalifikacije:


Poslijediplomski studij Poslovno pravo i transakcije na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Osijeku
1986.  Pravosudni ispit 
1983.  Diplomirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Osijeku 

Radno iskustvo u pravosuđu:

od 1.9.2013. Sutkinja Vrhovnog suda Republike Hrvatske
2002. - 2013. Sutkinja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske (Predsjednica Odjela trgovačkih i ostalih sporova, Predsjednica Odjela za praćenje i nadzor sudske prakse)
1991. - 2005. Sutkinja Trgovačkog suda u Osijeku (Predsjednica Stečajnog odjela Trgovačkog suda u Osijeku, Predsjednica Ovršnog odjela Trgovačkog suda u Osijeku)
1983. - 1993. Vježbenica i savjetnica u Trgovačkom sudu u Osijeku

Sudjelovanje u pravnim tijelima i društvima:

Članica Sudačkog vijeća trgovačkih sudova
Članica Programskog vijeća Pravosudne akademije
Arbitar na listi arbitara Hrvatske gospodarske komore za sporove bez međunarodnog obilježja

Ostalo:

Predsjednica Povjerenstva za polaganje stečajno-upraviteljskih ispita
Voditeljica instruktivnih i stručnih radionica za suce trgovačkih sudova
Voditeljica radionica za pravosudne vježbenike na Pravosudnoj akademiji
Članica Ispitnog povjerenstva za polaganje javnobilježničkog ispita pri Ministarstvu pravosuđa RH
Članica Savjetodavnog vijeća za nadgledanje i provedbu Projekta tehničke pomoći u svezi sa stečajevima
Članica radne skupine za stručnu pomoć Savjetodavnom vijeću za politiku provedbe projekta za automatizaciju - Jedinstveni sustav sudske uprave i vođenja predmeta za hrvatske sudove
Članica više radnih skupina Ministarstva pravosuđa RH za izradu prijedloga za izmjene i dopune zakona

Publikacije i ostali radovi:

Autor više stručnih radova i članaka iz područja ovršnog prava i stečajnog prava
Autor nekoliko priručnika za voditelje i sudionike radionica na Pravosudnoj akademiji
vrh stranice